Parohia “Sf. Nectarie Taumaturgul” – Coslada (Madrid)

Parroquia “San Nectario el Taumaturgo”–Coslada/Romanian Orthodox Parish "St. Nectarios, the Healer"-Coslada

Guitarra clásica

Leagăn pentru toată copilăria – Adrian Păunescu

blog_10-1050x630Pune-ţi, copile, capul pe pernă,
Te-aşteaptă vise, prunc adormit,
În vise viaţa este eternă,
Cu ceruri blânde şi fără sfârşit.

Ce ştii tu-n lume câte se-ntâmplă,
Nici nu e bine tu să le ştii,
Lumea-ngenunche la a ta tâmplă,
Şi, lângă tine suflet, cor de copii.

Astăzi, copile, eu îţi dau pâine,
Tu pâinea asta o muşti firesc,
Ce-ţi dau eu astăzi tu-mi vei da mâine,
Eu, legănându-te, îmbătrânesc.

Trupul tău fraged ca un mesteacăn
Să se îndoaie galeş în somn,
Ca să creşti mare, plâng şi te leagăn,
Copile dulce, prea tinere domn.

La geam lumina lunii ţi-o scapăr
Luminii tale să-i dau ecou,
Dormi, fericitule, că eu te apăr,
Că eu în tine mă nasc din nou.

Capu-l pe perna pune-l, copile,
Totul e bine, ai tăi sunt vii
Şi mai au viaţă şi mai au zile,
Să crezi că pururea ei vor trăi.

Mama şi tata ţie-ţi vor face
Leagăn de stele şi de ninsori,
Să-ţi fie bine, să dormi în pace,
Să ai lumina la ursitori.

Pune-ţi, copile, capul pe pernă,
Dormi şi visează bunul tău vis,
Că-n vise viaţa este eternă,
Visul e lumea ce eu ţi-am promis.

Pat de rachită mirositoare,
Leagăn albastru şi-ncondeiat,
Pentru copilul care răsare
Şi-ai cărui ochi ritmul lumii îl bat.

Mama te leagană, veghează tata,
Somnul ţi-l apară ochi părinteşti,
Dormi şi visează că lumea-i gata
Şi te aşteaptă numai să creşti.

Mie-mi trec anii, ţie-ţi vin anii,
Poate că mâine îţi va fi greu,
S-accepţi că astăzi eu ţi-am spus nani,
Dar nani-nani, frumosul meu.

Atitudinea noastră la Sfânta Liturghie

13006752_1339401889419626_5571335688589813553_n“- Dar, Părinte, trebuie toți să se împărtășească?

- Măi, n-am spus eu asta, Domnul a spus-o, n-ai auzit? „Beți dintru acesta TOȚI”! Bineînțeles, nu cei care sunt opriți. Mai sunt și care nu au dezlegare de la duhovnic. Dar, altfel, fără Sfânta Liturghie, fără Hristos, cum să ne ducem viața de zi cu zi? Ai venit la biserică și ai pierdut ce e mai important, Darul, totul, și ai rămas doar cu ce înlocuiește Darul.

Știi, măi, ce este Sfântul Jerfelnic? E cel mai prețios lucru de pe întreg pământul! Ce sunt tronurile împăraților, scaunele președinților ori academiile față de Sfântul Jerfelnic! Sfânta Masă e „inima”. Aici e prezent Hristos, aici se pogoară Sfântul Duh, aici se pogoară și îngerii… Ce priveliște înfricoșătoare! De multe ori, mă și tem să-mi pun mâinile pe Sfânta Masă. Și, vai, vai, în fața unei asemena priveliști înfricoșătoare, îi vezi pe credincioși flecărind și ignorând totul cu desăvârșire…

Cine slujește, măi, preotul singur sau poporul și clerul împreună? De ce-i spunem „slujire”? Cum stă preotul, așa trebuie să stea și credinciosul: predat în întregime lui Dumnezeu. „Pe Heruvimi cu taină închipuim”! Suntem în cer, lângă Preasfânta Treime, am lăsat deoparte toată grija cea lumească. Cu toții suntem slujitori, nu numai preotul!

Vedeți cu câte cinste ne-a învrednicit pe toți Dumnezeu! Și, de credem cu adevărat că în fața noastră are loc Sfânta Jertfă, atunci să stăm cum se cuvine, cu frică de Dumnezeu! Să plângem de bucurie că Însuși Dumnezeu Se pogoară și Se jertfește din dragoste pentru noi! De nu credem aceasta, pentru ce mai venim la Sfânta Biserică? Ca să ne batem joc!?”

Părintele Porfirie, Antologie de sfaturi și îndrumări, Editura Bunavestire, pp. 233

Duminica a XXIII-a după Rusalii

11737999_1153265574699926_5191820134542296723_n26. Şi au ajuns cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este în faţa Galileii. 27. Şi ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte. 28. Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea Lui şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui. 29. Căci poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulţi ani îl stăpânea, şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon, în pustie. 30. Şi l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi intraseră în el. 31. Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc. 32. Şi era acolo o turmă mare de porci, care păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; şi le-a îngăduit. 33. Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat. 34. Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. 35. Şi au ieşit să vadă ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui Iisus şi s-au înfricoşat. 36. Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. 37. Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat. 38. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul zicând: 39. Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în toată cetatea câte îi făcuse Iisus.

Evanghelia ne spune că abia ce Iisus cu ucenicii au coborât în ţinutul Gherghesenilor au întâlnit, în afara oraşului, un om stăpânit de mulţi demoni şi de mult timp. Acest om “nici nu mai purta îmbrăcăminte, nici nu stătea acasă, ci prin morminte”. Îndată ce îl vede pe Iisus, strigă către Domnul să nu-l chinuiască, deoarece Iisus îi poruncea diavolului să iasă din acel om.

Diavolii îi cer Mântuitorului să nu-i trimită în adâncuri, ci în turma de porci. S-ar părea că Iisus le face pe plac, dar odată intraţi în porci, diavolii, de fapt, cad în adâncuri, adică se duc la locul lor. Păzitorii porcilor merg să spună sătenilor cele întâmplate, iar ei, venind ca să vadă, Îl “roagă” pe Iisus să plece de la ei.

Locul acţiunii: “Afară din cetate”, adică departe cu inima şi cu fapta de Dumnezeu şi de cei dragi, omul este în pustiu sau în împărăţia răului şi duce o viaţă chinuită în care comandă spiritele celui rău. Încă o dată Iisus trece pe acolo pe unde durerea oamenilor din timpul Său era mai mare, ca să-i ajute. După ce l-a vindecat, Iisus îi cere omului să povestească şi altora ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el (cerinţa lui Iisus e valabilă şi pentru noi).

1. Diavolul: este văzut de la începutul lumii ca mincinos, ca duşman al lui Dumnezeu şi al omului, ca acela capabil de a înşela omul şi de a-l îndemna să facă ce este rău. Este cunoscut şi ca: şarpele, cel rău, satana, dracul, ispititorul. Împărăţia lui este total opusă celei a lui Dumnezeu şi este dominată de: ură, dezbinare, chin şi moarte veşnică. De reţinut că mincinosul diavol îl recunoaşte de departe pe Iisus, dar a ales să I se împotrivească pe vecie. Prin urmare, nu este îndeajuns să cunoaştem poruncile şi Scriptura, adică să ni le însuşim doar teoretic, dacă nu împlinim voia Domnului sau dacă ne împotrivim Domnului.

2. Esenţa pildei constă în faptul că Iisus biruie şi cel mai mare rău care-l poate stăpâni pe om; Iisus este mai tare, iar nu diavolul.

3. “Un bărbat din cetate, care avea demon”: oare lumea din timpul nostru nu este posedată de ură, violenţă, răutate, indiferenţă, înşelăciune… toate, lucruri ce fac amară viaţa tuturor? Cine trăieşte în întuneric, nu mai vrea nicio schimbare a vieţii sale în bine, şi în acest sens îl alungă pe Iisus din calea lui şi din viaţa lui, spunându-i: “Ce ai tu, Iisuse, cu mine? De ce vrei să mă chinuieşti şi nu mă laşi să trăiesc după bunul meu plac?”

4. În faţa diavolului, Iisus nu face compromisuri, îl alungă imediat. El arată că ţine la oameni, dar, apoi, oamenii nu-l vor şi-L alungă pe Iisus. Cel ce le-a făcut bine este acum alungat şi tratat cu răutate.

5. În acele timpuri diavolul era asociat cu patru lucruri: a. cimitirul = loc al morţii care distruge viaţa; b. porcul = simbolul necurăţiei ce desparte pe om de Dumnezeu; c. răul = simbolul haosului din văzduh ce era înainte ca Domnul să facă lumea; d. legiunea = simbolul romanilor care stăpâneau pe nedrept alte popoare, adică semnul asupririi omului de către om. Parabola vrea să spună că Iisus a biruit toate aceste patru rele.

6. De ce Iisus acceptă să plece, după ce mai înainte s-a opus în mod radical răului? Deoarece arată că îl respectă pe om, iar Evanghelia Sa nu o impune nimănui, ci rămâne o invitaţie pe care Dumnezeu o face omului ca să-L urmeze în mod liber.

7. Când cei din cetate, preocupaţi mai mult de pierderea porcilor decât de sănătatea aproapelui lor, l-au alungat pe Iisus, oare nu s-au comportat la fel ca cel îndrăcit, oare n-au ales să stea în afara împărăţiei lui Dumnezeu?

22 octombrie 2016 – Turneu inter-parohial de fotbal (Protopopiatul Madrid-Est)

Sâmbătă, 22 octombrie 2016, a avut loc, în sala din cadrul Polideportivo Valleaguado, Turneul inter-parohial de fotbal pentru tineri, etapa I, gazda evenimentului fiind Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul” din municipiul Coslada.

La turneu şi-au anunţat participarea următoarele echipe: “Concordia” – Arganda del Rey, “Deportivo” – Azuqueca de Henares, “Axios” – Coslada, “Fidelis” – Coslada, “Sporting” – Mejorada del Campo, “Olympic” – Torrejón de Ardoz. A absentat echipa “Olympic”, din Parohia Torrejón de Ardoz.

dsc_6835

dsc_6817

dsc_6859

dsc_6869

S-au desfăşurat, prin tragere la sorţi, şase partide între formaţiile înscrise, echipa cu cele mai multe goluri marcate şi câştigătoarea acestei prime etape fiind “Sporting” – Mejorada del Campo, pe care o felicităm.

Locul desfăşurării fazei a doua a turneului va fi anunţat în timp util, astfel încât echipele să dispună de o generoasă perioadă de pregătire pentru a participa cu aplomb şi motivaţie la această competiţie inter-parohială.

dsc_6885

dsc_6891

dsc_6902

dsc_6919

Mulţumesc cu recunoştinţă părinţilor slujitori din parohii, care s-au implicat personal în pregătirea zilei de astăzi, jucătorilor participanţi pentru fair-play şi tuturor celor care prin aportul lor, mai mic sau mai mare, au contribuit la buna desfăşurare a activităţii propuse.

Sportul este un adevărat laborator de excelenţă umană, atât în ceea ce priveşte sănătatea, cât mai ales în dezvoltarea capacităţii de performanţă şi a îmbunătăţirii relaţiilor inter-personale. Educă ambiţia, curajul, emulaţia, atenţia distributivă, hotărârea, fermitatea, perseverenţa, calmul, modestia, onestitatea, multiple trăsături de voinţă şi caracter.

dsc_7015

dsc_7028

dsc_7031

dsc_7050

Calităţile intelectuale, calităţile fizice şi calităţile morale se conturează cu maximum de durabilitate şi eficienţă în astfel de competiţii, motiv pentru care ne dorim continuarea lor, cu speranţa implicării tuturor celorlalte comunităţi din protopopiatul nostru.

dsc_7077

dsc_7104

dsc_7115

dsc_7127

dsc_7131

dsc_7159

Pr. George Cimpoca, protoiereu

Eu sunt uşa…!

usi-sculptateLa fiecare praznic închinat unui sfânt ierarh din istoria Bisericii, la Sfânta Liturghie se citește fragmentul evanghelic de la Sfântul Ioan, capitolul 10. Este vorba despre acea pericopă unde Hristos Însuși spune despre Sine că ­este ușa oilor și păstorul cel bun. Mărturisesc că mereu am avut dificultăți în deslușirea sensului acestor cuvinte. Cum poate Hristos Mântuitorul să fie în același timp ușa prin care oile cele cuvântătoare, cre­dincioșii Bisericii Sale, să intre în Împărăție și, pe de altă parte, El să fie și păstorul care conduce turma spre mântuire, la Tatăl? Și totuși așa este. Hristos nu a greșit spunând acele vorbe. Răspunsul nedumeririi mele l-am aflat atunci când am citit o pildă despre cineva care a vizitat un cioban și turma lui din Siria, țară vecină cu Israelul, ambele situate în Orientul Mijlociu.

Pe când călătorea prin Siria, un om a ajuns într-o seară la un țarc în care ciobanii își adăposteau turmele peste noapte. Țarcul era format dintr-o împrejmuire cu o singură deschidere, prin care treceau oile. Totuși, nu se vedea nicăieri vreo ușă sau poartă. Călătorul l-a întrebat pe un păstor dacă se aflau în împrejurimi animale sălbatice de care să se teamă. Acesta i-a răspuns că trebuia să se apere mereu de ele. „Dar țarcul acesta nu le apără prea puțin?”, gândi călătorul cu voce tare. „Nu”, a fost răspunsul scurt al oierului. „Dar nu există nici o ușă sau poartă care să se închidă în fața unor atacatori periculoși!”, a mai adăugat străinul.

„Fii pe pace, răspunse păstorul. Eu sunt ușa.” „Ce vrei să spui cu asta?”, îngână încurcat călătorul. „Vreau să spun că atunci când oile mele intră aici pentru a înnopta, eu mă culc în fața singurei deschizături a țarcului. Nici o mioară nu poate trece peste trupul meu pentru că mă cunosc. La fel, nici un lup nu ar putea intra în țarc fără să dea mai întâi de mine. Eu sunt pentru turma mea și ușă și păstor. Ești mulțumit de răspuns?”

(Augustin Păunoiu, adaptare după o pildă din volumul „Vitamine duhov­nicești”, Anthony M. Coniaris, vol. 2, Editura Sophia, 2010)

Sursa: ziarullumina.ro

Clopotul

ion-iancut-the-bell-clopotulEl afla primul când murea cineva și le spunea și celorlalți. Dar mie nu-mi plăcea să îl ascult atunci. Spre deosebire de zilele de sărbătoare, când mi-era drag să mă joc de-a v-ați ascunselea doar ca să mă pot piti între bătăile lui.

Nicăieri nu era mai bine ca acolo. Plus că nu știa nimeni unde sunt. Pe unde umblau sunetele clopotului, umblam și eu. Adică sus de tot, foarte aproape de cer. Puteam să stau de vorbă cu păsările și chiar să le ating zborul cu mâna. Odată L-am văzut ieșind dintr-un nor pe Dumnezeu!

Venea mereu câte un înger și-mi dădea să mușc dintr-o prescură. Așa îmi potoleam foamea.

C-o lacrimă de pe obrazul Maicii Domnului îmi astâmpăram setea pentru toată ziua.

Dar nu stăteam mai mult de o bătaie sau două de inimă între bătăile clopotului. Fiindcă mă gândeam la cei bătrâni. Ziceam că era mai bine să treacă ei în locul meu, ca să nu-i mai găsească moartea niciodată!

Măcar bunicii mei să fi trecut, dar n-am putut să-l conving pe nici unul!

Într-o noapte, chiar în ajunul Bobotezei, au venit niște nemernici și-au furat clopotul. Au fost prinși, însă, repede. Nu după urmele lor, ci după cele lăsate de clopot.

Imediat ce atingeai cu piciorul locul pe unde fugiseră hoții, se auzea clopotul sunând. Era ca și cum îl îngropaseră în pământ și el se ținea după mersul tău pe dedesubt.

Am alergat împreună cu tot satul după dangătul lui pe câmp.

A doua zi, când s-a întors ­înapoi în clopotniță, s-au auzit mii de clopote sunând. Erau inimile noastre, care băteau în același ritm cu clopotul găsit!

Ştefan Mitroi

Sursa: ziarullumina.ro

Tristeţea

dragoste-tristete-terapie1“Tristeţea, după mărturia lui Marcu Ascetul, este o cruce duhovnicească, trimisă nouă spre curăţirea de greşelile din trecut.

Tristeţea provine şi din alte cauze: din cauza iubirii de sine jignite sau din cauza a ceva ce nu se întâmplă precum vrem noi; de asemenea, şi din cauza înfumurării, când omul vede că cei egali lui se bucură de avantaje. Iar credinţa şi nădejdea adeseori ne sunt sărăcăcioase, din care pricină ne şi chinuim.

Examinaţi cu atenţie, dacă nu aveţi cumva pricini pământeşti (că tristeţea vă chinuie), şi nu sărăceşte oare credinţa şi nădejdea în Pronia atotbună a lui Dumnezeu. Dacă nu veţi găsi la dumneavoastră astfel de pricini, atunci să răbdaţi această tristeţe şi durerea ca pe o cruce duhovnicească şi veţi primi mila lui Dumnezeu şi mângâiere la timpul rânduit după voia lui Dumnezeu, iar nu după considerentele noastre.”

(Sfântul Ambrozie de la Optina, Sfaturi pentru familia creștină, Editura Platytera, pp. 128-129)

Coslada: Turneu inter-parohial de fotbal

hqlpepi

“Amintirea Paradisului” – Cezar Ivănescu

oboi-osennii-peizazh-orig“Când eram mai tânăr

şi la trup curat,

Într-o noapte, floarea mea,

eu te-am visat.

Înfloreai fără păcat,

într-un pom adevărat

Când eram mai tânăr

şi la trup curat.

Nu ştiam că eşti femeie, eu bărbat

Lângă tine cu sfială m-am culcat

Şi dormind eu am visat; tu, visând,

ai lacrimat

Când eram mai tânăr

şi la trup curat

E pierdută noaptea aceea

de acum!

Carnea noastră, de-i mai ştii

al ei parfum

Poamele ce-n poame stau,

gustul cărnii tale-l au

Şi cad mâine toate, putrede,

pe drum.

Fă-l să fie, Doamne Sfinte,

numai om

Pe acel care ne-a ispitit sub pom

Şi când pomul flori va da,

fă să-i cadă carnea grea,

Cum cădea-va, dupa cântec,

mâna mea… “

Când…

Când toată lumea în jurul tău e altfel
Când îţi aminteşti lucruri de care toţi uită
Când îţi pasă de lucruri de care nimănui nu-i mai pasă
Când te încăpăţânezi să crezi în ceea ce nu mai vede nimeni
Când plângi, în timp ce alţii râd
Când tu zâmbeşti tainic, pentru că vezi ceea ce nu văd toţi cei care plâng
Când nu spui nimănui ceea ce vrea să audă, ci numai ce îţi dictează sufletul
Când trăieşti pe calea ta, oricât de greu ţi-ar fi… Căci pari a merge invers faţă de toţi ceilalţi, care trec şi calcă totul în picioare…
Când vorbeşti totuşi în versuri, deşi toată lumea gândeşte în cifre
Când iubeşti totuşi în cântec, deşi toţi în jur se pierd în calcul
Când poţi să mori fără ezitare, pentru o idee, când toţi din jur îşi vând vieţile pentru o ciorbă
Când lupţi pentru, deşi toată lumea luptă împotrivă
Când începi să savurezi lupta, de-abia când toţi din jur au renunţat
Când renunţi cu uşurinţă, la ceea ce toţi ceilalţi ar ucide ca să aibă
Când nu renunţi, deşi toţi cei din jur au renunţat. Şi te-au descurajat.
Când trăieşti pentru Frumos, deşi toţi ceilalţi văd Urâtul
Când crezi în iertare, deşi cei din jur trăiesc pentru răzbunare
Când te conjugi cu verbul “a fi”, când toţi în jur aleg pe “a avea”
Când poţi avea totul, dar decizi să dăruieşti totul
Când crezi încă în rugăciune, când cei din jur nu mai au niciun scrupul
Când crezi încă în Iubire, când ceilalţi cred în compromis…
Când eşti nebun, deşi toată lumea e cuminte
Şi eşti bun, deşi toată lumea e rea
Când crezi încă în stil, în clasă şi în nobleţe, deşi toată lumea crede în modă
Când te uiţi doar la esenţe, deşi toţi se opresc la suprafeţe
Când crezi în calea grea, deşi ceilalţi caută scurtături
Când te jertfeşti, deşi toată lumea în jur “se descurcă”
Când cauţi în cei din jur binele, chiar dacă ceilalţi văd doar răul
Când întinzi mâna să mângâi, să alini şi să ridici, atunci când ceilalţi dau cu pietre
Când te legi de catarg, deşi toţi cei din jur aleargă după sirene mincinoase
Când crezi încă în schimbare, deşi toată lumea s-a resemnat
Şi începi chiar cu tine..
….
Să rămâi acelaşi
În condiţiile astea
Poate fi numit uneori Nebunie…

Cel mai des
E numit nebunie.
Însă, trebuie să recunoaştem
Că merită toată aprecierea din lume
‒ Măcar pentru tărie
‒ Măcar pentru consecvenţă
‒ Măcar pentru curaj
Omul care rămâne acelaşi,
Deşi toată lumea din jur e altfel…
Omul care e altfel,
Când toţi ceilalţi sunt la fel…

Dacă vedeţi vreunul, spuneţi-mi şi mie
Aş vrea să stau mai mult pe lângă el…
Oamenii aceştia, care au curajul de a rămâne aceiaşi, deşi toţi din jur sunt altfel,
Pot schimba o lume…

“Floarea din asfalt” – Alexandra Svet

20 octombrie – Sfântul Gherasim din Kefalonia, vindecătorul bolilor psihice (descoperirea sfintelor sale moaşte)

ag_gerasimosSfântul Gherasim, Noul Pustnic al Kefaloniei, s-a născut în satul Trikkala din Peloponez. În primii ani ai maturităţii s-a călugărit pe insula Zakynthos, după care a plecat la Muntele Athos unde a devenit schimonah, studiind împreună cu pustnicii de pe Sfântul Munte.

Primind binecuvântare de la părinţi, călugărul s-a dus la Ierusalim să se închine la Sfântul Mormânt Dătător de Viaţă al Mântuitorului. După ce a vizitat multe din locurile sfinte din Ierusalim, Muntele Sinai, Antiohia, Damasc, Alexandria şi Egipt, el s-a întors la Ierusalim, devenind îngrijitor de candele la Sfântul Mormânt.
Călugărul a fost hirotonit diacon şi apoi preot de către Patriarhul Gherman al Ierusalimului (1534-1579).

Sfântul Gherasim a continuat să trăiască viaţă sfântă. Pentru singurătate s-a retras la Iordan, unde a petrecut patruzeci de zile fără întrerupere. Binecuvântat de patriarh pentru o viaţă solitară, Sfântul Gherasim s-a retras în singurătatea din Zakynthos, unde s-a hrănit numai cu ierburi.

După cinci ani, a simţit dorinţa de a pleca pe insula Kefalonia unde şi-a găsit adăpost într-o peşteră. Sfântul a restaurat biserica din Omala şi a construit o mănăstire de măicuţe unde a trăit, a muncit şi a privegheat neîntrerupt timp de treizeci de ani. El se ruga îngenunchind pe pământul gol. Pentru viaţa lui sfântă, Sfântul Gherasim s-a învrednicit de darul vindecării bolnavilor şi a izgonirii duhurilor necurate.

La vârsta de 71 de ani, sfântul a ştiut că va muri curând. După ce le-a binecuvântat pe monahii, a adormit cu pace întru Domnul în 15 august 1579. După doi ani, deschizându-i-se mormântul, s-au descoperit moaştele sale întregi şi frumos mirositoare, vindecătoare de boli.

Deoarece Adormirea Maicii Domnului se sărbătoreşte în 15 august, Sfântul Gherasim se prăznuieşte în ziua de 16 august.

În ziua de 20 octombrie se prăznuieşte dezvelirea moaştelor sfântului, în anul 1581.

Credinţa şi cultura azi. Sărbătoarea în viaţa noastră

Credinţa şi cultura azi. Cultura duhului şi entuziasmul credinţei (18.10.2015)

Credinţa şi cultura azi. “Corectitudinea politică” și marxismul cultural (06.07.2015)

Credinţa şi cultura azi. Vulnerabilitățile relației cu celălalt. Ce ne subminează (15.03.2015)

Pater Gavriil de la Panagouda

pater-gavriil-panagouda-5motto: Dragostea îl preface pe cel ce iubeşte în chipul celui iubit: dacă’L iubeşti pe Dumnezeu, dumnezeu vei fi; dacă’l iubesti pe diavol, diavol vei fi; dacă’ţi iubeşti trupul, trup vei fi. Aceasta este cea dintâi lucrare a iubirii: de a uni pe cel ce iubeşte cu cel iubit. (Fericitul Augustin)

Părintele Gavriil se nevoieşte nu departe de chilia sfântului Paisie Aghioritul de la Panagouda, de dinvale de mănăstirea Kutlumuşului. Părintele Gherasim Prodromitul a fost cel care m’a îndemnat întâia oară să iau binecuvântare de la bătrân. Pe urmă am mai fost la el împreună cu doi ruşi moscoviţi (Nikolai şi Anton) – care vin în fiecare an în Athos doar ca să’l cerceteze pe „papa Gavriil”, să ia binecuvântare de la bătrân, stau două zile în Karyes şi apoi se’ntorc în ţinuturile pravoslavnice. De data asta l’am rugat pe Andrei din singurătate (cum l’am numit cândva scriind despre el) să mă’nsoțească și să m’ajute cu elina, ca să pot cere cuvânt de folos de la bătrân (deși nu pare, pater Gavriil este „trecut de 80 de ani și a plecat spre 90”, după cum spune el). Din bunătate și smerenie, părintele Andrei a lăsat voia sa și a făcut’o pe’a mea, ajutându’mă să grăiesc cu gheron Gavriil…

binecuvântări

Evlogite pater!

O Kirios! Binecuvântarea Domnului acum şi totdeauna, până în veşnicie!

Mă rog pentru voi ca să trăiţi în bună pace şi să nu vă certaţi cu soţiile şi copiii voştri.

Mă rog pentru voi ca să ajungeţi în rai împreună cu Avraam, Isaac şi Iacov.

Mă rog pentru voi ca Dumnezeu să vă scrie numele voastre în Cartea Vieţii.

Mă rog pentru voi să câştigaţi mulţi bani la Lotto…

Dar părinte, n’ar trebui mai degrabă să cerem de la Dumnezeu ceea ce este de folos sufletului, nu ceea ce ne este de folos nouă?

…ca să puteţi face milostenie săracilor.

Să’mi fie cu iertare avva!

Să fii sănătos şi să ai binecuvântarea lui Dumnezeu!

sfaturi către cei tineri

Daţi’mi un sfat părinte: cum să’i fac pe copii să’L îndrăgească pe Hristos?

Copiii nu au nevoie de sfaturi – ba nici chiar de învăţătură! –, ci de modele! Învaţă’i doar să desluşească înşelăciunea lucrurilor trecătoare şi să nu’şi robească mintea patimilor. Mai’nainte de de toate trebuie ca tu să faci toate astea şi ei vor vedea în tine calea de urmat. Şi sfântul Vasile cel Mare zice că „învăţătura faptelor este mult mai vrednică decât cea a cuvintelor”.

Frumos! Asta, în traducere liberă, ar însemna că tot eu sunt cel care trebuie să mă fac… sfânt!

Da. Dar să nu’ţi fie cu neputinţă, că nu e greu, însă trebuie să ai dragoste. Şi să’i faci să simtă această dragoste. Copiii pot să’L vadă pe Iisus în două feluri: sau „neavând nici chip, nici frumuseţe, ca să ne uităm la El, şi nici o înfăţişare, ca să ne fie drag” (Isaia 53, 2), ori „împodobit cu frumuseţea mai mult decât fiii oamenilor” (Psalm 44, 3). Depinde dacă’L află de frica iadului, de dragul răsplătirilor viitoare, ori… din dragoste. Că sfârşitul a toate este dragostea. Dar tu cu dragostea trebuie să începi, că este capătul a toate. Spune şi sfântul Ciprian al Cartaginei că „dragostea este adevarata slujbă pentru Dumnezeu”. Iar tu, din dragoste, trebuie să’i rabzi şi să te rogi pentru ei – că mai degrabă îl slăveşti pe Dumnezeu în felul acesta decât prin cuvinte. Pentru că Cuvântul poate să scape minţii, dar vei vedea că Dumnezeu va lucra într’înşii…

Greu şi cu dragostea părinte…

Dacă nu pot să primească Cuvântul în duh, grăieşte’le în pilde. Aşa vei face Cuvântul trup şi va prinde viaţă în ei.

Şi dacă eu nu pot să ajung sfânt şi nu pot fi modelul perfect pentru ei, ce să fac atunci părinte?

Să te rogi. Roagă’te pentru ei, dar roagă’te conştient că nu poţi face nimic fără ajutorul lui Hristos.

Da. „Fără de mine nu puteţi face nimic”… (Ioan XV, 5).

Roagă’te, posteşte şi fă fapte bune. Copiii nu’L iubesc pe Dumnezeu pentru că nu’L cunosc. Te vor asculta însă, dacă tu vei ţine seamă de poruncile Domnului şi’ţi vei pune nădejdea doar în El. Dacă tu vei dori în toate să placi lui Dumnezeu, El se va îngriji să fii de folos şi copiilor.

Păi asta tot la sfinţenie mă duce, avva!

N’ai de ales! Precum magnetul atrage fierul aşa şi rugăciunile, milosteniile, faptele bune şi spovedania vor atrage mila lui Dumnezeu.

Că veni vorba de spovedanie: am avut probleme cu părinţii copiilor care au venit la mine şi mi’au spus că ei „nu’şi trimit copiii la şcoală pentru ca eu să’i duc la spovedanie”.

Trebuie să duci luptă pentru ca Dumnezeu să intervină şi să le lumineze minţile şi sufletele acestor părinţi. Pentru ca Dumnezeu să lucreze, cineva trebuie să ducă o luptă. Odată, pe când cezarul Romei călătorea pe mare împreună cu câţiva dintre supuşii săi, s’a stârnit furtună în larg şi pe aceştia i’a cuprins frica. Imperatorul însă i’a liniştit spunându’le că atâta timp cât sunt cu cezarul nu pot păţi nimic! Nici nouă să nu ne fie teamă de luptă pentru că, atâta timp cât suntem în corabie (naos) cu Hristos, nu ni se poate întâmpla nimic rău. Iar pe copii trebuie să’i înveţi să’L caute pe Hristos în ei. În ei înşişi trebuie să’L caute, pentru că Hristos sălăşluieşte în ei de la botez şi îi aşteaptă înlăuntrul lor, nu înafară. Pentru că Hristos este Dumnezeu–Cuvântul şi „aproape este de tine Cuvântul, în gura ta şi în inima ta”, spune apostolul Pavel (Romani X, 8).

Învaţă’i şi că pentru suflet au fost aduşi la viaţă – trupul nu le foloseşte la nimic, că este stricăcios. („Duhul este cel ce dă viaţă; trupul nu foloseşte la nimic” –Ioan VI, 63). Şi dacă pentru acesta stricăcios îşi dau atâta silinţă să’l curăţească, de ce nu se’ngrijesc tot aşa şi de frumuseţea sufletului nepieritor? Trupul nu trebuie să fie decât decât vita de jug a minţii lucrătoare! Or, trăind dobitoceşte, numai pentru trup, îşi întinează sufletele de păcate şi îşi primejduiesc viaţa viitoare! Că începutul a toată patima, de la iubirea trupească de sine vine. Iar ei umblă în întuneric ziua în amiaza mare…

Fericirile şi ne-fericirile

Învaţă’i să’şi preţuiască mai mult sufletele decât trupurile că în vremurile de astăzi sunt mulţi „făcători de pace” dar, din păcate, dintr’aceia care supun sufletul trupului. Aceştia sunt şi „cei milostivi”, dar faţă de trupurile lor…

În vremurile din urmă „vei spune răului bine”; uite că şi Fericirile sunt răstălmăcite în ziua de azi.

Pe cine iubeşte omul, aceluia îi şi slujeşte. Cine’L va cunoaşte pe Dumnezeu îl va iubi, iar cei ce vor cunoaşte lumea, vor ajunge s’o urască. Nu poţi să dai de frumuseţea şi desăvârşirea lui Dumnezeu şi să admiri mai mult frumuseţea trecătoare a acestei lumi!

Ar fi ca şi când ai admira mai mult creaţia decât pe Creator!

Da. De aceea trebuie să le aduci aminte tinerilor că „cei ce sunt în trup nu pot să placă lui Dumnezeu” (Romani VIII, 8), pe când „cei ai lui Hristos şi’au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele” (Galateni V, 24). Tot acolo apostolul Pavel zice să „umblaţi în Duhul şi să nu împliniţi pofta trupului. Căci trupul pofteşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului; căci acestea se împotrivesc unul altuia, ca să nu faceţi cele ce aţi voi”. (Galateni V, 16-17). Ca să nu faceţi cele ce aţi voi…

Dacă omul ar învăţa să trăiască în faţa lui Dumnezeu (pentru că oricum asta se întâmplă şi dacă nu vrem noi!) şi’ar da seama că toate faptele dar şi gândurile lui, sunt văzute necontenit de către El. Omul credincios ştie asta şi îşi înfrânează sinele lăuntric ca şi pe cel dinafară, cel necredincios nu crede asta dar şi mai rău este cel ce înţelege toate acestea şi totuşi se poartă cu nesăbuinţă. De aceea n’ai să afli om drept dacă nu va crede că toată viaţa lui este sub ochii Domnului!

cum să nu iubeşti lumea

Cum să fac să nu mai iubesc lumea şi cele ce sunt într’însa, părinte? Nu mă gândesc neapărat la avuţii – că ştiu că sunt trecătoare – dar am nevastă acasă, copii…

Trebuie să’nţelegi întâi că lumea aceasta este raiul păcătoşilor şi temniţa credincioşilor. Cei care au întors spatele desfătărilor lumeşti şi L’au căutat pe Dumnezeu în viaţa aceasta, cum nu se vor bucura să moară şi să se întâlnească cu Cel pe care L’au dorit? Însă cei ce au iubit mai mult lumea şi lucrurile ei trecătoare, mult se vor întrista când vor trebui să se despartă de ele. Pentru aceştia chinurile iadului vin chiar mai ’nainte de’a muri, căci numai gândul la despărţirea forţată de lucrurile pământeşti de care s’au lipit inimile lor, le aduce deja infernul în suflete! Şi li se va întâmpla lor precum bogatului nemilostiv, căruia Avraam patriarhul i’a adus aminte că „a primit cele bune ale sale în viaţa sa, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti”. (Luca XIX, 25). Dumnezeu nu spune nicăieri să nu’ţi iubeşti părinţii, soţia (ba dimpotrivă, apostolul Pavel le zice efesenilor că „bărbaţii sunt datori să’şi iubească femeile”!), ori copiii – de care îţi va fi greu să te desparţi cu moarte – ci doar că „cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine”. (Matei X, 37). Şi pe aproapele tău dator eşti să’l iubeşti, dar pe nimeni ca pe Dumnezeu. De fapt, dacă iubim ceva la aproapele nostru, tot pe Dumnezeu îl iubim, pentru că El este ceea ce este bun în aproapele nostru! Deci, în concluzie, noi cu iubire suntem datori…

Omul trebuie să înveţe că lucrul lui de căpetenie în viaţa aceasta este să se pregătească pentru… cealaltă. Aceasta însemnează că este bine ca el să ştie ce’l aşteaptă în Ziua Judecăţii. Iar pentru a dobândi „răspuns bun la înfricoşătoarea Judecată alui Hristos”, de mare folos este să ne cerem mai întâi noi înşine socoteală. Cercetându’ne astfel sufletele, ne vom păzi mai bine inima şi ochii de cărările ce duc către iad. Obişnuieşte’te ca în fiecare seară să’ţi întrebi inima de toate cele întâmplate în ziua aceea şi să cauţi de ai avut folos sau pagubă pentru sufletul tău.

Evharisto poli, pater! O fotografie, două?…

Da. Dar dacă aveţi copii care nu vor să mănânce, arătaţi’le fotografii cu mine!…

Panagouda, la pomenirea sfinţilor Varsanufie şi Ioan din Gaza (06 februarie 2015/24 ianuarie 2015), într’o zi ploioasă…

De atunci i’am învăţat pe copii, cu dragoste, că Dumnezeu este iubire; că trebuie să ne facem sfinţi; şi că oricâte fac şi desfac în astă viaţă pieritoare, sub ochii Domnului le fac şi pentru toate – bune sau rele – vor primi răsplată, mai devreme sau mai târziu…

Text de George Crasnean/Lumea Monahilor nr. 97/20 iulie 2015

Comorile Sfântului Munte

Când Sfântul Nectarie s-a dus în Sfântul Munte, un anume egumen l-a ghidat prin mănăstirea sa și i-a arătat mai întâi neprețuitele opere de artă și odoare ale mănăstirii. Când egumenul l-a dus și la căminul de bătrâni al mănăstirii, Sfântul s-a dus și a sărutat un Părinte vârstnic, spunând: Sfințite egumene, acești Bătrâni sunt adevăratele odoare ale mănăstirii voastre!

Sfântul Munte are o unicitate de netăgăduit. Acest lucru nu îl spunem seduși fiind de istoria ori de bogata lui ofrandă, nici pentru că locuim permanent aici și nici pentru că acest lucru l-au spus, l-au scris și l-au mărturisit mulți alții, cu mult entuziasm, de-a lungul vremii.

În ciuda tăcerii lui impunătoare, Sfântul Munte vorbește prin istoria-i de mai bine de un mileniu, prin neprețuitele odoare, prin uimitoarea-i natură, prin modul de viață și ethosul monahilor săi. După cuvântul Mitropolitului Mesogheei, Nicolae, Sfântul Munte ”vorbește impresionând, vorbește insuflând, vorbește emoționând, vorbește cutremurând, vorbește provocând schimbări ale vieții, schimbări ale gândirii, vorbește făcându-i pe mulți să părăsească pe neașteptate toate ale lumii și să se facă monahi. Vorbește totdeauna mult, adânc, și vorbește tuturor… Este cu adevărat un loc foarte aparte care îndeobște străpunge inima și problematizează pe cei ce îi pășesc pragul”. Sfântul Munte are prețioase comori, taine mântuitoare și adevăruri eliberatoare. Îi seduce iremediabil chiar și pe cei de la care niciodată nu te-ai fi așteptat. Nu știu să se fi scris atât de mult despre alt loc din Grecia.

calugari-sfantul-munte-athos

Dincolo de toate, valoarea Sfântului Munte nu stă în prețioasele lui odoare și în frumusețile-i naturale virginale. Valoarea lui stă mai ales în modul de viață liniștit, smerit, simplu. În prezența lui Dumnezeu, a Maicii Domnului și a Sfinților. În Rugăciune, în nevoință, luptă, în iubirea de bine și frumos, în iubirea de virtute, în iubirea de Dumnezeu și iubirea de frați, în urârea răului și a pizmei. Sfântul Munte îi odihnește pe iubitorii de absolut, de perfecțiune, pe iubitorii de Dumnezeu și de sfințenie, pe cei ce iubesc să se dăruiască cu desăvârșire lui Dumnezeu. Sfântul Munte a satisfăcut și cele mai exigente spirite de-a lungul veacurilor, din toată lumea.

Liniștea, seninătatea, pacea au adus isihasmul, blândețea și îmblânzirea omului. Reaua pătimire, înfrânarea, călirea duhului, privegherea și statul în picioare au adus trezvia, curăția, echilibrul. Apoi dumnezeiasca luminare și harul și împărtășirea de îndumnezeire a celor vrednici, smeriți, curați, devotați. Sfântul Munte nu este un muzeu cu exponate scumpe, unde poți face niște fotografii reușite. Sfântul Munte este locul lui Dumnezeu, Grădina Maicii Domnului, locul Sfinților, peninsula nevoitorilor. Numeroșii închinători vin să vadă și să atingă urmele lui Dumnezeu și ale Sfinților și să se închine. Icoanele făcătoare de minuni ale Preasfintei, cinstitele moaște izvorâtoare de mir care răspândesc bună mireasmă, bătrânii încărunțiți, tăcuți, încovoiați.

Deși de un mileniu și mai bine în Sfântul Munte este ținută cu strictețe rânduiala avatonului, totuși aici cea mai cinstită persoană a fost, este și va fi o femeie – Maica Domnului. Aghioriții nu sunt niște misogini. Respectă tradiția, o cinstesc cu deosebire pe Maica Domnului și dimpreună cu ea tot neamul femeiesc binecinstitor de Dumnezeu. În fiecare zi, dimpreună cu numele mamelor și surorilor lor, monahii pomenesc mii de nume de femei aflate în felurite nevoi. Avatonul nu este o rânduială de ieri, de azi, nici o ciudățenie a monahilor. Este un așezământ ascetic care domnește de veacuri și va trebui să fie respectat de toți și de toate. Îndeobște însă, este acceptat, înțeles și respectat.

Este o realitate că Sfântul Munte, în lunga lui istorie, a petrecut felurite peripeții, crize și contestări. Însă sfințenia lui, chiar dacă uneori păstrată într-o minoritate restrânsă, nu s-a pierdut niciodată. Fiecare, ceea ce vrea să caute, aceea și găsește. Cheia este să nu așteptăm cu aviditate lauda omenească, să nu vrem să auzim remarci corecte și justificate, nici să pretindem de la toți să ne aprecieze.

De aceea îi fericesc pe fericiții bătrânei ai Sfântului Munte, pe acei cuviincioși, tăcuți, săraci, cumpătați și liniștiți Părinți care nu așteaptă și nu doresc decât dumnezeieștile adieri ale Duhului. Când Sfântul Nectarie s-a dus în Sfântul Munte, un anume egumen l-a ghidat prin mănăstirea sa și i-a arătat mai întâi neprețuitele opere de artă și odoare ale mănăstirii. Când egumenul l-a dus și la căminul de bătrâni al mănăstirii, Sfântul s-a dus și a sărutat un Părinte vârstnic, spunând: Sfințite egumene, acești Bătrâni sunt adevăratele odoare ale mănăstirii voastre!

Sursa: sfantulmunteathos via pemptousia

18 octombrie – Sf. Ap. și Evanghelist Luca, primul iconar

p1ahqn8ti8pjg1q5pi1um4l7236Sfântul, slăvitul și întru-tot lăudatul Apostol și Evanghelist Luca este autorul Evangheliei după Luca, însoțitorul Sfântului Apostol Pavel (Filimon 1, 24; 2 Timotei 4, 10-11) și este numărat printre Cei Șaptezeci de Apostoli. El s-a născut în Antiohia siriană și era medic.

Prăznuirea sa se face la 18 octombrie, la 22 aprilie împreună cu Apostolii Nataniel și Climent, la 20 iunie ziua în care moaștele sale, alături de ale altor sfinți, au fost mutate în Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol, precum și la 4 ianuarie, împreună cu soborul Celor Șaptezeci.

Sfântul Luca s-a născut în Antiohia. În tinerețe a studiat filozofia, medicina și arta. Sfântul Luca a venit în Ierusalim unde s-a convertit la credința în Hristos. Conform tradiției, el și Cleopa l-au întâlnit pe Domnul înviat pe drumul spre Emaus (Luca 24 – unde numele lui Luca nu este menționat, de unde îndoiala unor bibliști).

După Pogorârea Duhului Sfânt, Luca se reîntoarce în Antiohia, apoi călătorește spre Roma împreună cu Sfântul Pavel, convertind mulțime de evrei și păgâni la credința creștină. “Luca, doctorul iubit, … te salută”, scrie Apostolul Pavel către Coloseni (Coloseni 4:14). La solicitarea creștinilor, Sfântul Luca scrie o Evanghelie. În conformitate cu anumite dovezi, aceasta se întâmpla în jurul anului 60 d.Hr., iar conform altora în jurul anului 80 d.Hr. După mucenicia Sfântului Apostol Pavel, Sfântul Luca propovăduiește Evanghelia de-a lungul Italiei, Dalmației, Macedoniei și altor regiuni.

La bătrânețe merge în Libia și în Egiptul de Sus; din Egipt se reîntoarce în Grecia unde continuă să propovăduiască și să convertească cu mult zel, în ciuda vârstei sale.

În completare la Evanghelia sa, Sfântul Apostol Luca scrie Faptele Apostolilor și dedică amândouă aceste scrieri lui Teofil, guvernatorul din Ahaia.

La vârsta de 84 de ani, idolatrii înrăiți îl prind și îl torturează pentru credința în Hristos, apoi îl spânzură de un măslin în orașul Teba, în Boethia.

El pictează trei icoane ale Preafintei Născătoare de Dumnezeu, dar și icoane ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Din acest motiv, Sfântul Evanghelist Luca este considerat fondatorul iconografiei creștine. Conform Tradiției, Sfântul Luca este cel care a pictat prima icoană a Maicii Domnului zisă Povățuitoarea (sau „arătătoarea drumului” – gr. Hodigitria), menționată în Paraclisul Maicii Domnului:

“Mută să fie gura păgânilor, Care nu se închină cinstitei icoanei tale, Celei zugrăvite de sfântul Apostol și Evanghelist Luca, Ceea ce se cheamă Povățuitoare.”

Moaștele Sf. Luca

Moaștele sale făcătoare de minuni sunt mutate la Constantinopol în timpul împăratului Constanțiu (357 d.Hr.), fiul Sfântului Constantin.

Capul sfântului Luca este adus la Roma de sfântul Grigorie cel Mare la sfârșitul secolului al VI-lea.

În 1204, cruciații celei de-a IV-a Cruciade fură moaștele sfântului Luca de la Constantinopol și le aduc la Padova (Italia), unde se găsesc și acum, în biserica Santa Justina din centrul acestui oraș.

În 1992, mitropolitul Ieromin de Teba și Livadia (actualmente Arhiepiscop al Bisericii Greciei) a cerut Bisericii Romano-Catolice “un fragment semnificativ din moaștele Sfântului Luca, pentru a fi aşezate la închinare acolo unde se găsește mormântul sfântul evanghelist și unde este venerat astăzi”. Cu această ocazie, o cercetare științifică a moaștelor din Padova a arătat că ele sunt rămășițele unui bărbat de origină siriană, care a murit undeva în jurul anilor 130 d.Hr. Episcopul romano-catolic de Padova a dăruit mitropolitului Ieronim coasta de lângă inimă din moaștele sfântului Luca pentru a fi păstrată și venerată la mormântul sfântului din Teba.

Mormântul sfântului Luca este făcător de minuni până astăzi. În 22 decembrie 1997 la orele 1.30 pm din marmura mormântului sfântului Luca a început să curgă mir.

De ce nu mai citesc copiii?

BibleBunicul începea să-mi povestească o carte, dar doar pînă în punctul în care lucrurile deveneau cu adevărat interesante. Atunci se oprea şi, mucalit, se prefăcea că a uitat continuarea, că se străduieşte din răsputeri să-şi aducă aminte, dar bineînţeles, de fiecare dată, începea să se plîngă că el e bătrîn şi că, oricît s-ar strădui, nu mai ştie absolut nimic. Dar mă ruga pe mine să citesc cartea respectivă şi să-i povestesc mai apoi tot ceea ce el uitase. Aşa m-a “păcălit” de mai multe ori. Pînă a reuşit să-mi formeze, nu numai deprinderea de a citi, dar acel drag enorm de a te retrage din cotidian, în universul literaturii.

Astăzi aud din ce în ce mai mult sintagma “copiii nu mai citesc”. Părinţii se plîng că odraslele lor preferă jocul cu tableta sau TV-ul, cititului. Se fac sondaje, se vorbeşte, se dă din cap, se oftează, toate acestea ajungînd la aceeaşi concluzie: “tinerii de azi…”.

Există deja un consens general: din cauză că azi există mai multe distracţii decît aveam “noi” pe vremuri, cititul a rămas undeva la capitolul opţional şi, mai grav, că pare, copiilor, desuet.

Cum refuz să cred în generalizări şi cum nu pot accepta ideea că “tinerii de azi” sînt o cu totul altă specie, o specie din care s-a extirpat dorinţa lecturii, de cîte ori prind cîte un prichindel, sau de cîte ori vorbesc cu părinţi, strecor întrebarea: cum staţi cu cititul?

Din păcate, mi se cam confirmă generalizarea. Cititul nu mai e ceva dorit, ci, mai degrabă, etichetat şi plasat la capitolul “trebuie”. Un trebuie care omoară din start ideea plăcerii. “Ştiu că trebuie, dar…” – cam aşa îşi încep majoritatea părinţilor “scuza” pentru lipsa de lectură din viaţa copiilor. Cei mai mulţi “se roagă” de copii să citească, sau alţii îi obligă. Sînt foarte puţini cei conştienţi că trebuie să le insulfe dorinţa voluntară de a citi.

Ţin minte, tot din copilărie, că bunicul avea tabietul său fix. De la ora 3 după amiaza îşi făcea un ceai, se aşeza în fotoliul verde de lîngă bibliotecă, şi începea să citească. Pentru mine era, în primul rînd, o imagine de linişte şi siguranţă: orice s-ar fi întîmplat, aceea era ora cînd, zilnic, se petrecea acelaşi lucru. Dar mai era ceva: imaginea lui, în fotoliu, cu ceai şi carte, îmi provoca o curiozitate enormă. Îmi doream să ştiu să citesc pentru că atunci cînd citea, bunicul părea că intră într-un alt univers. Îl priveam cu coada ochiului şi-l observam. Pe cînd dădea paginile, surîdea sau se încrunta, părînd că între coperţile cărţii se petrece o altă realitate, la care care nu aveam încă acces, dar pe care voiam să o cunosc cît mai repede (ca să văd cu cine “vorbeşte” bunicul).

Pe scurt, era vorba despre puterea exemplului. Citeam pentru că îl vedeam pe el citind, pentru că vroiam să am parte, şi eu, de aceeaşi bucurie şi linişte, de acelaşi mister care se petrecea în cartea lui, iar mai apoi, pentru că vroiam să-i povestesc ceea ce el pretindea că uitase, fapt ce mă făcea să mă simt un partener real de discuţii (deşi aveam 7 ani). Mă asculta fascinat, punea întrebări, făcîndu-mă astfel să judec, să cunosc cuvinte noi, să povestesc şi toate celelalte minunăţii care derivau din citit şi povestit.

Bineînţeles, este mai uşor să plasăm în mîinile copiilor tableta sau telefonul inteligent, pentru că, nu-i aşa, viaţa de astăzi este complicată, pentru că noi înşine nu avem timp de mai mult, pentru că serviciul este cu adevărat solicitant şi nu putem să ne împărţim în mai mulţi, oricît am vrea. Pe de altă parte, ar trebui să conştientizăm acest fapt, nu să lăsăm generalizarea “tinerii de astăzi” să pervertească plăcerea lecturii pentru copiii noştri. Cu alte cuvinte, să nu ne scoatem acea scutire morală că “ei” nu mai vor, sau că “azi” sînt multe alte distracţii.

Lipsa timpului este reală, dar la fel de real este şi faptul că cititul se învaţă, că este o plăcere şi nu doar o modă din zilele trecute, care azi nu mai are ce căuta pe podium.

Duminica a XXI-a după Rusalii, Luca 8, 5-15

14520564_1493077074052106_3453694059618563592_n5. Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. 6. Şi alta a căzut pe piatră, şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. 7. Şi alta a căzut între spini şi spinii, crescând cu ea, au înăbuşit-o. 8. Şi alta a căzut pe pământul cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit să audă. 9. Şi ucenicii Lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? 10. El a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi în pilde, ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă. 11. Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu. 12. Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască. 13. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul îl primesc cu bucurie, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. 14. Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc. 15. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare.

Restaurantele de prestigiu îşi asigură o selecţie atentă a clientelei. Pe multe uşi stă scris: „Ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienţii!”. În acele locuri nu intră oricine: trebuie o anumită vestimentaţie, trebuie să asiguri o consumaţie etc., altfel nu eşti primit. Acest „drept de a selecta clienţii” se practică în multe domenii. Suntem refuzaţi, îndepărtaţi, trataţi cu dispreţ dacă nu îndeplinim condiţiile. Zonele privilegiate par să se extindă în favoarea unora şi în defavoarea multora. Pare să fie în continuă creştere această selecţie care sădeşte în inimile noastre duşmănii, invidii, discriminări. Mergem spre o lume care ne distanţează pe unii de alţii şi ne fragmentează aşezându-ne pe categorii cu acces limitat. Aşa fac oamenii. Însă Dumnezeu e altfel. Generozitatea şi dorinţa Lui de a-i cuprinde pe toţi este atât de bine reliefată de evanghelia zilei. E surprinzător (aproape scandalos!) modul în care face „risipă” de sămânţă. Semănătorul – Dumnezeu – împrăştie sămânţa peste tot, absolut în orice fel de pământ: pe marginea drumului, printre pietre, printre spini şi în cele din urmă în pământul bun. Oare nu ar trebui ca Dumnezeu să fie mai atent cu bunurile Sale? De ce să risipească sămânţa? De ce să arunce sămânţa în locuri despre care ştie că e puţin probabil să primească rod? Aceste locuri sunt simbolul inimi noastre, a felului nostru de a ne trăi sau de a nu ne trăi credinţa. Însă Dumnezeu este şi vede dincolo de trăirile noastre. El nu se descurajează în faţa necredinţei noastre. El seamănă. Dumnezeu aruncă sămânţă bună în fiecare inimă. Fără preselecţii, discriminări, condiţii. Fără să se teamă. Fără să regrete. Fără să-şi pună întrebări. Doar cu iubire faţă de pământul în care seamănă și faţă de inima omului în care vrea să prindă rădăcini şi din care vrea să culeagă rod bogat.

Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. (Lc 8, 5) Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască. (Lc 8, 12) Sunt oameni care se închid faţă de lumina credinţei. Idealurile de pace, de concordie, de fraternitate sunt primite şi proclamate, dar adesea sunt dezminţite de fapte. Alţii, apoi, se obosesc inutil să întemniţeze glasul lui Dumnezeu, împiedicându-i difuziunea cu forţa brută sau cu o armă mai puţin zgomotoasă, dar poate mai crudă, pentru că face insensibil spiritul: indiferenţa. Şi alta a căzut pe piatră, şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul îl primesc cu bucurie, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. (Lc 8, 6 şi 13).  Atâţia îşi spun creştini – pentru că sunt botezaţi şi primesc Sfintele Taine – dar se dezvăluie necinstiţi, falşi, ipocriţi, mândri… Şi cad cu capul în jos. Par ca nişte stele care strălucesc un moment pe cer, dar cad fără remediu. Dacă acceptăm responsabilitatea de a fi fiii Săi, vom vedea că Dumnezeu ne vrea mai mult oameni. Capul trebuie să ajungă la cer, dar picioarele trebuie să se sprijine solid pe pământ. Preţul de a trăi creştini nu este renunţarea de a fi oameni sau renunţarea la efortul de a dobândi acele virtuţi pe care unii le posedă chiar fără a-L cunoaşte pe Hristos.

Preţul oricărui creştin este Sângele răscumpărător al lui Iisus Domnul nostru care ne vrea – repet – foarte umani şi foarte divini, constanţi în datoria zilnică de a-l imita pe El. Şi alta a căzut între spini şi spinii, crescând cu ea, au înăbuşit-o. (…) Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc.. (Lc 8, 7 şi 14). Să nu te simţi ruşinat când descoperi că ai în inimă această înclinare spre rău care te va însoţi atâta timp cât vei trăi, întrucât nimeni nu este scutit de povara aceasta. Nicio ruşine! Domnul, Care este atotputernic şi milostiv ne-a dat toate mijloacele necesare spre a domina această înclinare: Sfintele Taine, truda ta, dacă o sfinţeşti. Şi alta a căzut pe pământul cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit să audă. (…). Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare. (Lc 8, 8 şi 15). Privind în jurul nostru această lume pe care o iubim, pentru că este opera divină, constatăm că parabola devine realitate: cuvântul lui Iisus este rodnic şi trezeşte în multe suflete dorinţa de dăruire şi de fidelitate. Viaţa şi operele acelora care s-au pus în slujirea lui Dumnezeu au schimbat chipul istoriei, aşa încât mulţi din aceia care nu-l cunosc pe Domnul sunt împinşi – poate fără să o ştie – de idealuri generate de creştinism.

5 sfaturi din Evanghelie

1. “Şi a zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăţia cerurilor. Şi cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primeşte.” Matei 18, 3-5

2. “Iar Iisus, răspunzând, le-a zis: Adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci şi muntelui acestuia de veţi zice: Ridică-te şi aruncă-te în mare, va fi aşa. Şi toate câte veţi cere, rugându-vă cu credinţă, veţi primi.” Matei 21, 21-22

14732374_1287561181276185_4647253277654107382_n

3. “Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Că cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine îl va afla. Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?” Matei 16, 24-27

4. “Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot paiul din ochiul tău şi iată bârna este în ochiul tău? Făţarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.” Matei 7, 1-5

5. “Aţi auzit că s-a zis: “Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău”. Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, Ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” Matei 5, 43-45

14 octombrie – Sfânta Parascheva de la Iaşi

sf_parascheva_webCum îi vom urma pe sfinţi dacă nu îi cunoaştem? Cât de mult putem să iubim pe cineva despre care ştim prea puţine lucruri?

În timp ce cunoaştem o mulţime de amănunte despre viaţa oamenilor politici, a vedetelor, vieţile sfinţilor ne sunt prea puţin cunoscute. Este drept că Dumnezeu a îngăduit ca unele să rămână ascunse. Dar este de datoria noastră, ca ortodocşi de neam român, să ne cunoaştem sfinţii şi marile personalităţi prin care Dumnezeu a povăţuit poporul nostru de-a lungul istoriei. Cine oare a contribuit mai mult la luminarea noastră duhovnicească decât sfinţii care au agonisit Duhul Sfânt întru ei şi, prin Acesta, L-au făcut pe Dumnezeu cunoscut poporului?

Fecioara din Epivata

Sfânta Parascheva (numită de slavi „Sveta Petka”) s-a născut în Epivata (astăzi Boiados, în Turcia), în a doua jumătate a secolului al X-lea. Ea a avut un frate care s-a călugărit, primind numele de Eftimie, şi care a ajuns mai apoi episcop.

La vârsta de 10 ani, după ce a auzit într-o biserică închinată Maicii Domnului cuvântul: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Mat. 16:24), şi-a împărţit hainele săracilor. Avea să facă acest lucru de mai multe ori, în ciuda mustrărilor părinţilor ei.

Mai apoi, pătrunsă de dragostea pentru Mirele Hristos, a părăsit grijile lumii şi s-a retras într-o mănăstire de maici din pustia Iordanului. După ce a petrecut aici mai mulţi ani, Sfintei i s-a arătat în vis un înger care i-a poruncit să se întoarcă în lume, în ţinutul în care se născuse, căci acolo se cuvenea să îşi găsească obştescul sfârşit. Sfânta a călătorit până la Constantinopol, unde s-a rugat Maicii Domnului în faţa icoanei din biserica Vlahernei să o ocrotească şi de aici înainte. Încredinţându-se Împărătesei Cerului, ea s-a întors pe meleagurile natale. Aici şi-a continuat viaţa de aspră nevoinţă şi în curând a trecut la Domnul, fără să ştie nimeni cine şi de unde este.

Descoperirea sfintelor moaşte

Moaştele Sfintei Parascheva au fost descoperite în chip minunat. Trupul unui marinar mort a fost scos la ţărm de valuri. Când s-a săpat groapa pentru a-l înmormânta, a fost găsit trupul neputrezit al Sfintei, lângă el fiind aşezat trupul marinarului. În noaptea următoare, unul dintre cei ce săpaseră groapa, pe nume Gheorghe, a văzut în vis o împărăteasă stând pe un scaun luminat şi mulţime de îngeri în jurul ei. Unul dintre ei îl luă de mână, îl ridică şi-i zise: „Gheorghe, pentru ce n-aţi preţuit trupul Sfintei Parascheva? De ce l-aţi lăsat aşa? Nu ştiţi că Dumnezeu a iubit frumuseţea ei şi a vrut să o proslăvească pe pământ?”

Sfânta Parascheva i-a spus apoi că este din acele locuri şi îi ceru să aşeze sfintele moaşte la loc de cinste. În aceeaşi noapte, o femeie, Eftimia, a avut acelaşi vis, pe care amândoi l-au povestit locuitorilor din Epivata. Aceştia s-au grăbit să aşeze trupul bine-înmirezmat al Sfintei în biserica Sfinţilor Apostoli.

Vestea despre minunile care se făceau la moaştele sale s-a răspândit repede, mulţi bolnavi însănătoşindu-se aici în urma rugăciunilor.

Sfânta Parascheva, ocrotitoarea bulgarilor

Imperiul Româno-Bulgar a fost întemeiat în 1186, de către fraţii Petru şi Asan. În 1185, aceştia au organizat o răscoală împotriva dominaţiei bizantine şi au declarat oraşul Târnovo drept capitală a celui de-al doilea Imperiu Bulgar. În 1238, Împăratul Ioan Asan al II-lea a strămutat moaştele Sfintei Parascheva din biserica Sfinţilor Apostoli în Târnovo, care devenise şi reşedinţa noului patriarh al bulgarilor. Cercetătorii afirmă că această strămutare s-a făcut în ziua de 14 octombrie, care va deveni ziua de pomenire a Sfintei Parascheva. Binecredinciosul împărat a ieşit în întâmpinarea moaştelor la patru kilometri distanţă de Târnovo, împreună cu mama sa Elena, soţia sa Ana şi cu Patriarhul Vasilie al Târnovei, cu demnitari şi credincioşi. În scurt timp, Sfânta Parascheva a ajuns foarte iubită de bulgari, fiind cinstită ca apărătoarea capitalei şi a ţării.

La 17 iulie 1393, Sultanul Baiazid atacă Târnovo, în timpul Ţarului Ioan Şişman şi al Patriarhului Eftimie. În acelaşi an, moaştele sunt mutate la Vidin, unde vor poposi pentru 5 ani, şi apoi la Brusa.

Sfânta Parascheva, ocrotitoarea sârbilor

După lupta de la Nicopole din 1396, Bulgaria devine parte din Imperiul Otoman, iar moaştele Sfintei Parascheva îşi continuă peregrinările. Din Vidin ajung la Belgrad, în Serbia, la anul 1398, datorită Ţarinei Miliţa, care le-a cerut de la Sultanul Baiazid. Acesta a întrebat-o pe soacra sa ce dar ar vrea de la el. Miliţa l-a rugat să-i dea moaştele Sfintei Parascheva. Sultanul a zâmbit şi a zis: „De ce nu ceri ceva mai de preţ, în locul unor oase uscate şi nemişcătoare?”

El i-a dăruit sfintele moaşte fără să bănuiască importanţa şi valoarea lor pentru evlavioasa Ţarină şi pentru poporul său. Astfel, Ţarina Miliţa a luat sfintele moaşte şi le-a aşezat în palatul din Kruşevăţ, în biserica ridicată de ea în cinstea Sfintei Parascheva.

Fiul ei, Ştefan Lazarevici, după lupta de la Ankara (1402), a primit de la Împăratul maghiar Sigismund oraşul Belgrad, unde a mutat moaştele Sfintei Parascheva. Aşa s-a unit drumul Sfintei Parascheva cu cel al sfintei familii a Cneazului Mucenic Lazăr (el, Ţarina Miliţa şi fiul lor Ştefan au fost canonizaţi).

La Constantinopol

În 1521 Sultanul Suleiman cel Mare cucereşte Belgradul. Mulţi dintre locuitori sunt duşi la Constantinopol. Biserica principală este transformată în geamie, iar obiectele preţioase, jefuite. Moaştele Sfintei Parascheva sunt duse la Constantinopol, împreună cu moaştele Ţarinei Theofana, fiica Domnului român Basarab I, şi sunt aşezate în palatul sultanului. Faptul că se săvârşeau multe minuni a provocat teama turcilor.

Patriarhul Ecumenic a răscumpărat sfintele moaşte cu 12.000 de ducaţi şi le-a aşezat în biserica mănăstirii Panmakaristos – sediul de atunci al Patriarhiei Ecumenice.

După transformarea acesteia în moschee, moaştele au fost duse în biserica Vlah-Serai (1586), apoi în biserica Sfântul Dimitrie de la Xiloporta (1597) şi în biserica Sfântului Gheorghe din Fanar – reşedinţa Patriarhiei Ecumenice (1601).

Sfânta Parascheva la Iaşi

După căderea Constantinopolului sub turci (1453), pentru Patriarhia Ecumenică începe o perioadă foarte dificilă. Popoarele ortodoxe din Balcani sunt sub stăpânirea turcilor, plătind tributuri mari. Datoriile Patriarhiei cresc necontenit.

În această perioadă, în Moldova domneşte Vasile Lupu (1634-1653). Aşa cum făcuseră şi înaintaşii săi, el a ajutat Sfintele Locuri, achitând datoriile Patriarhiei Ierusalimului şi pe cele ale Patriarhiei Ecumenice, făcute timp de 20 de ani. În urma acestui ajutor, Vasile Lupu cere pentru Iaşi moaştele Sfintei Parascheva. Nu era o sfântă necunoscută moldovenilor, ci dimpotrivă. Una din cele mai vechi biserici din ţară, ctitorită de Roman I, îi era închinată – catedrala de la Roman. Sfântul Ştefan cel Mare ctitorise două biserici cu acest hram, una la Râmnic, aproape de Ţara Românească, iar alta în Transilvania, la Feleac. Vasile Lupu însuşi ridică o biserică la Lvov (astăzi în Ucraina), pentru ortodocşii de acolo, cu hramul Sfintei Parascheva.

Pentru sfintele moaşte, Domnitorul Vasile Lupu construieşte anume Mănăstirea Trei Ierarhi. Iată cum este descrisă de preotul Sandino din Macedonia sosirea la Iaşi a Sfintei:

„Domnul Vasile, cu norodul lui, merse pe jos mult loc şi întâmpină sfintele moaşte şi le sărută cu capul descoperit, cu toţi oamenii săi. Iar în acea zi, la mănăstire se făcu mare praznic şi îi puse pe toţi câţi erau – preoţi, arhierei, ieromonahi, ierodiaconi – de slujiră, şi multe daruri el împărţi la săraci şi ei arătară multă evlavie faţă de Sfântă, iar mulţi bolnavi de orice boală se însănătoşiră, şi cu măreţie s-a preamărit Dumnezeu prin mijlocirea Sfintei”.

În epocă, venirea la Iaşi a Sfintei care, prin rânduiala lui Dumnezeu, poposise în atâtea locuri sfinte şi importante pentru istoria popoarelor din Balcani, a însemnat un eveniment major pentru Moldova. Capitala sa o adăpostea acum pe Sfânta ocrotitoare a Balcanilor, ca o încununare a eforturilor Ţării Moldovei de a ocroti credinţa ortodoxă în faţa Imperiului Otoman. Prin Sfânta Parascheva, Iaşiul a devenit principalul loc de pelerinaj al Moldovei, izvor de credinţă şi minuni rânduit de Dumnezeu spre întărirea vieţii duhovniceşti în poporul nostru, dar, aşa cum se vede astăzi, şi în rândul altor neamuri.

O mare încercare şi o mare minune

În 1884 încep lucrările de restaurare a bisericii Trei Ierarhi, conduse de Lecomte du Nouy. În 1888, moaştele sunt mutate în Sala Gotică, într-o raclă de lemn, îmbrăcată cu argint şi cu un capac care se încuia. Era acoperită cu un acoperământ din stofă. În noaptea dintre 26 şi 27 decembrie 1888, clădirea paraclisului a luat foc de la lumânarea din sfeşnicul de lângă raclă. Incendiul a fost observat a doua zi dimineaţă de către elevii de la Şcoala Normală de la Mănăstire. După ce au intrat în paraclis, cu toţii au observat că din cauza temperaturii ridicate s-a topit sticla de la tablourile ctitorilor care erau atârnate pe un perete, iar policandrul era înfierbântat până aproape de topire, chiar dacă era situat la o mare distanţă de centrul incendiului, şi anume locul unde se aflau sfintele moaşte. Cu toate acestea, sfintele moaşte au fost neatinse de incendiu.

Dintr-o scrisoare din 7 ianuarie 1889, adresată de un prieten episcopului Melchisedec Ştefănescu al Romanului, aflăm că a ars toată lemnăria sicriului, de la pereţi până la hainele Sfintei. Capacul s-a lăsat pe trupul Sfintei şi a fost cuprins de flăcări, rămânând foarte ars, dar netopit. Focul a mistuit şi partea de dedesubt a raclei şi a ajuns la o salteluţă umplută cu bumbac, pe care sta corpul Sfintei. Această salteluţă se vede arsă în partea de dedesubt până la bumbac, care este pârlit puţin. Chiar dacă jăratecul stătea pe hainele Cuvioasei Parascheva, acestea nici măcar nu miroseau a fum. Peceţile de ceară de la veşmintele ei (care proveneau din vremea lui Vasile Lupu) nu se topiseră.

Ridicate din jar, sfintele moaşte au fost puse în racla din lemn în care au fost aduse iniţial din Constantinopol şi aşezate în altarul aceleiaşi capele, care nu fusese cuprins de incendiu. După puţin timp, au fost mutate în Catedrala mitropolitană.

Foamea

 paine_259500Pe masa de lucru a antropologiei culturale actuale capitolul alimentar e unul dintre cele mai stufoase, căci problematica s-a diversificat continuu. Între a mânca de foame și a mânca de poftă, societatea prezentului oscilează primejdios.

Mâncăm mult. Ne gândim prea puțin la cât de mult mâncăm. Între răsfăț culinar și foa­me aproape nu mai facem deosebirea. Gestul deschiderii ușii de frigider, pentru a vedea… ce mai e pe acolo, a devenit un automatism. Nesănătos, spun categoric me­dicii. Industria alimentară ne subjugă in­sidios, dându-ne impresia că belșugul su­permarketurilor și arabescurile gas­tro­no­mice din restaurante sunt un fel de puț fără fund. Dacă foametea cronică, istorică, din „depărtări“ precum Etiopia, Congo, Bu­rundi, Haiti, India sau alte asemenea tă­râmuri, e clasată undeva în cultura noas­tră generală, paradoxul înfometaților din sâ­nul lumii dezvoltate e considerat cum­va… neverosimil. Și deci ignorat cu non­șa­lanță. Întâlnirea cu un căutător prin gu­noaie nu ne impresionează, nu avem timp de el. Grila rațională ne consolează ime­diat: are ce merită, nu e treaba mea. Unul dintre pilonii prosperității de tip occi­den­tal îl constituie fără doar și poate mân­carea. Mai frumos spus ar fi hrana, dar supraabundența orbitor ambalată de azi i-a răpit semnificația de rod – muncit, râ­vnit. Destrăbălarea alimentară generalizată în societatea de consum și conștientizată abia în ultimii ani arată că majoritarii (să­tui până la a azvârli ce le prisosește) nu mai concep foamea. Ca și cum ar fi vorba de o maladie eradicată.

Dacă nu am avea memoria scur­tă, noi, românii, nu ar trebui să ne situăm pe locul 10 al ce­lor mai risipitoare țări din UE, cu o medie anuală pe cap de lo­cuitor de 100 de kg de alimente în lada de gunoi. (Asta în condițiile în care ne si­tu­ăm pe locul 80 mondial între țările cu po­pu­lație care suferă de foame.) Lăsând la o parte restriștea de după război sau în­fo­me­tarea programatică din închisorile comu­niste, mai simplu este să ne referim la ultimul deceniu și jumătate al dictaturii ceau­șiste. Eu țin minte. Din lipsă de alt­ceva, în anii ’80, făceam supă (chioară) de ceapă, cu boabe de piper, foi de dafin și oțet. În Piața Unirii parcă văd tarabe în­tregi goale sau câte o grămadă de cartofi stricați. Nu aveam carne pe pile. Așa cum mulți alții nu aveau nici lapte praf pentru copii. Seara, după o zi de navetă chi­nui­toare, mama îmi prezenta aripioarele de pui la cuptor (pentru care stătuse la coadă și două ore), iar după ce s-a refugiat în străi­nătate deschideam cu prietenii cole­te­le de la ea. Până și margarină îmi trimitea. Biscuiți, ciocolată, pateu, șuncă în cutie, alte conserve. Erau atunci o delectare ne­sperată. Nu pot spune că făceam foame – expresia ar fi lipsită de respect față de cei flămânziți deliberat în regimul represiv. Dar subiecții „alimentației raționale“ du­ceau lipsă cronică de produse elementare care azi ne fac să zâmbim. Nu însă pe toți! Printre noi, neștiuți sau disprețuiți, sunt încă numeroși cei care în plină idolatrie culinară de secol XXI resimt zilnic foamea. Statistici fiabile arată, de pildă, că 225.000 de copii din România merg sistematic la culcare flămânzi…

După ’90, salamul cu soia a scindat sim­bolic societatea în două: cei care au avut ce mânca și cei care nu au avut. Criteriul foamei, așadar (nu altul!), era exploatat ideologic pentru a departaja neocomuniștii de partidele tradiționale. Pe „ai noștri“ de „ai lor“. Maximă ipocrizie din partea noii puteri, căci „cartea neagră“ a mafiei ali­mentare bucureștene, intitulată Amintirile unui cafegiu, de Gheorghe Florescu, de­scrie cu lux de amănunte cum se găseau de toate pentru cei agreați de sistem. „Aceas­tă cafea era însă destinată con­sumului Lumii Bune: întregul aparat de Partid și de Stat central, Securitatea, Mi­liția, Armata – care la nivel de con­du­cere aveau propriile lor magazine, unde beneficiau nu numai de cafea na­tu­rală, ci și de multe alte produse confiscate din contrabanda tot mai agresivă. Ei erau Aleșii, iar populația «avea parte prin ei» de toate bunătățile. Așa spunea un banc, mereu amintit de marii actori care mă vizitau: că poporul mănâncă tot ce-i mai bun prin aleșii săi“ (p. 283). Efectele penuriei impuse de regimul comunist n-au întârziat să se arate după căderea lui, sub diverse forme. Pe de o parte, goana după „haleală“, vizibilă și azi în supermarketuri. Obsesia frigiderului arhiplin. Pe de alta, sin­cronizarea perfectă (demnă de o cauză mai bună) cu Europa, în ceea ce privește mâncatul – de la varietatea ofertei la raft, până la sofisticata gamă de restaurante, bistrouri, taverne, cofetării, negoțuri cu delicatese exotice. Și, nu în ultimul rând, efectul colateral al risipei. Pe cât de mult cheltuim pentru mâncare, pe atât de ne­pă­sători aruncăm anual la coș aproape 2 mi­li­oane de tone de alimente, la nivel na­țio­nal. De unde atâta indolență? Probabil din lipsă de educație civică și religioasă, la un loc. Dar și din lipsă de memorie. Am uitat prea repede de unde am plecat…

Revenind. Peste tot în lumea dezvoltată a mileniului trei, su­pra­abundența și foamea se în­ve­cinează vicios. Percepția greșită că belșugul comestibil e un sac fără fund favorizează indiferența față de ce se irosește, față de cei care nu au, dar și față de soarta rezervelor de hrană ale pla­netei pe termen lung. În absența lui Dumnezeu, idolatrizarea consumului a forțat omul prosper să poarte ochelari de cal. Din fericire, însă, el începe să rea­lizeze că balanța s-a dezechilibrat urât de tot. Hedonistul homo occidentalis recu­noaș­te încet-încet că foamea totuși există. Mai aproape sau mai departe de el. Mieux vaut tard que jamais! În urmă cu doar 6-7 ani, mă indigna faptul că su­per­marketurile sau restaurantele franceze nu aveau voie decât să arunce la ghenă surplusul de produse necomercializate. (Interese as­cunse, extremism igienic, răsfăț deșănțat? Câte ceva din toate.) Ei bine, Franța este acum pionieră în domeniul legislației care interzice pubela pentru alimentele ne­vân­dute, obligând retaileri și restaurante să dirijeze surplusul către nevoiași, prin in­termediul asociațiilor caritative. Marea Bri­tanie se trezește și ea. Primăria Londrei lan­sa recent o campanie în parteneriat cu un ziar de mare tiraj, pentru cooptarea cât mai multor lanțuri alimentare în re­distribuirea excedentului de produse către cei nu mai puțin de 400.000 locuitori ai metropolei care suferă cronic de in­su­ficientă nutriție. Mânat de un elan de­monstrativ, jurnalistul David Cohen de la Evening Standard a făcut experiența de a mânca timp de o săptămână cu fix 20 de lire – așa cum mulți concetățeni sunt obli­gați să facă mereu. La capătul testului au­toimpus exclama: „foamea atacă întâi sto­macul, iar apoi zgândăre creierul, până când, treptat, nu te mai poți gândi la altceva decât la mâncare“. Măcar din cu­rio­zitate ar fi util să încercăm experiența înfometării, pentru a înțelege mai bine ce simte acela căruia nu îi dăm de la masa noastră nici resturile. Și chiar dacă stân­gismul a anexat ideologic gândul creș­ti­nesc către semenul neîndestulat, asta să nu ne intimideze, ci să ne ancoreze mai pu­ternic în logica de cristal a Evan­ghe­liei.

Cei care azi suntem aleșii soartei, consumând pe alese cam orice dorim, am putea observa mai atent felul cum mâncăm. Moral și biologic, deopotrivă. Cât, cum, când și ce îngurgităm. Pe masa de lu­cru a antropologiei culturale actuale capi­tolul alimentar e unul dintre cele mai stu­foase, căci problematica s-a diversificat con­tinuu. Între a mânca de foame și a mân­ca de poftă, societatea prezentului osci­lează primejdios. Misterul hranei tre­buie cumva redescoperit. Pentru mine, se­ria de tablouri astfel initulată a lui Bernea este un punct de plecare ideal.

Marina Dumitrescu

Sursa: revista22.ro

„Judecata celuilalt este acum în România boala cea mai gravă” – Interviu cu Părintele Profesor Constantin Coman

pr-constantin-comanPărintele profesor doctor Constantin Coman este unul dintre preoţii Bisericii noastre dăruiţi cu luminătoare cuvinte de către Dumnezeu, cunoscut din predicile ţinute, cărţile scrise (Dreptatea lui Dumnezeu şi dreptatea oamenilor, Între iluzia împlinirii şi certitudinea eşecului etc.) ori emisiunile de televiziune sau radio la care a fost invitat de‑a lungul timpului. Cu bucurie, părintele a primit să îmi acorde un interviu pe care îl vom reda integral în continuare, privind aspecte ale vieţii creştine din tulburatul nostru cotidian.

„Duhovnicul nu este psiholog…”

Cât de important este să avem un duhovnic în vremurile pe care le trăim?

Nu ştiu cât de important, ştiu însă cât de necesar este pentru fiecare creştin să aibă un duhovnic. Şi nu numai în vremurile pe care le trăim noi, ci în toate vremurile. Raportarea la un părinte duhovnicesc este trecută de Dumnezeu Creatorul în datul nostru genetic. După cum avem un părinte trupesc, pricinuitorul naşterii noastre trupeşti, tot aşa avem nevoie de un părinte duhovnicesc, pricinuitorul naşterii şi creşterii noastre duhovniceşti. Nevoia aceasta este confirmată în zilele noastre şi de atenţia din ce în ce mai mare pe care o dau contemporanii noştri consultaţiei psihologice. Numai că duhovnicul nu este psiholog, deoarece nu se propune pe sine şi nici ştiinţa sa în dialog cu „pacientul”, ci Îl propune pe Dumnezeu Însuşi şi soluţia sau calea dumnezeiască, cea care include şi recursul la resursa dumnezeiască.

Prin urmare, în relaţia, dialogul şi spovedania la duhovnic, creştinul activează la propriu sau face exerciţiul concret al relaţiei şi dialogului cu Dumnezeu Însuşi. Duhovnicul este chipul văzut al lui Dumnezeu Tatăl. Va trebui să facem o necesară distincţie în lucrarea duhovnicului, între primirea mărturisirii păcatelor şi iertarea acestora în cadrul Tainei Sfintei Spovedanii, pe de o parte, şi asumarea posturii de părinte duhovnicesc, care presupune îndrumare duhovnicească propriu‑zis. Spovedania propriu‑zisă poate fi, la nevoie, făcută la orice preot. Îndrumarea duhovnicească, cea care presupune ascultare din partea fiului duhovnicesc şi asumarea responsabilităţii îndrumării de către părintele duhovnicesc se realizează numai de părintele duhovnicesc pe care în mod liber şi‑l alege fiul duhovnicesc. Sunt multe de spus pe acest subiect. Sper să fi spus strictul necesar.

Ce cuvinte biblice ar trebui să ne călăuzească paşii zi de zi?

Toată Biblia trebuie să ne călăuzească paşii. Dacă suntem nevoiţi să reţinem numai câteva lucruri, vom reţine esenţialul, chintesenţa istoriei biblice, care este mărturia în cuvânt şi în fapta iubirii lui Dumnezeu pentru oameni şi chemarea adresată omului de a răspunde acestei chemări. Biblia este, în fond, o poveste de dragoste. Cea mai adevărată şi mai fascinantă. Aş reţine, aşadar, cele două porunci în care se cuprind toate celelalte: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău! Şi a doua: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Dacă ar fi fost spaţiu, ar fi fost nevoie de ceva comentarii. Am să spun numai că, astăzi mai mult ca oricând, omul este chemat să regăsească esenţa lucrurilor sau să recupereze adevărata ierarhie a valorilor şi a lucrurilor. Din perspectiva creştină, a Bibliei deci, aceasta este esenţa şi vârful ierarhiei. Cine vrea să trăiască la vârf, cum spunea părintele Stăniloae, trebuie să iubească pe Dumnezeu şi pe aproapele său.

„Nu ştiinţa îi lipseşte omului, ci voinţa…”

Se spune de cele mai multe ori că omul păcătuieşte împotriva lui Dumnezeu din neştiinţă, pentru că a preferat să rămână neformat, lipsit de cunoştinţă şi de voinţă. Cum poate ajunge un astfel de seamăn al nostru să depăşească această condiţie şi să se apropie de Dumnezeu?

Nu sunt întru totul de acord cu această observaţie. Cred că ea ascunde o motivaţie ipocrită, invocată de mulţi dintre noi pentru a justifica păcatele şi greşelile noastre. Nu am ştiut, spunem. Mai ales când este vorba despre relaţia cu Dumnezeu şi despre cele dumnezeieşti sau bisericeşti. Or, concluzia mea, după 30 de ani de preoţie şi duhovnicie, este că omul ştie ce este bine şi ce este rău. Oricum, ştie suficient de mult cât să trăiască în sfera binelui şi folosului sufletesc. Ca să nu mai spunem că Dumnezeu a sădit în firea omului cele necesare.

Aşa încât, chiar dacă nu ştie în mod expres şi formal, intuieşte, simte ce este bine şi ce este rău. Nu ştiinţa îi lipseşte omului, ci voinţa, vrerea, determinarea. Omul pierde din vedere un lucru esenţial, anume că este înzestrat cu voinţă liberă, cu liberul‑arbitru şi, în consecinţă, trebuie să trăiască în temeiul lucrului pe care‑l hotărăşte el liber şi în mod expres, nu la discreţia instinctelor, sau împrejurărilor, sau ispitelor. Nici când i se spune că este nevoie de hotărârea lui, de exprimare expresă a vrerii lui pentru a iubi sau pentru a întreprinde orice demers constitutiv al unei existenţe conforme cu datul său, el nu mai crede. Se amăgeşte că totul vine într‑un fel de la sine. Te îndrăgosteşti de la sine, iubeşti de la sine sau urăşti de la sine, determinat de împrejurări şi condiţii exterioare. Prin urmare, concluzia mea este că omul trebuie întâi de toate să‑şi recupereze conştiinţa sa de persoană vie şi liberă, înzestrată cu vrere liberă, de care depinde viaţa sa. Nu de putere depind lucrurile, ci de vrere, spun Părinţii Bisericii. Un părinte din Pateric spune că un singur lucru aşteaptă Dumnezeu de la om: să vrea.

„… diavolul ne poartă sâmbetele…”

Trupul, gândul şi diavolul sunt trei surse potrivnice nouă pe calea spre mântuire. Cum putem lupta cu ele?

Întrebările dumneavoastră presupun răspunsuri elaborate, extinse… Aş face o distincţie de bun‑simţ între trup şi gând pe de o parte, şi diavol de cealaltă parte. Diavolul este potrivnicul prin excelenţă. Trupul şi gândul nu sunt potrivnici prin excelenţă. Ele pot fi în egală măsură şi sunt şansa noastră de sfinţire şi de îndumnezeire, ca de altfel şi şansa trăirii la nivel plenar acum şi aici. Astăzi, mai ales, ca preot şi duhovnic, şi ca teolog, simt nevoia să pledez pentru reevaluarea pozitivă a trupului, în contextul degradării trupeşti la care a ajuns omenirea. Degradarea trupească nu se datorează trupului, ci se datorează, cum spuneam mai sus, degradării la nivelul sufletesc sau duhovnicesc. La fel şi gândul. El poate fi rău sau bun.

Desigur, acestea sunt două vulnerabilităţi majore ale omului: trupul şi gândul. Protecţia majoră se realizează prin întărirea voinţei şi mai ales prin recursul la ajutorul lui Dumnezeu, care nu este unul exterior, ci este unul foarte consistent. Omul are şansa extraordinară de a se hrăni cu resursa dumnezeiască, cu sfinţenia şi puterea lui Dumnezeu, prin Sfintele Taine ale Bisericii şi prin nenumărate alte lucrări bisericeşti. Cât priveşte pe diavol, trebuie într‑adevăr să‑l luăm în serios. Semenii noştri l‑au trimis în zona banalului, a obişnuinţei, a ironiei, a jocului superficial, invocându‑l inconştient foarte frecvent, cu numele popular: dracul. Trebuie ştiut că departe de a fi un personaj nevinovat şi chiar simpatic, diavolul ne poartă sâmbetele, cum spunem, ne amăgeşte şi ne lucrează continuu pentru a ne păstra în zona vieţuirii facile, cu nepăsare, mai curând instinctuală şi inconştientă. Cine vrea să‑l simtă cu adevărat, să încerce să lupte cu el, să i se împotrivească, fie şi numai prin a‑şi propune să nu‑i mai rostească numele. Îi va simţi prezenţa şi potrivnicia de îndată şi ori de câte ori se va hotărî să facă ceva care să‑l apropie de Dumnezeu, ori de câte ori va dori să facă un pas spre Dumnezeu, vicleanul diavol îi va întinde o mie şi una de capcane sau pretexte pentru a amâna pasul respectiv.

Intrând în profunzimea bine cunoscutului stih din Rugăciunea Domnească „precum în cer, aşa şi pre pământ”, ce semnificaţie poartă, ce se poate extrage şi folosi din el?

Păi, să spunem simplu: Domnul ne învaţă prin această cerere să ne dorim ceea ce şi noi râvnim, ca în lumea noastră, pe pământ, să fie lucrurile aşa cum sunt în lumea lui Dumnezeu, în cer. În cer nu este suferinţă, nu este lipsă, nu este cădere, nu este ispită, nu este ură, nu este egoism, nu este judecată a celuilalt… Este pace, linişte, bucurie… Este iubire, şi încă toate cu măsura deplinătăţii şi, evident autentice, nu închipuite.

„Orice relaţie se întemeiază pe încredere…”

Între duhovnic şi fiul duhovnicesc sau fiica duhovnicească cum se poate consolida o relaţie strânsă de devotament, încredere, deschidere? Există o formulă rapidă sau totul se construieşte în timp?

Am să răspund, preluând din cea ce am spus mai sus. Condiţia primordială şi esenţială este vrerea, în sens de determinare, de hotărâre conştientă de a face lucrul. Ca să funcţioneze bine relaţia, trebuie să se urmărească atingerea relaţiei de dragoste. Am să citez un cuvânt al lui Evagrie Ponticul, care‑mi place foarte mult şi care este atât de cuprinzător şi grăitor. Spune acesta: „Credinţa este începutul iubirii, iar capătul iubirii este cunoaşterea lui Dumnezeu”. Orice relaţie se întemeiază pe încredere, pe credinţă. Cu atât mai mult cea dintre părintele duhovnicesc şi fiul duhovnicesc. Eu am observat că ceea ce degradează rapid relaţia dintre duhovnic şi fiul duhovnicesc este judecata care vine din partea fiului la adresa părintelui. Viermele care roade la modul inevitabil relaţia este judecata. Eu le spun clar la toţi. Când ai căzut în judecata duhovnicului, ai căzut din relaţie cu el. Poţi să pleci să‑ţi cauţi altul. Consolidarea relaţiei, aşadar, se realizează prin investiţia pe care cei doi o fac în încrederea reciprocă.

Ce datorii ne porunceşte dragostea, şi bineînţeles Hristos, faţă de aproapele nostru şi cum putem să le împlinim?

Aş evita cuvântul datorie. Este vorba de firea lucrurilor. Este vorba de a te aşeza în adevărul existenţei şi în calea împlinirii existenţiale. Să iubeşti pe Dumnezeu şi pe aproapele este sensul şi împlinirea noastră existenţială. A numi datorie dragostea sau orice altceva care se aşază în spaţiul relaţiei cu Dumnezeu şi semenul este ca şi cum ai spune copilului că are datoria să crească, să se facă mare sau mărului că are datoria să facă mere. Nu este datoria, ci rostul, sensul de a fi, conţinutul însuşi al existenţei. Totuşi, înţelegând gândul dumneavoastră, aş semnala o nevoie acută, în spaţiul relaţiilor noastre cu aproapele nostru, adică cu cei din casă sau din Biserică cu noi, sau cu cei din neam cu noi, înainte de oricine, să încerce să limiteze sau să pună capăt judecăţii celuilalt şi să întoarcă judecata la sine însuşi. Judecata celuilalt este acum în România boala cea mai gravă şi cea mai răspândită, este ca o epidemie care a cuprins totul şi pare că nu mai are nici un leac. Este şi semnul degradării celei mai grave a unei societăţi umane. Cum putem ieşi din această epidemie, drept să spun nu ştiu. Numai Mila lui Dumnezeu mai rămâne!

Interviu realizat de Laurenţiu Cosmoiu

Sursa: lumeacredintei.ro

«La noi, istoria cărţii începe în Biserică» – Interviu cu profesorul Octavian Gordon

213249input_file0041322_w1000_h1386_q100Născut la Bucureşti, în 03.10.1979, clasicistul Octavian Gordon este fiul părintelui profesor Vasile Gordon. Absolvent al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti (specializarea Filologie Clasică) şi doctor în Filologie (magna cum laude) al Universităţii din Bucureşti, cu teza intitulată „Lactantius – De mortibus persecutorum. Studiu filologic” (2007), bursier al Colegiului „Noua Europă” şi având numeroase stagii de pregătire şi cercetare în străinătate (Grecia, Germania, Elveţia), este astăzi cadru universitar şi o instanţă în materie de filologie biblică în învăţământul teologic ortodox. Recenta sa chemare la direcţia Bibliotecii Naţionale a României a prilejuit interviul de mai jos. (R. B.)

Un profesor de la Facultatea de Teologie director la BNaR. Un semn al însănătoşirii vieţii culturale şi spirituale sau o ciudăţenie a tranziţiei infinite în care ne aflăm?

Bunul Dumnezeu ştie! Noi credem şi mărturisim, în Biserica noastră, că lucrurile – de la cele mărunte la cele mai mari – se judecă a posteriori, după un timp de aşezare. Totuşi, dacă ar fi să dăm semnelor de acest tip o şansă de încredere, aş paria mai degrabă pe omul propriu‑zis, şi nu pe mediul din care provine. Cu atât mai mult cu cât facultăţile de Teologie nu sunt cel mai bun reper pentru o însănătoşire a vieţii culturale şi spirituale din România de astăzi. Anumiţi oameni, anumiţi profesori da, cu siguranţă.

Acuma, eu sunt departe de a fi un teolog, în ciuda preocupărilor mele diletante în acest domeniu. Cred însă că formaţia mea de clasicist, dublată de aceste preocupări teologice, se înscrie într‑un profil al firescului, atunci când vorbim despre misiunea pe care ar trebui să o aibă Biblioteca Naţională.

„Biblioteca Naţională trebuie să devină principala instituţie culturală a ţării”

Care a fost gândul cu care aţi păşit în cabinetul de director al BNaR?

Am avut de la bun început sentimentul că Biblioteca Naţională este un loc în care îmi pot consuma energia şi optimismul, pentru a o face să crească. Mi‑am spus atunci că Biblioteca Naţională trebuie să devină, în timp, principala instituţie culturală a ţării. Cu răbdare, cu pricepere, cu dragoste de carte şi de tot ce înseamnă nobleţea cărţii, în sens larg.

Istoria cărţii şi cea a culturii se împletesc cu istoria Bisericii? Până în ce punct al istoriei?

Este o întrebare extrem de interesantă şi care ar putea genera o dezbatere întreagă. Dacă vorbim acum strict despre spaţiul românesc, este cât se poate de limpede că istoria cărţii începe în Biserică. Marea masă a manuscriselor şi tipăriturilor din primele două veacuri ale literaturii române s‑a născut şi a crescut, numeric şi calitativ, în Biserică. Nu există, în opinia mea, un terminus ad quem pentru împletirea istoriei cărţii cu istoria Bisericii. Acest „parteneriat” nu a încetat nicicând, pentru simplul motiv că Biserica a continuat să creeze, să găzduiască, să promoveze cultura, în general, şi cartea, în special. A existat însă şi o desprindere semnificativă a literaturii din Biserică de literatura din afara Bisericii, iar acest lucru devine evident în secolul al 19‑lea. Dar, chiar şi după această desprindere, istoria cărţii nu s‑a despărţit de Biserică. Mie îmi pare bine că, după o perioadă de apăsătoare tăcere şi ignoranţă, lingvistica românească a început să acorde un spaţiu din ce în ce mai larg limbajului bisericesc. Dar riscăm să intrăm deja într‑un alt subiect. Revenind, trebuie subliniat faptul că Biserica are, între altele, şi o importantă dimensiune cărturărească. Dar nu ar trebui să se confunde lucrurile: Biserica nu este cărturărească în sensul că slujeşte cărţii, ci, pentru a‑şi împlini rostul, se slujeşte de carte.

Există asemănări patrimoniale între BNaR şi Biserică?

Există nu numai o asemănare, ci chiar o suprapunere patrimonială în ceea ce priveşte fondurile de carte veche şi de manuscrise bisericeşti. Dacă mi s‑ar cere exemple, nu ştiu ce aş putea menţiona mai întâi: un Ceaslov din secolul al 18‑lea? Un Evangheliar din secolul al 16‑lea? Nenumărate Psaltichii? Sau să mă refer direct la celebrul Codex Aureus?

„Lipseşte o anumită doză de demnitate a statutului de bibliotecar”

Aţi avut parte de reticenţe, de rezerve venite dinspre intelectuali, dinspre editori, dinspre presă?

Nu am sesizat astfel de rezerve, poate şi pentru faptul că numirea mea la conducerea Bibliotecii Naţionale a fost susţinută de recomandări din partea unor intelectuali de anvergură, cărora ţin să le mulţumesc şi în cadrul acestui interviu pentru încrederea acordată şi să‑i asigur că mă voi strădui din răsputeri să ajung la înălţimea acestor recomandări. Pe de altă parte, Biblioteca Naţională, în ciuda dimensiunilor fizice impresionante, deocamdată nu este foarte vizibilă în spaţiul public, din păcate, aşa încât numirea în funcţie a unui nou director sau aplicarea unor politici culturale nici nu poate genera reacţii semnificative.

Care este primul proiect pe care vi‑l doriţi împlinit la BNaR? Dar primul eveniment?

Încă nu vă pot dezvălui detalii despre proiectele şi evenimentele majore pe care le am în vedere la BNaR. Vă pot spune însă că mi‑am propus ca Biblioteca Naţională să devină vârful de lance al culturii române, să fie mai vizibilă pe scena publică, să constituie un punct de atracţie pentru cititori, cercetători sau simpli turişti. Pentru aceasta, ea trebuie să ajungă să fie un pol cultural regional, ceea ce este greu, dar nu imposibil de înfăptuit.

Care e cea mai mare problemă a bibliotecilor din România?

La o primă impresie, s‑ar zice că subfinanţarea ar fi cea mai mare problemă, dar eu cred că altceva lipseşte, mai precis o anumită doză de demnitate a statutului de bibliotecar. Recuperarea demnităţii (a nu se confunda cu ţâfna!) trebuie să fie însă întemeiată pe o vigilentă conştiinţă de sine, pe profesionalism şi pe onestitate.

Cum ne raportăm la marile biblioteci ale lumii? Aveţi un plan, o strategie de colaborare, de recuperare a întârzierilor?

Este o distanţă imensă între noi şi ei. Ba aş îndrăzni să spun: între urmaşii noştri şi urmaşii lor. De ce spun asta? Marile biblioteci ale lumii s‑au îngrijit nu numai de supravieţuire şi de asigurarea unui acces decent la cărţi pentru semenii contemporani, ci şi de prezervarea patrimonială, ca pe o nepreţuită zestre, a unui tezaur pe care l‑au gândit întâi de toate pentru generaţiile următoare. Noi încă suntem departe de acest model, dar n‑o spun nici cu obidă, nici cu resemnare comodă, ci cu deplinul optimism al celui care, în mod realist,crede că poate recupera măcar o parte din această distanţă. Cât despre existenţa unui plan, da, am unul – ba chiar unul foarte concret, pe care, iarăşi, n‑am să vi‑l divulg acum –, pentru ca BNaR să poată sta demn la aceeaşi masă cu boierii de viţă nobilă ai lumii întregi.

„Lectura de cărţi şi utilizarea reţelelor de socializare sunt compatibile”

Îi aveţi în vedere şi pe tinerii care nu mai citesc cărţi, ci petrec ore întregi pe reţelele de socializare?

Fără să văd în reţelele de socializare o concurenţă, da, mi‑am făcut o strategie şi pentru acest segment de utilizatori. Cred sincer că lectura de cărţi şi utilizarea reţelelor de socializare sunt compatibile, chiar dacă se impune o ierarhizare în favoarea celei dintâi. În tot cazul, nu putem da vina pe „barbarii de tirani”, ci mai degrabă pe lipsa noastră de reacţie responsabilă la tentaţia deşertăciunii. Cred că rolul Bibliotecii Naţionale este ca, alături de alţi factori culturali, să sublinieze şi să pună în lumină beneficiile eliberatoare ale alternativei.

Faceţi parte şi din corul bisericesc de la parohia Sfântul Ilie Gorgani. Nu e insolită prezenţa dvs. acum acolo?

Nicidecum. Acolo mă simt în largul meu, mă simt acasă. Prezenţa mea în corul parohiei Sfântul Ilie Gorgani se înscrie într‑un firesc al lucrurilor şi nu cred că Dumnezeu va îngădui ca un acum, cu tot ce presupune el, să schimbe acest firesc. În plus, Cezarului trebuie dat ce‑i al Cezarului, iar lui Dumnezeu ce‑i al lui Dumnezeu.

Interviu realizat de Răzvan Bucuroiu

Sursa: lumeacredintei.ro

Nişte gânduri despre pelerinaj, coolness şi tefelişti

hram-sfanta-parascheva-2014_foto_tudorel_rusu_w2000_h1325_q100Se apropie Sfânta Parascheva şi încep atacurile tefeliştilor (tinerii frumoşi şi liberi) la adresa „pupătorilor de moaşte”.

Eu, personal, sunt un duşman declarat al oricărei forme de Creştinism care nu este conştientizat cu mintea şi cu sufletul şi care nu e asumat. A te declara creştin şi a nu depune efortul intelectual constant de a îţi înţelege şi aprofunda credinţa este, după mine, cel mai mare păcat pe care îl poţi comite împotriva sufletului tău, după păcatul sinuciderii, desigur…

Cultul sfinţilor, pelerinajele, actele de asceză şi de devoţiune au însoţit credinţa în Dumnezeu şi istoria evreilor şi apoi a creştinilor până în zilele noastre.

Sutele de mii de români care se vor închina (au fost deja „contabilizaţi” 24 de mii) până duminică la moaştele sfintei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, vin cu diverse probleme şi necazuri, cu diverse crezuri şi superstiţii.

Însă ei, împreună, adunaţi acolo, cu păstorii lor, nu fac altceva decât să afirme o identate: cea creştină.

A merge la marile praznice şi sărbători, a merge în pelerinaje e o manifestare identitară. E mult mai ieftină, morală, paşnică, decentă, consolidatoare sufleteşte, decât alte manifestări identitare, precum meciurile de fotbal ale microbiştilor, festivalurile de muzică şi concertele la modă ale tefeliştilor şi hipsterilor.

Agresivitatea tefelistă faţă de creştinii practicanţi este din mai multe puncte de vedere necinstită.

Mai întâi pentru că încalcă flagrant toată bălăria tefelistă cu „toleranţa”, cu „respectul faţă de alteritate”, „corectitudine politică” etc. Deci îşi încalcă propriile principii.

Mai apoi pentru că e un efort imbecil de a submina chiar copacul pe a cărui cracă stai – doar aşa, pentru că acel copac este… ”uncool”. Această manie revoluţionară, de la iluminism încoace, de a submina propriile temelii, a avut cele mai teribile consecinţe din istorie – nimic, chiar nimic nu ne poate face să credem că rezultatele tefeliştilor vor fi mai morale şi mai puţin sângeroase decât ale înaintaşilor lor: iacobinii, comuniştii şi fasciştii.

În sfârşit, pentru că suferă de păcatul tipic al acestui melanj ideologic la modă acum: nu e raţional.

De ce i-ar deranja pelerinajul de la sfânta Parascheva?

Spre deosebire de petrecăreţii de la Untold, pelerinii nu distrug liniştea unui cartier. Şi chiar, că vorbeam de Untold:

Prima zi de pelerinaj la Iaşi s-a petrecut fără evenimente majore.

Prima zi de Untold a fost cu 125 de persoane care au primit primul ajutor – majoritatea pentru că se „cam” îmbătaseră, 9 persoane au fost arestate pentru posesie – trafic de droguri serioase (la cele neserioase nici nu au mai pierdut vremea poliţiştii – că riscau să aresteze jumătate din festival)…

Deci nu e aşa că ar cam trebui să vă gândiţi de două ori înainte să fiţi răutăcioşi şi ironici cu pelerinii?

E drept, presa mainstream nu a ironizat nici pe beţivii, nici pe drogaţii, nici pe snobii care ascultau muzică pentru că aşa e… cool. Şi trebuie să îţi placă dacă e cool, nu?

Aşa cum nu se leagă nici de băieţii îmbrăcaţi în prostituate de la paradele gay.

Însă consideră demn de interesul ochiului său critic doar dacă două băbuţe se calcă pe bătături ca să ajungă la moaşte, sau dacă vreo persoană de la coada de la pelerinaj leşină de oboseală şi are nevoie de ajutor medical.

E drept, presa mainstream nu e interesată nici de faptul că prin intermediul Curţii Constituţionale, mai întâi, apoi cu ajutorul celorlalte instituţii ale sale, Statul român îşi bate joc de semnăturile a 3 milioane de români (16 la sută din populaţia ţării) pentru că, nu e aşa? nu sunt….cool.

Bogdan Duca

12 octombrie 2016 – Conferinţă preoţească în Protopopiatul Madrid Est

Miercuri, 12 octombrie 2016, a avut loc în biserica Parohiei “Sfântul Nectarie Taumaturgul” din municipiul Coslada (Madrid), întrunirea de lucru a preoţilor din Protopopiatul Madrid Est.

Au fost prezenţi: Pr. Adrian Pintea, din Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Alcalá de Henares; Pr. Ioan Ciprian Farcaş, din Parohia „Sfântul Apostol Andrei” – Arganda del Rey; diacon Marian Olimpiu Pop, din Parohia „Sfântul Apostol Andrei” – Arganda del Rey; Pr. Marian Trăilă, din Parohia ,,Sf. Mc. Ciprian şi Sf. Muceniţă Iustina” – Azuqueca de Henares; Pr. George Cimpoca, din Parohia “Sfântul Nectarie Taumaturgul” – Coslada (protoiereu); Pr. Emilian Geabana, din Parohia „Sfântul Cuvios Ioan Casian” – Guadalajara; Pr. Sergiu Adrian Covaci, din Parohia „Întâmpinarea Domnului” – Mejorada del Campo; Pr. Ștefan Șupeală, Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina” – Rivas Vaciamadrid; Pr. Mihai Cătălin Savu, din Parohia „Sf. Mare Mucenic Pantelimon” – Torrejón de Ardoz; Pr. Nicolae Popa-Maria, din Parohia „Sf. Mare Mucenic Pantelimon” – Torrejon de Ardoz; Pr. Ioan Sebastian Hârț, din Parohia „Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop” – Villarejo de Salvanes.

Ziua a început cu săvârşirea, în sobor, a Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, urmată de conferinţa propriu-zisă, a cărei temă propusă a fost: „Mitropolitul Antim Ivireanul: omul şi opera”, suţinătorul ei fiind Pr. Mihai Cătălin Savu, din Parohia „Sf. Mare Mucenic Pantelimon” – Torrejon de Ardoz.

dsc_6798

Antim Ivireanul este o apariţie meteorică în ţara noastră. Prezenţa lui este semnalată brusc – cel puţin din punct de vedere documentar – iar evoluţia sa este fulminantă. Nenumăratele necunoscute ale biografiei sale sunt, fără îndoială, o piatră de încercare pentru cercetătorii vieţii sale. A venit ca străin în ţara noastră şi numele lui a fost, ca mirean, Andrei, iar ca monah, Antim, care înseamnă „cel înflorit, înfloritor” şi cu adevărat a înflorit în pământul românesc, cu daruri nenumărate. Sau putem înţelege, prin „Antim Ivireanul”, „cel care a înflorit în Ivir”, dar a rodit la noi. Înzestrările sale au fost atât de mari, încât au darul să ne uluiască prin complexitatea lor. A muncit enorm şi nu de puţine ori a făcut lucruri care nouă ni s-ar părea anoste sau umilitoare, pentru a suplini dezinteresul sau neputinţa altora. A depus eforturi titanice pentru a realiza ceea ce a realizat.

dsc_6778

A tipărit şaizeci şi patru de cărţi în douăzeci şi cinci de ani, s-a îngrijit de refacerea şi restaurarea lăcaşurilor de cult, atât ca egumen la Snagov, cât şi ca episcop de Râmnic şi apoi, ca mitropolit. Multe biserici şi mănăstiri, unele foarte vechi (precum Mănăstirea Cozia, ctitoria lui Mircea cel Bătrân, Cotmeana, Govora – unde a rămas zugrăvit chipul său) de o valoare inestimabilă, au fost refăcute de el sau cu sprijinul său. El însuşi a făcut proiectele unei mănăstiri, dovedind aptitudini deosebite de arhitect, şi a zidit această mănăstire, în urma unei descoperiri dumnezeieşti (care i-a indicat locul, pe atunci într-o mahala, iar acum în centrul Bucureştiului), după propria sa mărturisire, aşezându-i hramul Tuturor Sfinţilor, la care acum s-a adăugat al doilea hram, cel al Sfântului Antim Ivireanul. Şi-a dovedit din plin minunatele înzestrări practice şi artistice arătându-şi măiestria în arta tipografică, dar şi ca desenator (miniaturist), arhitect, pictor, sculptor (în lemn şi în piatră) etc.

dsc_6801

De asemenea, în cadrul întrunirii a fost vizionat filmul documentar „Antim. Mănăstirea şi ctitorul ei”, realizat de TrinitasTv.

În ultima parte au fost abordate punctual anumite detalii administrative pentru fluidizarea comunicării între parohii şi Centrul eparhial, pe de o parte, între parohii şi protopopiat, pe de altă parte, şi au fost luate în discuţie câteva din proiectele parohiale pentru următoarea perioadă de timp.

Participant

NB În numele părinţilor prezenţi, mulţumim credincioaselor care ne-au ajutat să pregătim agapa şi cele necesare bunei desfăşurări a întrunirii!

12 octombrie – Ziua Naţională a Spaniei

esZiua Hispanității, ori Ziua Hispanismului, cunoscută și ca Sărbătoarea Națională a Spaniei (în spaniolă Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España, catalană Dia de la Hispanitat, Festa Nacional d’Espanya) este sărbătoare națională celebrată în Spania la 12 octombrie, ziua ce comemorează Descoperirea Americii de către Cristofor Columb, la 12 octombrie 1492.

Numele „Spania” este derivat din „Hispania”, numele în latină cu care romanii se refereau la toată peninsula, și pe care l-au preluat din grecul „Hispanía” (accent pe „i”, ca și în cazul „României”), utilizat de către Artemidor din Efes (sec. I î.Hr.), autorul celei mai vechi hărți a Occidentului, în care descrie amănunțit Hispania romană.

Originea termenului „Hispania” este atribuit fenicienilor, prima civilizație non-iberică, care a ajuns în peninsulă pentru a-și extinde comerțul și care a fondat, între altele, orașul activ cel mai vechi din Occident.

În limba lor punică l-au numit Isephanim, „Coastă de iepuri”. Iepurii se găseau și încă se găsesc în abundență în Andaluzia, iar unele monede bătute în epoca lui Hadrian reprezentau personificarea Hispaniei ca o doamnă așezată, cu un iepure la picioarele ei.

Spania are o suprafață de 504.645 km², fiind a patra țară a continentului după mărime, precedată de Rusia, Ucraina și Franța.

Cu o altitudine medie de 650 de metri deasupra nivelului mării, este a doua cea mai muntoasă țară a Europei după Elveția. Conform datelor din 2014, populația sa este de 46,77 milioane de locuitori.

După sfârșitul regimului Franco în 1975, Spania a devenit o monarhie, apoi o monarhie constituțională în 1978, când o nouă constituție a fost adoptată.

12 octombrie – Sfântul Cosma Imnograful, episcopul Maiumei

0_12b8b5_ea165d31_lSfântul Cosma Imnograful, episcopul Maiumei, cunoscut și sub numele de Cosma al Ierusalimului (Aghiopolitul) sau Cosma cel Tânăr († cca. 787) a fost un „scriitor de cântări” (imnograf sau melod) al Bisericii Răsăritului și frate prin înfiere cu sfântul Ioan Damaschin. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face pe 12 octombrie.

Viața

Sfântul Cosma s-a născut probabil la Damasc. Rămas orfan din copilărie, a fost luat în casa lui Serghie (Sarjun ibn-Mansur), tatăl sfântului Ioan Damaschin, un mare dregător de la curtea califului Abd-el-Malek din Damasc, care era foarte bogat. Cei doi băieți, Cosma și Ioan, au fost crescuți ca frați și dați în grija unui erudit învățat sicilian, cunoscut sub numele de Cosma Monahul, care fusese răscumpărat din sclavie de tatăl Sf. Ioan, dobândind rangul de notar (asekretis). Sub îndrumarea stăruitoare a acestuia, cei doi au studiat în profunzime marile discipline ale educației clasice: gramatica, filosofia, astronomia, muzica și geometria.

Mai târziu, tinerii Cosma și Ioan au plecat de la Damasc la Ierusalim, unde s-au făcut călugări la Lavra Sfântului Sava cel Sfințit. Amândoi au fost angajați în lupta împotriva ereziei iconoclaste.

Sfântul Ioan Damaschinul a fost hirotonit preot de către Ioan al V-lea, patriarhul Ierusalimului. La rugămintea Bisericii Ierusalimului, fericitul Cosma a acceptat să devină episcop de Maiuma, în anul 743. Maiuma era portul cetății antice Gaza, situat pe coasta sudică a Feniciei.

A rămas în acest rang până la adânci bătrânețe, trăind în sfințenie și păstorindu-și credincioșii spre mântuire. A trecut la Domnul la o vârstă foarte înaintată.
Scrieri

Autor erudit, Cosma a scris comentarii (scolii) la poemele sfântului Grigore de Nazianz.

Ca un poet-imnograf, sfântul Cosma este privit cu mare admirație în Biserica Ortodoxă. Aceasta îi consideră pe sfinții Cosma și Ioan Damaschin ca fiind cei mai buni reprezentanți ai imnologiei clasice grecești din epoca lor, al cărei exemplu caracteristic sunt cântările liturgice cunoscute sub numele de canoane.

Imnele compuse de sfântul Cosma au fost inițial destinate pentru slujbele Bisericii din Ierusalim, dar, fiind preluate și în Biserica din Constantinopol, au devenit parte a patrimoniului imnologic universal al Bisericii Ortodoxe. În prezent însă nu se mai poate spune cu certitudine dacă toate imnele și cântările liturgice care îi sunt atribuite sunt într-adevăr compozițiile sale, mai ales că și dascălul său, care purta același nume, a fost și el un scriitor de cântări.

Colecții de imnuri, diferite ca număr, atribuite lui Cosma, pot fi găsită în colecția Migne, Patrologia Graeca XCVIII, 459-524 și în Anthologia graeca carminum christianorum, editată de Christ și Paranikas (Leipzig, 1871).

Credinţa şi cultura azi. Despiritualizarea – condiția unei lumi prozaice

Smerenia e starea omului care, orice s-ar întâmpla, le primeşte ca din mâna lui Dumnezeu

26_sam0164-1024x683Să vorbeşti despre smerenie a fost totdeauna foarte dificil, întrucât cu adevărat poate vorbi despre smerenie doar cel ce s-a smerit. Câte ceva însă se poate spune, pentru a identifica o oarecare direcţie.

 Când gândim la smerenie, în cea mai mare parte gândim la comportamentul unui om pe care toţi îl laudă şi-l vorbesc de bine, iar acesta încearca să-i convingă că nu e aşa; sau la comportamentul omului care, atunci când gândeşte că a făcut ceva bun sau drept, alungă îndată acest gând, din teamă să nu cadă în mândrie.

Ambele mi se par incorecte nu doar faţă de sine, ci şi faţă de Dumnezeu: a considera că, odată ce am spus ceva sau am făcut, acest lucru deja nu poate fi bun sau că a recunoaşte ceva bun în propria persoană duce la mândrie este greşit. E nevoie aici de o reorientare. Dacă Dumnezeu mi-a dat să vorbesc ceva adevărat, bun, drept sau să fac ceva vrednic de El şi de mine ca om, trebuie să învăţ să-I mulţumesc pentru asta. Să n-o iau, desigur, ca merit personal, dar nici să nu neg fapta în sine, ci să ne repliem de la mândrie şi slava deşartă spre o recunoştinţă plină de mirare şi duioşie.

E primul lucru care trebuie spus despre smerenie, întrucât e primul obiectiv ce ne stă în faţă. Falsa smerenie este unul dintre cele mai distructive lucruri; ea duce la negarea binelui pe care îl deţinem în sine şi este, pur şi simplu, nedreaptă faţă de Dumnezeu. Dumnezeu ne dă şi cuget, şi inimă, şi bunăvoinţă, şi circumstanţe, şi oameni cărora le putem face bine ; şi binele acesta trebuie făcut cu conştiinţa faptului că este un bine, însă că nu este de la noi, ci este dat de la Dumnezeu.

Al doilea: pe partea cealaltă a balanţei se pun, de obicei, mândria şi slava deşartă. Însă între acestea două este o foarte mare diferenţă. Un om cu adevărat mândru este cel ce nu recunoaşte deasupra sa niciun fel de lege, nici a lui Dumnezeu, nici omenească; acesta îşi este sieşi lege. În viaţa Avvei Dorothei avem o povestire despre o vizită a sa la o mănăstire, unde i s-a spus ca vieţuieşte acolo un monah tânăr, care este întruchiparea smereniei : nu se mânia niciodată, nu se revolta, nu se împotrivea cu nimic atunci când era înjosit şi ocărât. Experimentatul Dorothei nu a crezut şi l-a invitat pe tânăr la el: «În ce chip reuşeşti, în pofida tinereţii tale, sa nu te revolţi atunci când eşti înjosit, ocărât, jignit ?», întrebă stareţul. Tânărul monah răspunse: «De ce m-aş revolta la lătratul unor câini?» Starea sufletească a acestuia era nu smerenia, ci libera opinie, nesupusă nu doar condamnării oamenilor, ci nici măcar judecăţii lor. Nu-l interesa ce spun alţii despre el, îşi era sieşi judecător şi măsură a tuturor lucrurilor. Reiese de aici că Judecata Dumnezeiască este concediată, rămâne doar cea proprie. Este starea de singurătate extremă, starea în care omul nu mai are Dumnezeu şi nu mai are judecată în afara sa.

Slava deşartă, altfel spus – vanitatea, se deosebeşte mult de mândrie. Ea se rezumă la o dependenţă deplină de părerea şi judecata omenească, însă nu şi de cea divină. În această stare omul caută laudă, încuviinţare, şi cel mai umilitor e că cerşeşte ovaţii chiar şi de la cei cărora nu le respectă câtuşi de puţin părerea, vrea doar să fie lăudat. Şi în momentul când cineva începe să-l laude sau pur şi simplu să-l încuviinţeze, cel ce laudă capătă brusc diverse calităţi intelectuale şi sufleteşti, se transformă în ochii lui în judecător priceput şi drept. Mai există aici o latură : dacă începe să tragă nădejde că cineva îl va lăuda, acest om va căuta să fie lăudat nu doar pentru cele înălţătoare, nobile şi vrednice de Dumnezeu fapte, ci pentru orice, la întâmplare. Într-o ultimă instanţă devenim tot mai mărunţi, întrucât căutăm încuviinţare pentru orice, doar-doar să fim lăudaţi; şi suntem judecaţi de oameni necugetaţi, ce nu au niciun criteriu Dumnezeiesc al judecăţii şi ne laudă, de obicei, pentru fleacuri. Astfel, omul vanitos depinde totalmente de părerea şi încuviinţarea omenească ; mai mult ca atât, acesta se mulţumeşte cu lucruri mărunte, neînsemnate, doar pentru a căpăta prin ele lauda râvnită.

Smerenia este cu totul altceva. Nu este o simplă absenţă a vanităţii: lipsa vanităţii este, cum s-ar spune, un produs secundar al smereniei. De asemenea, nu este doar o lipsă a mândriei, adică a unei autoizolări depline, integrale, chiar dacă această autoizolare se sparge de smerenie.

Smerenia, dacă e să vorbim de etimologia rusă a termenului, începe din momentul în care intrăm în starea unei păci interioare: a împăciuirii cu Dumnezeu, cu conştiinţa şi cu oamenii a căror judecată o exprimă pe cea a lui Dumnezeu ; este, deci, o împăcare, o împăciuire.»

Smirenie (rus.) are ca rădăcină cuvântul mir, ce poate fi tradus atât ca lume, cât şi ca pace. În acelaşi timp, este o împăcare cu toate circumstanţele acestei vieţi, e starea omului care, orice s-ar întâmpla, le primeşte ca din mâna lui Dumnezeu.

Cred că trebuie să mă explic. Unul dintre părinţii Bisericii spunea că toate evenimentele istorice la scară universală sau în ceea ce priveşte viaţa fiecăruia dintre noi, sunt determinate de corelaţia dintre trei voinţe: voia lui Dumnezeu, mereu bună, atotputernică, însă care şi-a fixat drept limită libertatea omenească de a alege; voinţa satanică, mereu malefică, însă nu atotputernică, incapabilă de a produce răul, întrucât diavolul nu este stăpân peste făptură; şi între acestea două, voinţa omenească, mereu îndoioasă, care răspunde atât apelurilor Dumnezeieşti, poruncilor şi rugăminţilor lui Dumnezeu, cât şi intrigilor satanei, falselor promisiuni, atracţiei către rău, pe care omul o simte în sine. Apostolul Pavel spune că deosebeşte în sine însuşi două stihii: legea vieţii veşnice, ce tinde spre Dumnezeu, şi legea stagnării, legea care duce către distrugere, către degradare. Aceste stihii sunt în fiecare dintre noi. De aceea, între influenţa voii Dumnezeieşti şi a celei satanice nu facem mereu alegerea cea bună : ezităm, facem adesea alegerea greşită, dar uneori şi pe cea bună.

Nu orice eveniment poate fi definit ca act al voii lui Dumnezeu. De obicei, situaţia este mult mai complexă, după cum omul este sau nu lucrător al voii lui Dumnezeu, sau conducător al voinţei rele satanice. Însă chiar şi în faţa celei mai întunecate, celei mai fioroase situaţii Dumnezeu ne poate spune : exact aici trebuie să aduci lumină, în această zonă a urii trebuie să aduci dragoste, în acest haos trebuie să faci armonie ; sau : locul tău este acolo unde voinţa satanică acţionează cel mai distructiv, mai hotărât… În acest sens, părinţii Bisericii priveau situaţiile în care se aflau ca act al voinţei lui Dumnezeu, nu în sensul că Dumnezeu ar fi înrăutăţit în mod intenţionat situaţia, ci că anume acolo era locul lor.

Împăcarera interioară cu circumstanţele nu înseamnă că trebuie să-i considerăm pe toţi din jurul nostu a fi oameni buni, ci că locul nostru este printre ei pentru a le aduce ceva.

Dacă etimologia termenului slav ne duce cu gândul la împăcare, linişte interioară, şi provenienţa latină a termenului humilitas, descoperă noi sensuri ale acestui cuvânt. Humilitas provine de la humus, pământ roditor adică, sau pur şi simplu pământ. Exprimându-ne alegoric,vedem pământul, iată, tăcut, întins sub cer ; primeşte deopotrivă şi ploaia şi soarele, şi seminţele, cu aceeaşi neîmpotrivire ; primeşte bălegarul şi tot ceea ce aruncăm din viaţa noastră; în el se înfige plugul şi-l răneşte adânc, iar el stă tăcut, primindu-le pe toate şi aducând rod. După cum au spus unii gânditori,smerenia este starea sufletului omenesc care primeşte tăcut, supus, orice i se dă şi din tot ce i se dă aduce rod.

Aşadar, căutând smerenie, e binevenită întrebarea : cum privim la faptul că Dumnezeu ne trimite într-o situaţie sau alta? Cu împăcare lăuntrică sau cu protest, sau selectiv?

«Nu vreau asta, vreau alta – de ce m-ai trimis aici? Eu vreau bine, trebuie să mă trimiţi într-o atmosferă unde să roiască doar oameni buni, care să mă inspire, să mă ajute, să mă poarte pe braţe ; de ce mă trimiţi acolo unde totul e beznă, totul e rău, totul e lipsă de armonie?»

E reacţia noastră obişnuită şi este un indiciu al faptului că reacţia noastră nu este una smerită. Iar când spun « smerită » nu am în vedere sentimentul împăcării cu înfrângerea: “Ce să faci, cu Dumnezeu nu te pui, mă voi smeri…”. Nu sentimentul înfrângerii, ci smerenia activă, împăcarea activă, lumea interioară activă fac din noi soli şi apostoli, oameni trimişi în lumea întunecoasă, grea şi amară, care ştiu că acolo le este locul firesc şi acolo vor agonisi harul.

Continuând tema pământului: Teofan Zăvorâtul scrie în una din scrisorile sale unei corespondente: «Sunt uimit… Aţi plecat la băile de nămol să vă tămăduiţi reumatismul, iar când asupra Dvs. se aruncă cu noroi, pentru a vă vindeca sufletul de neajunsurile lui – atunci vă plângeţi».

O astfel de tratare a întrebării este una foarte interesantă. Într-adevăr, băile de nămol le alegem singuri, iar cele de noroi ni le aleg alţii, şi ne plângem. Şi aici este aproape întotdeauna toată deosebirea. Serafim de Sarov spunea că Trebuie pur şi simplu orice faptă asumată la alegere este mai uşor de îndeplinit, întrucât mândria, orgoliul, îi va da suficientă energie pentru asta, pe când să învingi ceea ce îţi pune în faţă soarta este cu totul altceva: doar nu am ales eu asta ! să ne plecăm în faţa lui Dumnezeu ; nu cu pasivitate, ci ca o plecăciune adâncă de cerere a binecuvântării de a purcede la lucrarea smereniei.

Şi încă ceva : nu cred că smerenia este faptul de a lăsa pe cineva să te faca una cu noroiul; orice fel de şef – ofiţer sau preot, sau brigadier – poate fi profund smerit, însă conform responsabilităţii asumate să acţioneze aspru, tare şi hotărât. Nu cred că un asemenea şef, fie egumen la mănăstire, preot de parohie sau ofiţer de armată trebuie să admită haos pe motiv că nu poate lua hotărâri şi nici să le implementeze pe motiv de smerenie. Smerenia e cu totul altceva.

Un scriitor englez a spus că smerenia este înainte de toate realism; atunci când îmi vine gândul că sunt genial îmi răspund calm: nu fi naiv, eşti chiar foarte mediocru! – acesta este începutul smereniei, care provine de la vederea reală a lucrurilor. In acest sens realismul poate fi educat chiar şi prin simţul umorului. Adesea te poţi privi cu un zâmbet: cât de hazliu eşti când te umfli în pene! La o atitudine corespunzătoare în acest sens, adesea putem păşi pe tărâmul smereniei, care provine doar din realism.

Însă cel mai profund tip de smerenie este smerenia sfinţilor, care-şi are provenienţa în vederea frumuseţii şi a sfinţeniei lui Dumnezeu. Nu din motiv că s-ar fi realizat , prin comparaţie, nimicnicia, ci pentru că, răpuşi de acea frumuseţe de nedescris, nu le rămâne decât să cadă în genunchi într-o cucernică frică, în dragoste şi în mirare, şi atunci nu îşi mai amintesc de sine, pentru că nu îi mai interesează să o facă : cine doreşte să se uite la sine atunci când poate să privească ceva ce depăşeşte orice închipuire a frumuseţii?

Mitropolitul Antonie, Despre credinţă şi îndoială, Editura Cathisma

De ce mă rog?

rugaciuneUn creștin înțelept a spus:

„Mă rog fiindcă nu pot să mă ajut pe mine însumi. Mă rog pentru că sunt neputincios. Mă rog fiincă simt sărăcia mea și de aceea cer întărire în fiecare clipă a existenței mele. Rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu, ci mă schimbă pe mine”.

 

Rugăciunea și fapta

2.0.1Un frate s-a dus la unul din bătrâni în lavra lui Suca, deasupra Ierihonului, și i-a zis : Cum trăiești, părinte ? Răspuns-a lui bătrânul: Rău. Zis-a lui fratele: Pentru ce trăiești rău, părinte? Iar bătrânul i-a zis : Iată, am treizeci de ani de când stau înaintea lui Dumnezeu în toate zilele rugându-mă și în rugăciunea mea uneori mă blestem pe mine, zicând către Dumnezeu: Să nu Te milostivești spre toți cei ce fac fărădelegea, și: blestemați sunt cei ce se abat de la poruncile Tale, de la care eu pururea mă abat, și fărădelegea o lucrez.

Alteori către Dumnezeu iarăși zic: vei pierde pe toți cei ce grăiesc minciuna și eu în fiecare zi grăiesc minciuna, și în inima mea cugetând rele, zic către Dumnezeu că cugetarea inimii mele înaintea Ta este pururea, și neavând post câtuși de puțin, zic: genunchii mei au slăbit de post. Și iarăși dacă am pomenire de rău asupra fratelui meu, zic către Dumnezeu: iartă-ne nouă precum și noi iertăm! Și toată grija având la a mânca pâinea mea, zic: am uitat a mânca pâinea mea.

Și dormind până dimineața, cântând zic: la miezul nopții m-am sculat ca să mă mărturisesc Ție. Neavând umilință câtuși de puțin, zic: ostenit-am întru suspinul meu, sau: făcutu-s-au lacrimile mele mie pâine ziua și noaptea. Și cu totul fiind plin de mândrie și de odihnă trupească, mă batjocoresc pe mine și cânt: vezi smerenia mea și osteneala mea și lasă toate păcatele mele! Negătit fiind zic : gata este inima mea, Dumnezeule!

Pe scurt deci toată pravila și rugăciunea mea mi se face mie spre mustrare și rușine. Zis-a fratele: Eu socotesc, părinte, că acestea le-a făcut David pentru sine. Iar bătrânul suspinând, a zis: Ce zici, frate? De nu vom păzi cele ce cântăm înaintea lui Dumnezeu, la pierzare vom merge.

Lumina ochilor

42-lumina-ochilor-moduri-de-ati-proteja-vederea1Dacă și-ar pune toți oamenii din lume lumina ochilor la un loc, n-ar mai fi niciodată beznă pe pământ!

La noi în sat s-a întâmplat de câteva ori. Am văzut cu ochii mei asta! Cu cât se adunau mai mulți oameni împreună, cu atât se făcea întunericul mai mic! Atunci când se adunau toți, noaptea o zbughea mintenaș de pe ulițele satului.

Dar lucrul cel mai grozav nu era faptul că se crăpa în miezul nopții de ziuă, ci că mamaia Tudora înceta în clipele acelea să mai fie oarbă, cu toate că era.

O vedeam cum bagă ață în ac și se apucă de cârpit cerul. Zicea ca măcar Luceafărul de dimineață să nu cadă, aidoma celorlalte stele, prin crăpătură. Și nu cădea, întrucât mamaia termina la timp cerul de cusut.

Lumina ochilor era singura lumină ce-i ajuta pe orbi să vadă. Dar numai pusă la un loc de toții oamenii!

Nu doar în legătură cu ochii se vorbea de lumina aceasta, ci și cu noi, copiii.

Bunăoară, mama zicea despre mine că sunt lumina ochilor ei. De aceea și aveam grijă să nu mi se întâmple nimic, ca nu cumva mama să rămână oarbă.

Mamaia Tudora orbise întrucât tata și frații lui nu prea își purtaseră de grijă.

Nu exista copil care să nu fie lumina ochilor cuiva.

D-aia nu scăpăta niciodată soarele în satul nostru. Și nu scăpăta nici Luceafărul de dimineață. Și d-aia mă cârpea rar de tot mamaia cu nuiaua, că era ocupată cu cârpitul cerului!

Ștefan Mitroi

Sursa: ziarullumina.ro

Există persoane care nu pot fi pomenite la Sfânta Liturghie?

information_items_20587Există persoane care nu pot fi pomenite la Sfânta Liturghie?

În privinţa aceasta, două lucruri trebuie să avem în vedere. Pe de o parte, rânduiala Bisericii, care îi exclude de la pomenirile la Sfânta Liturghie pe cei care n-ar fi vrednici să se împărtăşească. Asta înseamnă că la Sfânta Liturghie, de drept şi de fapt ar trebui să fie pomeniţi numai aceia care sunt vrednici să se şi împărtăşească. De ce? Pentru că pe sfântul disc este prezentată Biserica, cea văzută şi cea nevăzută, adică Domnul Hristos, Maica Domnului, sfinţii, ierarhia bisericească, credincioşii cei vii şi cei morţi, deci cei care ar putea să se împărtăşească. Cei care n-ar putea să se împărtăşească, de exemplu credincioşii care nu sunt cununaţi la biserică, cei care fac păcate grele, care trăiesc în păcate de moarte, în duşmănii ş.a.m.d., aceştia n-ar putea fi pomeniţi, după rânduială, la biserică. Numai că e foarte greu să-i selectezi, fiindcă oamenii în general nu ştiu, aduc pomelnice cu nevrednici de a fi pomeniţi, şi totuşi îi pomenim, şi fiindcă nu-i ştim, şi poate de multe ori şi că-i ştim, şi totuşi îi mai pomenim, în nădejdea darului lui Dumnezeu.

Pe de altă parte, e vorba de iubire. Aşa cum nu-i scoţi din sufletul tău, din iubirea ta pe cei apropiaţi ai tăi care sunt depărtaţi de Dumnezeu, tot aşa parcă te îndeamnă iubirea să-i cuprinzi şi pe ei în pomelnic. Cum să-l exceptezi chiar tu, care îl iubeşti?! Tu, mamă, tu, tată, să-ţi exceptezi copilul de la slujbă, pentru că nu-i cum îl vrea Dumnezeu?! Şi-atunci, în nădejdea că-l vei face cum o vrea Dumnezeu, îl ţii mai departe în pomelnic. La noi era o vorbă: „S-a certat cutare cu cutare, încât l-a scos şi din pomelnic!”

Arhimandritul Teofil Părăian, “Din Ospăţul credinţei”, Editura Mitropoliei Olteniei, p. 43

Dacă vrei să ajuţi Biserica!

51,,Dacă vrei să ajuţi Biserica, cel mai bine este să cauţi să te îndrepţi pe tine însuţi, decât să cauţi să îndrepţi pe alţii. Dacă te îndrepţi pe tine însuţi, imediat se îndreaptă o părticică din Biserică. Dacă aceasta ar fi făcut-o toţi, Biserica s-ar fi îndreptat. Însă astăzi oamenii se preocupă de toate celelalte subiecte, dar nu se preocupă de ei înşişi. Pentru că a te preocupa de tine însuţi cere osteneală, iar a te preocupa de alţii este uşor.

Dacă ne preocupăm de îndreptarea noastră şi ne întoarcem mai mult spre lucrarea lăuntrică decât spre cea exterioară, dând întâietate ajutorului dumnezeiesc, vom ajuta mai mult şi mai eficace. Ba încă, vom avea şi pacea lăuntrică, care va ajuta fără zgomot sufletele ce le vom întâlni, pentru că starea duhovnicească lăuntrică trădează virtutea sufletului şi îi schimbă pe ceilalţi.,,

Cuviosul Paisie Aghioritul, Trezire duhovnicească, vol. II, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2003, p. 76

Binecuvântarea lui Dumnezeu

13346557_10204663917396237_4682175663644621702_n,,- Gheronda, cum poate avea cineva binecuvântarea lui Dumnezeu?

- Când omul se înrudeşte cu Dumnezeu, atunci şi Dumnezeu îi dă binecuvântarea Sa. Altfel cum să i-o dea? Ca să-i fie călcată în picioare binecuvântarea? Lucrul acesta l-am trăit. Când am mers la Sinai, era mare secetă. De mulţi ani nu plouase nici o picătură de apă şi din această cauză o duceau greu şi mănăstirea şi beduinii care trăiau lângă ea. Monahii făcuseră rugăciune pentru ploaie, însă fără nici un rezultat. Când a venit vremea curăţării măslinilor am mers şi eu să ajut. După ce beduinii au curăţat măslinii, monahii au luat crengile groase pentru mănăstire, iar pe cele subţiri le-au lăsat într-o margine.

Beduinii i-au rugat pe monahi să le dea lor crengile subţiri, ca să le folosească la aprinsul focului, pentru pregătirea hranei şi pentru încălzit în timpul nopţilor când este foarte frig. Dar monahii nu au vrut să le dea şi din această pricină beduinii au plecat mâhniţi. A doua zi, când beduinii au venit din nou ca să le ceară, eu făcusem deja legături toate crengile subţiri şi le-am dat pe toate. Atunci un beduin bătrân mi-a spus: „Tu eşti un om bun. Va ploua”. Şi într-adevăr, până să ajung la mănăstire, a început să plouă, şi încă a plouat mult. Rugăciunea beduinului a deschis cerurile. Nu am povestit nimănui atunci această întâmplare.,,

(Cuviosul Paisie Aghioritul – Despre rugăciune, Editura Evanghelismos, Librăria Sophia Bucureşti

Duminica a XX-a după Rusalii, Luca 7, 11-16

mdhicotopeni1

11. Şi după aceea, S-a dus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi multă mulţime. 12. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea. 13. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! 14. Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. 15. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. 16. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.

Viaţa e ca o frunză de toamnă scuturată de vânt. Ce e verde acum, mâine se colorează şi apoi cade. E frumos să trăieşti, dar şi mai frumos este să trăieşti ştiind că ai un scop, o nădejde, ştiind că nu ştirile de la ora cinci ne guvernează traiul, ci Dumnezeu.

Când eram copil, timpul se încăpăţâna să rămână pe loc. Cel puţin aşa credeam. Dar, cu cât creşti, cu cât conştientizezi prezenţa puternică a creaţiei, cu atât zbori mai repede. Se fuge mult în viaţa asta şi nimeni nu stă pe loc. Niciodată nu este îndeajuns de mult timp pentru noi descoperiri. Unele salvează vieţi, altele le îngroapă.

În lupta cu timpul nu câştigă aproape nimeni. Acum eşti tânăr, iar mâine tinereţea s-a dus. Acum te bucuri de un lucru, mâine s-a învechit. Azi îţi ajuţi copilul să meargă, mâine te sprijineşte el. Şi când te bucuri de ceva tare mult, îţi dai seama că bucuria îţi e umbrită de gândul că într-o zi te vei duce şi tu, şi ea. Aici intervine nădejdea omului. Nădejdea în ceva, în cineva. Nu poţi să îţi pui nădejdea în oameni sau în lucruri trecătoare. Nu garantează nimeni pentru ele, iar oamenii, nici pentru ei. Nădejdea noastră trebuie să fie în ceva nepieritor, veşnic. Soluţia, unica de altfel, e Hristos.

Toate pe pământ sau pe lună sau oriunde altundeva au termen de garanţie. Sunt valabile până la un anumit interval. Cu Dumnezeu nu e aşa. El e dincolo de timp şi spaţiu, iar promisiunile Lui sunt veşnice. Biblia nu s-a alterat de-a lungul sutelor de ani, ci a rămas aceeaşi.

Noi n-am rămas la fel. Am păcătuit şi am căzut din harul lui Dumnezeu. Dar ne-a restaurat Hristos şi ne-a promis că va veni ziua în care şi noi vom învinge vremea şi ne vom scălda în miile de ani. Să facă Domnul să ne întâlnim cu toţii acolo. O bucurie, ca să fie cu adevărat deplină, trebuie să fie legată de Iisus Hristos. Doar aşa căpătăm din gustul veşniciei.

Al doilea gând: Nu-ți rata tinerețea  pentru că e doar o dată-n viață. O dată și gata. Nu se mai întoarce. Mulți ne mint la greu când vorbesc despre tinerețe fără bătrânețe. Nu există pe pământ tinerețe fără bătrânețe. Aici nu. Dincolo de moarte, da. Dar ca să ajungi la o tinerețe fără bătrânețe trebuie să refuzi păcatul și frica de moarte. Trebuie să crezi și să înțelegi că tinerețea de acum e trecătoare, dar care poate fi un salt uriaș spre veșnica tinerețe cu Iisus Hristos.

Păcatul îmbătrânește. Nu știu. Există oameni înaintați în vârstă care arată foarte bine fizic și trăiesc în păcat. Există însă și oameni tineri care arată mai în vârstă, dar care îmbătrânesc pentru Domnul.

David psalmistul se ruga și zicea: ,,Păcatele tinereţii şi ale neştiinţei nu le pomeni…”. Adică făcuse prostioare în anii tinereții lui, dar nu le uitase. Încă le mai pomenea în rugăciunile lui. În schimb, Eclesiastul spune să trăim prezentul. Să ne aducem aminte acum, din zilele tinereții noastre de Făcătorul și Olarul nostru. Că mâine… Mâine e cam departe.

Alungă necazul, amintirile negre și distanțează-te de rău. Nu-ți consuma tinerețea pe lucruri de nimic. Lucruri care odată făcute, te usucă, te leagă și te învechesc. Tinerețea poate fi ratată și stând în biserică, trăind oricum. Pustnic. Departe de oameni și de realitate. Și într-o oarecare măsură, înotând în marea plictiseală. ,,Ce faci? … Mă plicti. Și nu vii la bise? Ba vin, cum să nu?!” Când ajunge la biserică se pune pe ultimul rând, că să nu-l vadă nimeni. Plictisit, butonând pe Facebook, jucând avionașe.

Doar la Dumnezeu există și se poate găsi tinerețea plină de fericire și împlinire, după care, ce-i drept, mulți tânjesc. Tinerețea fără Hristos o poți trăi, dar ce rost are?!?! Tinerețea cu El e o artă ce puțini oameni dau de ea. E ceva frumos și înălțător. Aici este secretul nostru, al multora. Tânărul care îl are pe Hristos are o față luminoasă, care inspiră nădejde, viață și bucurie din abundență.

Am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Suntem făpturi așa de minunate și minunate sunt și lucrările Lui. Nu-ți rata tinerețea că mai apoi să ai ce să regreți. Nu merită. E doar una. Trăiești-o cât timp o mai ai!

În ultimul timp, mă tot gândesc ce scurtă e viaţa şi ce puţin o ştim preţui. Trăim într-un continuu stres, facem totul rapid, pe fugă, iar când vine vremea să mai şi trăim, constatăm că… murim.

E atât de trist că nu mai ştim să ne bucurăm de nimic din ceea ce e frumos în jurul nostru. Alergăm tot mai mult după fericire, împlinire, succes, uitând să aducem în viaţa noastră, în trupul nostru, “Iubirea Divină”, iubirea aceea care nu cere nimic în schimb, dar oferă enorm. Pace, bucurie, prosperitate, sănătate.

Nu mai ştim să admirăm apusurile. Dacă nu am fi presaţi de serviciu, poate mulţi dintre noi nici nu s-ar trezi să privească răsăritul. Sunt zile în care nici nu privim spre cer, şi mai rar ne mai aruncăm câte un ochi, pentru a admira stelele.

Nu mai ştim să binecuvântăm tot ceea ce facem, tot ce băgăm în gură, tot ce dăm şi tot ce primim, tot ce începem şi tot ce terminăm. Trecem peste tot în viteză, uitând că binecuvântarea înseamnă mulţumire şi mulţumirea înseamnă bucurie, iar bucuria înseamnă Dumnezeu. De aceea trebuie să binecuvântam tot ce facem și experimentăm, ca să ne putem alimenta din energiile necesare vieţii. Și este bine să fim înțelepți și să conștientizăm că toți murim, pentru că, gândul la moarte ne face să vedem viața altfel.

În al treilea rând, aş vrea să ne oprim un pic şi asupra strigătului Mântuitorului: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te! Ne este adresat nouă, tuturor.  Mă gândeam că cel mai prost teatru se joacă în biserică. Acela cu măști de pe vremea lui Ludovic al XIV-lea. Orice om care vine înaintea lui Dumnezeu nesincer, într-un fel sau altul e actor sau cu masca pe față. Eu cred că lui Dumnezeu nu-i plac zugravii care spoiesc sufletul nici cei care pretind a fi ce nu sunt. Dacă El vrea să salveze actori, se duce la Hollywood.

Dar El dorește să te salveze pe tine. Tu care mergi de ani de zile la biserică și nu se schimbă nimic în viața ta. Tu care tot rece ești și te simți nemuritor, vorba lui Eminescu. Tu care cochetezi cu cerul și nu știi la ce te închini. Tu care nu înțelegi nimic din ce spune preotul. Tu care vorbești ce nu trebuie și spui cuvinte grele soției. Tu care te simți singur și neînțeles și fără sens. Și mulți alții ca tine.

Hristos n-a jucat teatru nici în iesle, nici la cruce. A venit cu cerul cadou, împachetat în jertfa de la Golgota. A făcut-o pentru cei care spun că trăiesc, dar nu trăiesc, pentru cei care poartă măști ca Zorro și rănesc cu sabia vorbelor și faptelor, dar și pentru cei care nu fac nimic.

În biserică e ceea ce vrem noi să fie. Suntem nesinceri, e teatru universal și îngerii sunt doar spectatori care se întristează. Suntem transparenți, e Dumnezeu.

O diferență de atitudine, dar care face diferența.

Mâncăm, bem, ne plimbăm, muncim, murim, dar ce facem cu cerul? Kant spunea că cerul înstelat e deasupra lui, iar legea morală în inima lui. Pentru creștini cerul ar trebui să fie înstelat de îngerii lui Dumnezeu, iar în inimă, Hristos.

Cel puțin așa ar trebui să fie.  Dar nu prea e. Ne descrețim frunțile cu un salariu mai bun, o casă mai frumoasă sau la grătare. Când vine vorba de cer, rămâne mai la coadă. E mai greu să ne sacrificăm pentru cer, mai simplu pentru noi.  La biserică ne chinuim să smulgem câte un „Amin!” de la oamenii care parcă sunt tot mai plictisiți de cer, de rai, de predici, de cântece, de toate…

Care cer, când buzunarul e subțiat de facturi în fiecare lună?! Care cer, când dai o mulțime de bani pe medicamente?! Care cer, când nici măcar cu ai tăi din casă nu te înțelegi?! Care cer, când soțul își bea și mințile?! Care cer, când sunt atâtea probleme în viața asta?!

Cerul nu este o șalupă cu care încercăm să ne salvăm mintea când sunt îngrijorări, cerul nu este ceva la care te mai gândești când ai prea mulți munți de trecut în viață. Cerul este o realitate cu care trăim în inimă, nu deasupra. Tocmai că există ar trebui să ne motiveze să luptăm mai mult pentru el. El nu reprezintă scutirea de necazuri, el reprezintă bucuria că Dumnezeu este în necazurile noastre gata să ne izbăvească.

Dacă n-am avea necazuri n-am ști ce Dumnezeu mare avem. Cerul se câștigă prin multă muncă și luptă. Hristos la Golgota a făcut posibil toate acestea. Haideți să ne dăm o șansă. Dumnezeu ne-a dat-o deja.

Masca nu-i doar costumul de extraterestru purtat de Halloween, nici ţinuta de Barbie şi gletul gros cu care se defilează pe holurile şcolilor. Mască e şi zâmbetul fals de pe feţele unora. E şi crucea de 10 cm agăţată cu un lanţ de drujbă poleit în jurul gâtului, şi icoana înnegrită de fumul ţigărilor. Mască e şi poza photoshopată de pe Facebook în care apari cu 10 kg mai slab.

Masca este faţa pe care omul şi-o arată atunci când nu are o faţă proprie. Şi tot purtând măşti, ajungem să uităm cine se află cu adevărat în spatele lor.

Masca e un lucru menit să impresioneze şi să ascundă. Dincolo de măşti se pitesc oameni slabi, oameni goi, oameni pierduţi. Oameni cu vise mici şi ochelari de cal. Oameni fricoşi, fără speranţă, fără curaj.

Masca este minciună. Ea ascunde realitatea de ochii lumii la fel cum ochelarii de soare ascund ochii vineţi. Pentru că oamenii se tem să fie ei înşişi, se tem de respingere, se tem de schimbare. Dar masca, oricât de mult ar fi purtată, ori cât de scumpă ar fi, sau cât de mult ar semăna cu adevărata faţă a purtătorului, nu va deveni niciodată adevăr. Nu va îmbunătăţi lucrurile. Nu va rezista la nesfârşit. Şi purtând-o prea mult timp, ea devinde parte din noi, iar când vrem să o îndepărtăm, ne produce răni. Măştile lasă cicatrice. Şi mutilează inimi.

Masca este iluzie. Ea doar dă impresia că totul e bine, dar în spatele ei se ascund aceleaşi vechi defecte. Masca nu rezolvă probleme. Dincolo de ea rămân aceleaşi lacrimi, aceeaşi ură, aceeaşi inimă frântă.

Timpul nu vindecă rănile. Numai Medicul o face.

Şi cum să ieşi din starea asta dacă tu nu spui altuia durerea ta?! Nici măcar lui Dumnezeu…

Masca este resemnare.

Ne punem măşti de teamă să nu batem la ochi, să nu fim arătaţi cu degetul pentru că suntem diferiţi. Şi astfel ne pierdem dreptul de a fi unici, de a lăsa ceva în urmă.

Măştile sunt ieftine, unele chiar gratuite. De multe ori, însă, uităm că lucrurile gratuite ne costă cel mai scump.

Masca e durere. În primul rând pentru că eşti tot timpul nevoit să te prefaci, trăieşti cu stres, ţinând cu dinţii de imaginea pe care o ai de păstrat. Purtătorii de măşti suferă chinuri. Ei nu pot fi sinceri, nu îşi pot vărsa durerea inimii în cupa nimănui, deci nu se pot bucura de mângâieri şi alinare.

Apoi, pentru că, aşa cum tratezi pe alţii, eşti şi tu tratat. Minţi – eşti minţit; înşeli – eşti înşelat!

Masca nu e o soluţie, e o scuză! Şi cine se scuză se acuză.

Cât timp trăim aici jos, o să ne lovim de măşti. Mereu. Unele de profesionişti, altele de amatori. Treaba noastră e să le dăm jos. Întâi pe ale noastre! După aceea, alţii se pot schimba prin puterea exemplului şi prin încurajare. Toţi au o şansă, chiar şi tâlharii.

Sătul de balul mascat privesc în sus. E singurul loc fără prefăcuţi. Acolo ajung doar oameni sinceri, cu etichetă de sfinţi. Îmbătaţi de parfumul raiului, sunt fericiţi că au renunţat cândva la măşti. Dacă le-ar fi păstrat, n-ar mai fi ştiut cum miroase raiul.

„După Scriptură vine Patericul” – Pr. Prof. Dr. Constantin Coman

87e5b3b5440d1759d549a1431db5a558Mulţi au impresia că Sfinţii au coborât de undeva din cer, că au fost cumva aleşi de Dumnezeu, un fel de personaje de poveste. Patericul egiptean ne demonstrează însă că sfinţenia nu este decât încununarea unei vieţi de luptă cu propriile neputinţe, cu patimile şi cu diavolii.

Zeci de mii de oameni populaseră pustia de-a lungul secolului al IV-lea, ducând o viaţă cu mult deasupra firii, iar lucrul acesta ne arată că sfinţenia nu e o chestiune ce ţine doar de cei câţiva „aleşi”. Aceşti Părinţi însă, pe lângă o credinţă simplă şi nestrămutată în cuvintele lui Dumnezeu, își asumau o nesfârşită silire a firii. Și, mai mult decât toate, aveau o ascultare desăvârşită faţă de Bătrânii lor, prin care ajungeau să se sfinţească şi să facă minuni, după cum ne promite Mântuitorul în Evanghelia Sa.

 „Fiţi sfinţi!” 1 Petru 1:16 este, aşadar, îndemnul general al apoftegmelor patericale, căci la sfinţenia vieţii suntem chemaţi cu toţii încă din lumea aceasta – numai să vrem să răspundem la această chemare a lui Dumnezeu.

- Părinte, ați publicat de curând Patericul egiptean – ce aduce această nouă traducere?

– Este pentru prima oară publicată în limba română colecţia sistematică a Patericului egiptean. Deci nu este numai o nouă traducere, ci şi o primă ediţie a acestei variante a Patericului. Cea mai mare parte dintre noi cunoaștem Patericul în varianta lui alfabetică, unde apoftegmele – scurtele ziceri sau istorioare ale sau despre Părinţii pustiului – sunt aşezate în ordinea alfabetică a Părinţilor, începând de la Avva Antonie până la Avva Or. Ceea ce apare acum este varianta tematică sau sistematică, în care apoftegmele sunt rânduite pe teme: douăzeci şi două de teme. Temele sunt ele însele aşezate într-o ordine logică, ca într-o scară. Se începe „cu începutul”, cum s-ar spune, cu îndemnul spre desăvârşire, şi apoi se continuă cu diferitele teme care descriu treptele parcurse de nevoitori până la desăvârşire. Se sfârşeşte cu cei care văd cu duhul sau cei care săvârşesc minuni sau cei care trăiesc într-o deplină lepădare de chipul acestei lumi.

- Mă gândesc că nu întâmplător aţi ajuns la traducerea Patericului…

– N-a fost deloc întâmplător. Pe de o parte, a fost interesul editorial să-l traducem, pentru că am înţeles că reprezintă un tezaur extraordinar din patrimoniul literaturii şi culturii noastre creştine universale, şi în special răsăritene, pentru că interesul apusenilor este mai curând academic şi de studiu, în timp ce interesul nostru faţă de această literatură este unul ziditor, liturgic, funcţional. Noi nu facem istorie numai şi cercetare, ci, în primul rând, redăm circulaţiei o literatură funcţională, care este de folos, de folos sufletesc. Şi dovadă este experienţa foarte plăcută pe care am făcut-o în vara asta circulând pe la câteva mănăstiri: deja Patericul acesta este în trapeza unor mănăstiri, se citeşte din el în timpul meselor, a ajuns în chiliile multor monahi…

Acum, experienţa personală în întâlnirea cu Patericul vine din postura mea de biblist, de profesor de Noul Testament. Ca biblist, m-am concentrat în toată activitatea mea pe problematica hermeneutică, încercând să desluşesc cât mai limpede posibil care este locul Dumnezeieştilor Scripturi în viaţa Bisericii, cum funcţionează ele. Şi atunci am ajuns inevitabil şi la aceste corpusuri literare, care joacă un rol asemănător Scripturilor, un rol funcţional în viaţa Bisericii, cum este literatura liturgică, cum sunt, iată, Patericele, cum sunt Vieţile Sfinţilor, cum este Filocalia şi, în general, literatura patristică. Unitatea dintre Pateric şi Scriptură este una organică şi liturgică, funcţională în continuare, întrucât Patericul marchează, ilustrează, exprimă o perioadă de matrice în iconomia dumnezeiască, în care lucrurile se nasc într-o formă deplină, tocmai pentru a funcţiona ca paradigmă, ca exemplu pentru vremurile ce urmează.

„Bătălia cea mare este cu duhul acestei lumi”

Deci pentru mine această descoperire este una esenţială în înţelegerea lucrurilor, pentru că eu aşezam Scriptura în planul larg al iconomiei dumnezeieşti. Avem o istorie în desfăşurare a iconomiei dumnezeieşti, cu anumite etape – şi Dumnezeiasca Scriptură ilustrează această istorie şi aceste etape. După Scriptură vine Patericul. Avem, după încheierea iconomiei dumnezeieşti lucrată prin Fiul și după pogorârea Duhului Sfânt şi naşterea Bisericii, o primă perioadă semnificativă. Este cea a persecuţiilor – avem trei veacuri de persecuţie. După perioada persecuţiilor, care este tot o pagină paradigmatică, întemeietoare, vine perioada de maximă importanţă a monahismului anahoretic egiptean.

Nu e deloc întâmplător faptul că începutul exploziv al acestui monahism anahoretic coincide cu sfârşitul persecuţiilor – deci începutul secolului al patrulea, când Biserica este invitată să-şi ia locul în lume, în societate, când i se întorc drepturile, oarecum, şi i se acordă privilegii, întrucât, în scurt timp, basileul care conducea lumea cunoscută de atunci avea să devină creştin şi protector al Bisericii. Deci lumea devenea un spaţiu prietenos Bisericii, până atunci fiind un spaţiu duşmănos. Ei bine, în momentul acesta, enigmatic şi provocator, mii de creştini se retrag în pustie. Aceasta e marea provocare a Patericului, marea provocare a monahismului anahoretic: de ce se retrag tocmai când nu-i mai persecută nimeni? Se retrag dintr-o lume care devine prietenoasă şi se duc într-o lume care era, prin natura ei, neprietenoasă, respingătoare, duşmănoasă – care era pustiul, pustiul unde n-aveai nici hrană, n-aveai nici adăpost, n-aveai nici apă măcar şi, sigur, presupunea ieşirea din societate, din familie etc.

Ei bine, lucrul acesta avea să descopere dimensiunea duhovnicească a bătăliei cu lumea. În perioada persecuţiilor lupta era exterioară, stăpânitorul văzut şi formal al acestei lumi, împăratul roman, cu aparatul pe care el îl conducea, era potrivnic Bisericii şi lui Hristos – şi de aici au rezultat persecuţiile şi au rezultat martirii care au umplut calendarele. Bătălia era una văzută, cu adversari văzuţi, care reprezentau puterea lumească.

Părinţii pustiei aveau să ne ducă într-o zonă total diferită, dar care avea să exprime aceeaşi problematică, anume bătălia cu stăpânitorii acestui veac, cu stăpânitorii acestei lumi, care se dovedeau a fi alţii şi mai puternici decât cei formali şi politici, şi anume duhul lumesc, duhul acestei lumi – care, într-o inerţie a noastră de autonomie faţă de Dumnezeu, ne transformă în potrivnici ai lui Dumnezeu şi, evident, potrivnici ai oamenilor. Duhul lumesc – adică orice înclinare care te capacitează spre instrumentarul lumesc, spre bucuria lumească, spre plăcerea lumească, spre criteriile lumeşti, spre judecăţile lumeşti.

Și ce înseamnă această „lume”? Ei, răspunsul este în Pateric. Patericul avea, mie cel puţin, să-mi descopere un lucru pe care nu-l avem suficient de limpede, şi anume că noi suntem vieţuitori într-o lume în care, într-un fel, se amestecă şi se confundă Creaţia lui Dumnezeu cu făcătura idolatră a omului, căreia i se spune tot „lume”. Adică toată cultura şi civilizaţia născute dintr-o sumă de minţi şi preocupări autonome de Dumnezeu şi fără de Dumnezeu generează un alt fel de lume: lumea care se exprimă în instrumentarul nostru uzual, se exprimă în legile şi pârghiile de convieţuire socială, se exprimă în legile de producţie, de beneficiu, în interesele proclamate sau neproclamate ale societăţii, ale individului ș.a.m.d. Ei bine, Părinţii constată şi ne atrag atenţia că această lume este potrivnică lui Dumnezeu, şi cine este prieten cu această lume se așază, fără să știe de cele mai multe ori, în poziția de adversar al lui Dumnezeu. Aceasta este o pârghie esenţială a culturii pustiului și a civilizației Patericului: bătălia cea mare este cu lumea şi cu duhul acestei lumi. Atât momentul persecuțiilor, cât și momentul retragerii în pustie confirmă acest lucru.

Împlinirea tuturor cuvintelor Mântuitorului

Patericul este o pagină fără de care noi nu putem înţelege evoluţia istoriei Bisericii, în care se desluşesc lucruri esenţiale. Şi una dintre ele este tocmai această tensiune cu lumea pe care, iată, noi nu o mai luăm atât în seamă, întrucât, în secolul 21, Biserica noastră ortodoxă, şi noi înşine, preoţi, mireni, nu mai suntem atât de rezervaţi faţă de instrumentarul lumesc, de criteriile lumeşti, de judecăţile lumeşti, de obiectivele lumeşti, deşi Hristos ne avertizează să nu ne elaborăm nici propria viaţă, nici propria perspectivă pentru a plăcea oamenilor şi lumii – deci nu pe criteriile acestea, ci pentru a plăcea lui Dumnezeu, așadar pe criteriile dumnezeiești.

Dar ce se întâmplă în Pateric? De ce pleacă aceşti oameni și se retrag din lume, părăsind uneori familii, adică soţie şi copii, părăsind lumea, tineri sau mai în vârstă, bărbaţi şi femei din toate categoriile sociale, săraci şi bogaţi (îl avem pe Avva Arsenie care vine de la curţile imperiale ale Constantinopolului!), toate categoriile sociale sunt prezente aici. Este o lucrare dumnezeiască tocmai pentru a confirma și a legitima universalitatea, dimensiunea aceasta universală a lucrului. Cultura pustiei sau a Patericului nu este o chestiune de excepţie – „de nişă”, cum am spune astăzi –, ci este o expresie universală a Bisericii şi a lumii în versiunea ei bisericească.

Ce avea să se întâmple aici a fost pentru mine, ca biblist, o descoperire fascinantă, fascinantă… Deci, pentru mine, Biblia este istoria iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. Este mărturia foarte consecventă şi explicită a iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. Totul, de la Facerea lumii până la sfârşit, se întâmplă din dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, de la facerea lui Adam şi Eva până la cerul nou și pământul nou despre care vorbește Apocalipsa. Şi culmea acestei manifestări a iubirii lui Dumnezeu sunt evenimentele mântuitoare ce se lucrează prin Hristos: întruparea Fiului lui Dumnezeu, unde avem şi cea mai explicită şi cuceritoare declaraţie de dragoste a lui Dumnezeu: „Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul-născut L-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” Ioan 3:16. Biblia este istoria iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. Ei bine, în Pateric avem istoria iubirii oamenilor pentru Dumnezeu. Și nu este deloc o schemă verbală, ci este o mare descoperire – pentru mine, cel puţin, funcţionează extraordinar ca o cheie hermeneutică la adresa Scripturilor, pentru că aici îi avem pe oamenii care Îl iubesc pe Dumnezeu cu măsura cu care Dumnezeu i-a iubit pe ei, adică dându-şi viaţa pentru ei. Aici oamenii îşi dau viaţa pentru Hristos, liber, şi n-au altă motivaţie decât cea a iubirii pentru Dumnezeu.

Lucrul acesta se verifică la modul foarte concret tocmai prin lepădarea de aspirațiile, obiectivele și criteriile lumești, și aplicarea poruncilor sau criteriilor dumnezeieşti, exprimate de Hristos Însuşi. Spune Hristos aşa: „Cine iubeşte pe tată sau pe mamă sau pe fii sau pe fiice sau ţarinele sale sau sufletul său mai mult decât pe Mine nu este vrednic de mine” Matei 10:37. În varianta Sfântului Evanghelist Luca, mai mult decât atât spune: „Cine nu urăşte pe tată şi pe mamă şi pe fii şi pe fiice şi pe ţarini şi sufletul său nu poate fi ucenicul Meu” Luca 14:26. Ei bine, lucrul acesta se întâmplă în Pateric: Părinţii ajung la această măsură a iubirii faţă de Dumnezeu. Sunt fraţi după trup care se află în aceeaşi mănăstire şi care, atunci când unul moare, celălalt refuză să vină să-l vadă, pentru că ar fi făcut-o în temeiul relaţiei de rudenie, şi asta ar fi fost o întinare a iubirii lui faţă de Dumnezeu. Sunt Părinţi care refuză să-şi ajute cu o pâinică copiii, trimişi de mama la mănăstire că era foamete şi mureau de foame, tocmai ca să nu coboare la iubirea de familie şi la iubirea de copii, simţind că asta ar îndepărta şi ar afecta iubirea faţă de Dumnezeu. Sigur că lucrurile acestea sunt smintitoare şi provocatoare, dar ele dau măsura Evangheliei. Acestea sunt cuvinte dumnezeieşti, nu le pot înţelege decât cei care fac experienţa lucrurilor. E fascinant. Ăsta este Patericul!

Patericul este expresia împlinirii, este confirmarea tuturor cuvintelor Mântuitorului Hristos din Evanghelie. N-am găsit nicăieri, în nici o istorie, în nici o exegeză, cât de fabuloasă ar fi, o legitimare atât de indiscutabilă şi de limpede a discursului Mântuitorului din Evanghelie ca în Pateric.

Măsura deplinătăţii

- Ce-i dă universalitatea şi plenitudinea acestei mărturii, de ajungeţi la asemenea superlative?

– Păi eu am ajuns la aceste concluzii punând cap la cap elemente foarte concrete. Spune Mântuitorul Hristos în Evanghelia Sa că cei care cred în El vor face semne mai mari decât El. Ei bine, în Pateric, am făcut analiză foarte detaliată, şi tot ceea ce a săvârşit Mântuitorul Hristos – vindecări de surdomuţi, de paralitici, de leproşi, de demonizaţi – săvârşesc şi Părinţii pustiului, „şi mai multe decât atât” cf. Ioan 14:12, cum spune Mântuitorul.

Învieri săvârşesc Părinţii Patericului. Sunt doi fraţi după trup, unul ascultător şi unul nevoitor. Şi nevoitorul ajunge să-l invidieze pe ascultător, pentru că ascultătorul dădea semne ale unor puteri duhovniceşti foarte mari. Şi cere Părintelui Stareţ să iasă împreună, cu gândul să-l ispitească. Şi care era gândul viclean? Să-l ducă la râul mare, unde erau crocodili, şi să-i poruncească – ştiind că acela e ascultător – să se arunce acolo, cu gândul că poate-l mănâncă crocodilii. Acela, dacă nu s-ar fi aruncat ar fi fost neascultător, dacă s-ar fi aruncat avea „şansa” să fie mâncat de crocodili. Ei bine, fără ezitare se aruncă, crocodilii nu-l mănâncă, ci-l mângâie într-un fel anume, îl îmbrăţişează. Iese de acolo, pleacă, şi pe drum, la foarte scurt timp, întâlnesc un cadavru, deci un om mort. Nevoitorul zice: „N-am avut măcar o haină să-l acoperim…”. Ascultătorul: „Dar de ce nu ne rugăm să învieze?”. Și se aşază în genunchi, se roagă, şi înviază mortul – și totul cu un firesc, cu o detaşare extraordinară.

Era un Avvă care vindeca numai dacă cel bolnav ajungea să-l vadă, precum şarpele din pustie al lui Moise. Deci dacă cel bolnav îl vedea pe Avvă, se vindeca! Absolut toate, toate poruncile Evangheliei sunt împlininte cu măsura deplinătăţii.

Zice Mântuitorul Hristos: „Nu judeca” – ei bine, una din cele douăzeci şi două de teme este legată tocmai de această temă a judecăţii. Părinţii Patericului ajung la o măsură a deplinătăţii împlinirii poruncii, şi sunt Părinţi care sunt martori oculari ai unor acte de imoralitate smintitoare, scandaloase, şi Avva, ca să nu judece, îşi găseşte o aşezare în adevăr şi spune: „Dacă Făcătorul, Creatorul nu-i arde, cine sunt eu să-i cert?”.

A nu judeca nouă nu ni se pare o chestiune, mă rog, mare. Problema Părinţilor nu este că încearcă să nu judece, ci că ajung la împlinirea desăvârşită. Niciodată şi în nici un context nu judecă. Aici este problema – măsura deplinătăţii, aceasta e o altă provocare a Patericului. Problema Părinţilor în Pateric nu este că reuşesc anumite lucruri, ci reuşesc deplinătatea lucrului. Era Avva Ioan cu Avva Paisie, și zice: „Avva, stai de atâţia ani în pustie, ce ai reuşit până acuma?”. Zice: „Niciodată nu m-a văzut soarele mâncând”. Fiți atenți, pe niciodată este accentul: „Niciodată nu m-a văzut soarele mâncând”! Şi celălalt spune: „Nici pe mine mâniindu-mă”. Erau aşezaţi într-o luptă şi într-o bătălie de a împlini desăvârşit un lucru – un singur lucru, dar desăvârşit. Găsesc Părinţii nenumărate soluţii ca să nu cadă în capcana judecăţii. Şi să ştiţi că motivaţia nu este una morală sau de performanţă, ci este una care vine din așezarea într-o relaţie cu Dumnezeu de mare dragoste şi ascultare. Vor să se aşeze deplin în cuvântul lui Dumnezeu, vor să nu-L supere pe Dumnezeu de nici un fel, vor să împlinească desăvârşit cuvântul lui Dumnezeu. De aceea se străduiesc – că facem şi noi anumite lucruri, dar motivaţiile noastre deseori sunt suficient de egoiste – și caută soluții: „Ai văzut pe cineva păcătuind? Nu judeca, ci spune: «El acum, iar eu mâine». L-ai văzut păcătuind? Nu judeca, ci spune: «I-am văzut păcatul, dar nu i-am văzut pocăinţa»”. Nenumărate astfel de situaţii şi de ieşiri.

Halloween – între lumină şi întuneric

halloween-canarias-2013-1An de an, Halloween-ul adună tot mai mulţi tineri, de multe ori chiar sub egida instituţiilor de învăţământ. E „la modă”, deşi românilor nu le spune mai mult decât mimetismul la care parcă sunt condamnaţi astăzi. În fine, subiectul rămâne controversat chiar şi în mediile părinţilor care mai sunt interesaţi de educaţia copiilor lor. Cât de inofensivă sau periculoasă este această așa-zisă sărbătoare am încercat să aflăm împreună cu Virgiliu Gheorghe, unul dintre cei mai implicaţi cercetători în câmpul bioeticii creştine din ţara noastră.

- Domnule Virgiliu Gheorghe, care credeţi că este motivul pentru care Halloween-ul a căpătat în câţiva ani o aşa de mare popularitate printre români?

– Explicaţia trebuie căutată în promovarea lui de către mass-media. Practic, astăzi orice devine „opinie publică” şi „modă” – şi dimpotrivă, orice dispare din preocuparea oamenilor ca fiind „depăşit” – se explică prin influenţa majoră a mass-mediei asupra mentalităţii şi stereotipurilor după care lumea se călăuzeşte. Copiilor le place pentru că sunt atraşi de ceea ce văd la televizor. Vor şi ei să fie ca cei de acolo, vor şi ei să fie „interesanţi”. Iar dacă la şcoală tot se organizează un eveniment Halloween, atunci, de ce nu!

- Dar de ce credeţi că ar avea mass-media interesul să promoveze o sărbătoare străină de tradiţiile şi credinţa poporului nostru?

– La această întrebare există o mulţime de răspunsuri. Cel mai simplu este acela că Halloween-ul „vinde bine”. Vinde costume, vinde spectacole – deci există un interes comercial, iar presa este plătită să facă publicitate. Dar nu e doar atât. Răspunsul este, cred, unul mai complex. Cred că Halloween-ul vine la pachet cu tot ceea ce înseamnă cultura nihilistă sau „cultura morţii”, care este promovată obsesiv astăzi de mass-media. Cu alte cuvinte, presa are interesul de a promova această pseudo-sărbătoare, după cum are interesul să promoveze pornografia sau homosexualitatea. De fapt, când spunem „presa”, ne gândim la puternicii zilei, la stăpânitorii lumii acesteia, pentru că presa, în marea ei parte, nu este sub nici o formă liberă. Ea face ceea ce i se comandă.

E de bun-simţ să ne întrebăm de ce pornografia este liberalizată, atâta timp cât aceasta creşte – statistic vorbind! – rata infracţiunilor, chiar şi a celor juvenile, a violurilor şi crimelor, ca şi a tuturor comportamentelor de risc. De ce este promovată homosexualitatea, atâta timp cât este disolutivă pentru viaţa de familie, cât homosexualii sunt marcaţi de suferinţă fizică şi psihică mai mult decât media populaţiei? Oare statul nu ar trebui să lupte împotriva a tot ceea ce conduce la infracţionalitate şi la nefericirea oamenilor? Şi totuşi, sub acoperirea argumentului „drepturilor omului”, a divertismentului şi a „libertăţii de alegere” a propriilor fantasme, în statul modern, în statul-magic proliferează toate aceste comportamente, care sunt disolutive pentru existenţa şi fiinţa statului însuşi.

Halloween, magie și sexualitate

- Nu credeţi că este puţin cam dură comparaţia între Halloween şi pornografie sau homosexualitate?

– Deloc. Dintru început, între magie şi practicile sexuale, prostituţie şi chiar homosexualitate a existat o foarte strânsă legătură. Zeiţa Astarte era, de pildă, patroana prostituţiei, care se practica la templul ei ca act ritual. De asemenea, homosexualitatea este prezentă în ritualurile de iniţiere ale multor religii păgâne, dar şi în societăţile secrete contemporane. De ce există o legătură atât de strânsă între magie şi erotism, încât în Evul Mediu cărţile de magie deveniseră cu adevărat un gen pornografic? Răspunsul îl primim de la Giordano Bruno, unul dintre cei mai mari magicieni ai trecutului, care a încercat să creeze o tehnică de control emoţional global, magic, întemeiată explicit pe atracţia sexuală.

- Da, dar dacă plecăm de la ipoteza că Halloween-ul este o sărbătoare cu conotaţii magice, lucrul acesta nu e perceput de majoritatea copiilor sau adolescenţilor, care doar se distrează cu această ocazie!

– Poate pentru că ei nu ştiu prea bine ce e aceea magia – dar, dacă ar realiza, cu siguranţă ei înşişi ne-ar asigura că această sărbătoare are ceva magic în ea. De altfel, dacă veți da o căutare pe Internet după Halloween şi magie împreună, veţi vedea cât de des sunt asociate cele două cuvinte în căutări, asta pentru că limba întotdeauna trădează asocierile. Într-adevăr, Halloween este o sărbătoare păgână celtă, care dintru început avea o funcţie magică. În credinţa celților, în noaptea de Halloween spiritele aveau acces la lumea noastră, căci graniţele dintre cele două lumi erau cumva deschise, iar oamenii erau îndemnaţi să ia anumite măsuri ca să se apere de aceste spirite. Toate acele acte aveau (sau au) o conotaţie magică. E ca şi cum ai intra într-o „logică a spiritelor”, în care tu, folosind nişte măşti sau nişte obiecte, te războieşti ori te împrieteneşti cu acestea.

Dar pot fi oare izgonite duhurile rele de alte duhuri rele, sau de oameni care îndeosebi le invocă? Vrăjitorii nu se închină lui Dumnezeu – iar duhurile morţilor, ce pot face ele împotriva demonilor? Lumea Halloween-ului este mai curând o lume infernală, deci prietenoasă duhurilor rele, locul în care acestea petrec şi se odihnesc.

Pe de altă parte, imediat după Halloween, adică în ziua de 1 noiembrie, închinată zeului Samhain, „Domnul morții”, druizii îi aduceau jertfă atât animale, cât şi oameni. Desigur, această practică a dispărut cu timpul, însă practicile de divinaţie au rămas până astăzi. Deci Halloween este prototipul unei adevărate sărbători păgâne, unde ritualul magic joacă un rol esenţial.

Magia este foarte eficientă şi foarte periculoasă

- Aş mai insista puţin asupra percepţiei. Nu credeţi că atâta timp cât copiii nu percep ceea ce se întâmplă de Halloween ca pe un ritual magic, ci ca pe o joacă distractivă, nu li se poate face nici un rău?

– E la limită: cumva aşa, pe marginea prăpastiei. Costumele îl iniţiază pe copil într-o lume a duhurilor rele, a morţilor. Imagistica întunecată pe care o propune această pseudo-sărbătoare cred că ar trebui să ne spună totul. A îmbrăca un costum, a intra într-un rol, chiar dacă în joacă, nu e deloc o joacă, ci poate deveni un lucru foarte serios. Noi, creştinii, chiar credem că aceste spirite malefice există. Aşadar, credeţi că ele rămân nepăsătoare la aceste invocări pe care le facem prin jocurile de Halloween? Încă o dată, cred că nu conştientizăm ce înseamnă cu adevărat magia şi care este puterea ei. Magia este foarte eficientă şi foarte periculoasă. De lucrul acesta nu ştiu dacă se îndoieşte cineva. Ceea ce nu realizăm însă este faptul că vizualizarea unor fantasme nu înseamnă altceva decât invocarea acelor spirite. Acest lucru îl aflăm din manualele de magie. De asemenea, intrarea în rolul unor spirite, intrarea în comunicare voită cu acestea poate să deschidă poarta către o astfel de însoţire.

Din punctul de vedere al fenomenologiei religiilor, se ştie că orice manifestare rituală, mimesis-ul are ca efect actualizarea și consolidarea unei relații psihologice între individ și realitatea mitologizată. Cercetările au demonstrat că, pe parcursul participării și implicării în scenariul mitului respectiv, individului chiar i se imprimă acele stări mentale sau sufletești care caracterizează persoanele mitologizate. E ca și cum s-ar produce un transfer de energie psiho-mentală între personajul mitologizat și subiect. Asta explică faptul că participarea la sărbătoarea Halloween induce o stare psihologică în care excitația și fascinația sunt asociate cu un sentiment de spaimă mai mult sau mai puțin intens, în funcție de gradul implicării. În acest context, individul, în mod firesc, urmează actele proprii personajelor în pielea cărora a intrat.

Grace Ketterman, în cartea sa „You and your child’s problems” („Tu și problemele copilului tău”), demonstrează faptul că expunerea copiilor la scene înfricoşătoare are consecinţe asupra dezvoltării lor emoţionale. De asemenea, acest pediatru şi psihiatru american constată că, drept urmare a fricii resimţite în copilărie, copiii vor manifesta mai târziu o atracţie pentru paranormal şi practici oculte.

Una dintre cele mai mari sărbători în calendarul satanic

- Şi totuşi, Halloween a fost şi o sărbătoare a creștinilor din Apus, ca sărbătoare a tuturor sfinţilor. De ce credeţi că şi-a păstrat potenţialul malefic din vremea preoţilor druizi?

– În anul 835, biserica din Apus și-a asumat această sărbătoare, integrând-o în calendar ca prăznuire a tuturor Sfinţilor. Probabil că de-a lungul timpului a reuşit într-o anumită măsură să o „îmblânzească”, să o golească de conţinutul ei magic.

Dar ceea ce întâlnim astăzi nu mai este nici măcar sărbătoarea Halloween aşa cum era ea percepută de irlandezi în secolul al XIX-lea. Acum, Halloween este o sărbătoare americană, un produs al mass-mediei, al culturii de consum, dar şi al curentelor de renaştere a păgânismului din societatea americană. Cu alte cuvinte, investiţia în magic şi ocult care se face în prezent în produsul Halloween, în America, depăşeşte cu mult magia care îl însoţea în trecutul nu prea îndepărtat, la el acasă.

Acest lucru face ca până și Vaticanul să avertizeze de mai multe ori în ultimii ani asupra faptului că Halloween este o sărbătoare păgână a „terorii, a fricii şi a morţii”. În ziarul „L’Osservatore Romano” (oficialul Vaticanului), Joan Maria Canals susţinea în anul 2010 că „Halloween-ul conține un subcurent al ocultismului și este absolut anticreștină”.

- Susţineţi deci că Halloween are un semnificativ potenţial malefic?

– Nu este vorba de ceea ce susţinem noi. Pur şi simplu „părintele” satanismului, Anton Szandor LaVey, afirmă că „Halloween este una dintre cele mai mari sărbători în calendarul satanic”. Pe de altă parte, vedem care sunt consecinţele. Ocultul îi fascinează pe tinerii din noile generaţii, chiar dacă au primit o educaţie creştină. Şi, mai ales, constatăm că Halloween creşte mult rata infracţionalităţii şi a criminalităţii.

Există o mulţime de studii desfăşurate în Statele Unite în care se arată că de Halloween cresc spargerile cu minim 25%, sporește consumul de alcool şi droguri şi creşte rata criminalităţii. Într-un studiu realizat în Boston s-a constatat că, pe parcursul a patru ani, în noaptea de Halloween criminalitatea este mai mare cu 50% decât în toate celelalte momente ale anului.

De asemenea, în ce privește perspectiva inofensivă pe care o au tinerii, relevant este studiul în care se arată că la întrebarea: „Ce aţi vrea să faceţi în noaptea de Halloween?”, cei intervievați au ales, într-un procent de 80%, răspunsul „Să omor un om”(!). Spiritul acestei sărbători este într-adevăr viu, şi dictează nu înmulţirea binelui, a păcii şi a dragostei între oameni – de care lumea de astăzi se pare că are tot mai multă nevoie –, ci un spirit malefic al lucrării răului, dus până la uciderea aproapelui.

Așadar, dincolo de bomboanele împărţite, este evident pentru oricine că imagistica răului pe care o promovează Halloween-ul nu poate conduce decât la sporirea comportamentului violent, a infracţionalităţii şi a criminalităţii, adică la faptele proprii duhurilor necurate, pe care Halloween-ul le invocă.

Dacă noi ne facem datoria, Dumnezeu va face restul

- Și atunci, dacă aşa stau lucrurile, de ce totuşi presa, şi în general populaţia, mai ales creştinii, nu iau o poziţie?

– Cred că în primul rând lipseşte conştientizarea fenomenului. Ne bazăm mai mult pe descrieri edulcorate decât pe realităţi. Pe de altă parte, este o mare lipsă de consecvenţă şi de discernământ la românii de astăzi: pe de o parte ne declarăm creştini, pe de alta suntem mai mult decât toleranţi la numeroase lucruri care sunt în mod evident anticreştine. Avem aici o dovadă de lipsă de maturitate şi de neseriozitate, care cred că ne afectează mult ca neam.

- Ce ar trebui să facem?

– Să ne opunem, nu numai retrăgându-ne copiii de la astfel de activităţi, dar şi protestând la minister şi şcoli împotriva organizării unor evenimente „Halloween” în cadrul acestor instituţii educative. De asemenea, trebuie să existe comunităţi mai puternice de părinţi care să vorbească despre aceste lucruri. Sunt convins că cei mai mulţi nu înţeleg ce înseamnă această pseudo-sărbătoare şi care pot fi consecinţele. Ar trebui, poate, organizate seminarii publice pe această temă. Salutăm în acest context organizarea asociaţiei „Alianţa Părinţilor”, organizaţie care poate face foarte mult.

Iar pentru că duşmanul cel mai mare al nostru este lipsa timpului, cred că ar trebui să ne gestionăm cât mai bine puţinul timp liber pe care îl avem pentru a-l acorda şi unor astfel de activităţi care, deşi par a avea un caracter comunitar, îi vor proteja pe copiii noştri în faţa ofensivei culturii morţii. Şi, poate că, înainte de toate, este vorba de mărturisirea pe care o facem. Dacă iniţiativa nu va pleca de la acest nivel şi nu vom face ceva, în câţiva ani riscăm să-i depăşim pe americani la nivelul efectelor negative ale culturii morţii care este promovată astăzi în mai toată mass-media.

Biruinţa lor este aceea de-a ne face să credem că nu se mai poate face nimic, în timp ce a noastră este să credem că, dacă ne facem datoria, întreprinzând tot ceea ce depinde de noi, Dumnezeu va face restul.

Material realizat de Mihai Cristea

Articol publicat în Revista Familia Ortodoxă nr. 93/Octombrie 2016

Părintele duhovnicesc

%cf%80%ce%bd%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%b3%ce%bf%cf%83-%ce%b1%ce%b3%ce%b1%cf%80%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83Iluminismul este cel care pregăteşte – mai mult sau mai puţin conştient – omorârea simbolică a lui Dumnezeu în istorie. Fiii acestuia învăţaseră deja de la catolici că luminarea nu mai vine de la Hristos prin curăţirea de păcate, prin transformarea lăuntrică, ci prin silogismele intelectuale ale unei minţi autonome, aşa că, într-un final, s-au hotărât să renunţe şi la Dumnezeu, înlocuindu-L cu cel care le hrănea orgoliul, cu Lucifer. De aici începe totul.

Uciderea ritualică a zeci de mii de preoţi şi monahi în Franţa anului 1789 inaugurează o nouă lume, care se lepăda de Hristos. Astfel că, de-a lungul întregului secol al XIX-lea, prin revoluţii şi Romantism, prin Darwin, Nietzsche, Marx şi Freud, cultura europeană își afirmă tot mai mult credinţa în moartea lui Dumnezeu.

Oamenii însă, creştinii Europei, chiar dacă erau departe de adevărul dreptei-credinţe, nu puteau fi despărţiţi aşa uşor de Hristos. Familia însăşi era creuzetul educaţiei creştine, căci ea vorbea despre dragoste, autoritate, filiaţie şi paternitate. Emile Durkheim, cel care a înfiinţat şcoala franceză de sociologie, observă că, într-o familie, tatăl îl iconizează pe Dumnezeu-Tatăl. Prin autoritatea, dragostea şi grija pentru copii, tatăl vorbeşte copiilor despre Însuşi Dumnezeu, Cel ce ne-a zidit şi proniază existenţa tuturor. Acesta este motivul pentru care războiul împotriva lui Hristos inaugurează, la sfârşitul secolului al XIX-lea, o nouă epocă, aceea a luptei împotriva patriarhatului, adică împotriva autorităţii pe care o reprezintă tatăl într-o familie.

Distrugerea instituţiei patriarhatului

Freud este cel care îşi asumă această misiune de a coborî, de a distruge imaginea tatălui în mentalul colectiv. Acesta este şi motivul pentru care a plăsmuit teoria aberantă a „complexului lui Oedip”, prin care relaţiilor de autoritate din interiorul familiei le erau substituite raporturile de forţă în care fiul, dintr-o gelozie incestuoasă, se luptă să-i răpească tatălui autoritatea, dar şi soţia, adică pe însăşi mama sa. Deşi absurdă, schema are o logică, chiar dacă una tare întunecată. Complexul oedipian nu face altceva decât să reproducă la scara vieţii de familie scenariul omorârii simbolice a lui Hristos. Invidios pe Dumnezeu, pe dragostea pe care o are faţă de Biserica Sa, faţă de lumea pentru care S-a răstignit, cel rău se luptă permanent împotriva Domnului, pentru a pune astfel stăpânire pe lume.

Desigur, lumea nu putea să creadă nebunia lui Freud, dar presa europeană şi americană a primei jumătăţi a secolului al XX-lea a adus de nenumărate ori în discuţie această teorie, suficient cât să întineze minţile oamenilor, cât să pună autoritatea tatălui cel puţin într-o lumină îndoielnică.

Wilhelm Reich, ucenicul lui Freud, incestuos la rândul său ca şi maestrul lui (cel puţin la nivelul intenţiilor şi al imaginaţiei), declara pe faţă în cărţile sale că individul nu va putea fi controlat și supus până nu este îndepărtat de credinţa în Hristos şi până nu i se distruge familia. Dar pentru aceasta, susţine el – de data asta nu din invidie oedipiană –, ar trebui distrusă instituţia patriarhatului, adică trebuie lovit în autoritatea tatălui. Având în vedere această strategie de deconstrucţie a familiei, a doua jumătate a secolului al XX-lea nu este altceva decât epoca disoluţiei tuturor rânduielilor şi a mentalităţilor care susţineau familia.

Rezultatul? Astăzi, peste 37% din copiii americani sunt lipsiţi de tată sau de mamă. Nu războiul le-a răpit părinţii, ci ideologiile neomarxiste, revoluţia sexuală, şi chiar feminismul. Dar nu numai lipsa tatălui marchează familia şi lumea de astăzi, ci, ca o concluzie logică, confuzia şi haosul axiologic au pus stăpânire pe întreaga lume occidentală, văduvită cultural de tot ceea ce aminteşte de Adevăr, de Dumnezeu.

În locul îndatoririi de a-L iubi pe El şi a-L urma prin ascultarea de tot ceea ce însemna valoare şi adevăr, părinţi şi învăţătură, şi mai ales Părinţi spirituali, iluminaţii de astăzi au proclamat „drepturile omului”. Deşi atractive, acestea nu sunt altceva decât cea mai perfidă, mai obraznică înşelăciune diavolească, căci prin aceste „drepturi” omul este constrâns, de fapt, să renunţe la Dumnezeu, la dragostea şi ocrotirea Lui, pentru a asculta de puternicii zilei, de stăpânitorii lumii acesteia – care nu ştim dacă ar putea fi socotiţi capabili să iubească şi să se jertfească pentru noi nici chiar de către cei mai optimişti apărători ai lor.

Care sunt „drepturile” pe care ni le apără ei? „Dreptul” de a trăi într-o lume din care a fost izgonit Dumnezeu, de a trăi într-o societate în care homosexualitatea trebuie obligatoriu acceptată, în care întunericul este numit lumină; „dreptul” de a consuma pornografia care ne invadează de peste tot; „dreptul” de a mânca alimente otrăvite şi de a munci pentru bănci şi alte instituţii financiare şi de a consuma antidepresive pentru a putea supravieţui întristării; şi, în final, „dreptul” de a consuma insulină, cortizon şi eventual citostatice, care ne salvează şi ne omoară în acelaşi timp.

Desigur, mai rămân de câştigat, cel puţin în România, „dreptul” copiilor de a fi vaccinaţi cu forţa, „dreptul” de a fi educaţi sexual din primii ani de viaţă, dar şi „dreptul” de a-şi turna părinţii şi a fi eventual daţi în adopţie unei familii de homosexuali, după cum se întâmplă astăzi în Anglia.

Consecinţele unei culturi care s-a lepădat de Hristos

Cum de s-a ajuns până aici?

Totul a început atunci când catolicii L-au înlocuit pe Dumnezeu cu un concept, renunţând la teologia energiilor necreate, când doctorii în teologie, ca Toma DʼAquino, au substituit în tradiţia latinilor autoritatea Părinţilor duhovniceşti şi văzători de Dumnezeu. Mai precis, atunci când paternitatea duhovnicească prin care se transmitea ucenicilor Duhul lui Dumnezeu a fost înlocuită de autoritatea silogismelor intelectuale, ce nu puteau transmite ucenicilor altceva decât orgoliul unor minţi autonome, care peste câteva secole s-au lepădat şi de Dumnezeu, Cel în numele căruia se înălţaseră.

Ce ne privesc pe noi toate acestea?

Atât prin contaminare, cât şi prin alegere, împărtăşim şi noi consecinţele unei culturi care s-a lepădat de Hristos. Și asta pentru că aceleaşi cauze care au dus la îndepărtarea Occidentului de Dumnezeu marchează şi lumea ortodoxă astăzi. În cazul nostru, nu învăţătura teologică este schimbată, ci duhul în care Ortodoxia este primită şi mărturisită. Dacă este vorba de teologi, aceştia de multe ori se odihnesc mai mult în concepte abstracte, în forme lipsite de conţinutul unei vieţi duhovniceşti, decât în scrierile filocalice şi într-o mărturie izvorâtă din experienţa nemijlocită a celor dumnezeieşti. Dacă ajungi şi numai să pomeneşti de aceste lucruri rişti (cel puţin!) să fii luat în râs.

În monahism a ajuns să se confunde filiaţia duhovnicească, întemeiată pe dragoste şi ascultare, cu disciplina cazonă. Iar lumea toată a pierdut sensul paternităţii duhovnicești, fie că este vorba de preoţi sau de credincioşi. Primii, de multe ori ei înșişi lipsiţi de această filiaţie, nu-și asumă – pentru că nu înţeleg – condiţia de Părinte duhovnicesc, alta decât cea a preotului care doar spovedeşte păcatele. Mirenii, la rândul lor, mult mai puţin realizează faptul că este esenţial să avem un Părinte care să ne nască şi să ne nutrească duhovniceşte, ajutându-ne să recuperăm relaţia cu Tatăl cel Ceresc. Iar toate acestea se întâmplă într-o lume care, lipsită fiind de autoritate şi adevăr, are nevoie mai mult ca niciodată de ajutorul duhovnicului, omul lui Dumnezeu.

El trebuie să ne călăuzească după Dumnezeu în jungla lumii noastre, unde nu mai este rânduială, valoare şi sens. Duhovnicul, adevărată icoană a Tatălui, este singurul astăzi prin care lumea noastră poate să renască. Aceasta pentru că duhovnicul, mai mult decât oricine altcineva, poate să răspundă năzuinţelor celor mai tainice ale sufletului nostru.

Duhovnicul este cel care te ascultă cu răbdare şi te înţelege pentru că te iubeşte, te înţelege fără să te judece, compătimeşte cu tine şi te încurajează. Duhovnicul este cel care te sfătuieşte după cuvântul pe care îl primeşte de la Domnul, făcându-ne astfel cu adevărat liberi, liberi de anxietatea posibilităţii unor alegeri greşite, liberi fiindcă ştim că, ascultând de duhovnic, ascultăm de Însuşi Dumnezeu, Care ne cunoaşte şi ne vrea binele în chip desăvârşit. Duhovnicul este frământat şi se roagă pentru fiul său duhovnicesc chiar şi atunci când acesta nu este de faţă, îl poartă în gând așa cum mama îşi poartă în gând copilul, mai ales atunci când simte că acesta ar fi primejduit de vreun necaz. Având un duhovnic nu suntem niciodată singuri, pentru că ne gândim atunci când ne este mai greu la rugăciunile duhovnicului, pentru că ne gândim atunci când nu ştim ce să facem la cum ar proceda sau ne-ar sfătui duhovnicul într-o astfel de situaţie. Astfel că, având duhovnic, indiferent cât de singuri ne-am trezi la un moment dat în viaţă, vom simţi susţinerea şi siguranţa pe care numai un copil mic o simte la sânul maicii sale – și asta pentru că prin persoana duhovnicului Îl simţim pe Dumnezeu foarte aproape de noi.

O relaţie vie cu duhovnicul

Vă rugăm, aşadar, Părinţilor, să-i naşteţi duhovniceşte pe cei ce vă caută la scaunul de spovedanie, şi nu numai să-i mărturisiţi. Să vi-i asumaţi ca pe nişte copii care au nevoie tot timpul de sprijinul mamei lor, şi nu doar să le predicaţi la sfintele slujbe. Spovedania formală, patronată de logica nefastă a lui „de patru ori pe an” – sau mai des, dar fără a trăi o stare permanentă de pocăinţă şi mărturisire –, nu poate să ne asigure resursele pentru o viaţă duhovnicească vie.

Credem că aceasta este cu adevărat soluţia la toate durerile şi necazurile lumii noastre, la lipsa de sens, depresia şi deznădejdea care pun stăpânire pe noi: să căutăm să descoperim şi să trăim o relaţie vie şi permanentă cu duhovnicul, o relaţie de filiaţie şi rugăciune, prin care putem căpăta nu numai o familie, familia tuturor ucenicilor lui, dar şi a întregii Biserici a lui Hristos.

 Gheorghe Fecioru

Articol publicat în Revista Familia Ortodoxă nr. 93/Octombrie 2016

Interviu cu Părintele Macarie Simonopetritul despre Spovedanie

parintele_macarie_simonopetritul_w1330_h2000_q100Preacuvioase părinte Macarie! Pornind de la Tradiţia Bisericii, pe care o cunoașteți foarte bine şi de la propria experiență, aş vrea să ne împărtășiți câteva gânduri despre unele aspecte practice legate de Taina Spovedaniei.

Întâi de toate aş vrea să ne spuneți ce este Spovedania şi dacă este obligatoriu ca ea să fie făcută înainte de fiecare împărtășire?

Înainte de a vorbi despre Taina Spovedaniei şi legătura ei cu Taina Euharistiei, trebuie să spunem că Însăşi Biserica este o taină. Sistemul celor 7 Taine este străin Ortodoxiei şi a fost împrumutat fără discernământ din teologia latină. La origini, Părinţii Bisericii vedeau întreaga lucrare a Bisericii ca o singură taină – cea a mântuirii în Hristos prin Duhul Sfânt. „Sacramentele” sunt doar nişte căi care ne fac părtaşi la Taina lui Hristos. Iniţierea în această Taină unică se face prin Botez şi Mirungere, iar culmea acestei comuniuni cu Hristos o avem în Euharistie.

Dacă cineva, din cauza unor păcate grave, s-a rupt de Biserică şi nu poate să se împărtășească, Spovedania sacramentală îl ajută să se întoarcă în Biserică şi să se vindece pentru a se putea împărtăşi. Acesta era rolul primordial al Spovedaniei: nu de a-i respinge pe oameni sau de a-i ţine mulţi ani departe de împărtăşanie, ci de a-i vindeca şi a-i întoarce în comuniune cu Biserica prin împărtăşire. În trecut, oamenii îşi mărturiseau doar păcatele grave, iar Biserica nu era un tribunal care să-i judece sau să-i condamne, ci le oferea un medicament duhovnicesc pe care-l considera mai potrivit. Biserica nu spune că dacă ai făcut cutare sau cutare păcat, 10-15 ani nu ai voie să te împărtășești, ci dacă ai făcut ceva grav, boala ta duhovnicească este atât de adâncă încât 5 sau 10 ani va trebui să posteşti mai mult, să te rogi mai mult, să faci milostenie etc., ca să te vindeci. Canonul nu este o aşteptare pasivă până la „ispăşirea pedepsei”, ci o lucrare activă de vindecare, care începe cu oprirea de la păcat şi încercarea de schimbare a vieţii.

În sec. 7-8, simultan în Răsărit şi în Apus (dar independent unii de alţii), vechea practică a Bisericii a fost influențată de practica monahală a descoperirii gândurilor şi mirenii au început a se spovedi chiar şi pentru păcatele mai mici. Între timp, această practică s-a generalizat, iar în secolele următoare s-a ajuns la rânduiala Spovedaniei pe care o avem şi astăzi. Mărturisind şi păcatele mici, şi chiar gândurile, Spovedania nu mai putea fi făcută o singură dată în viaţă, aşa cum era iniţial şi cred că această este cea mai importantă schimbare, pentru că în trecut, Biserica dădea o singură şansă de reîmpăcare (după Botez) şi oamenii luau în serios pocăinţa; iar acum, când sunt mărturisite şi păcatele mici, pocăinţa şi iertarea sunt trăite mai superficial.

În tradiţia monahală fraţii merg la părintele duhovnicesc pentru a-şi descoperi şi gândurile, nu doar păcatele; deci nu mărturisesc doar ce este negativ, ci şi pe cele pozitive, îşi deschid conştiinţa. Şi astfel, atât părintele duhovnicesc cât şi monahul, pot să înţeleagă care sunt rădăcinile păcatelor şi gândurilor, care sunt patimile şi, ce-l mai important, îl învaţă cum să lupte pentru a-şi curăţi trupul şi sufletul de patimi. Dacă părintele duhovnicesc este şi preot, mărturisirea păcatelor poate avea loc simultan cu descoperirea gândurilor, dar ele sunt totuşi distincte şi nu trebuie confundate. A te mărturisi, înseamnă a cere iertare pentru careva păcate săvârşite, iar a-ţi descoperi gândurile înseamnă a-ţi deschide conştiinţa, a cere sfaturi, a adresa diferite întrebări… Uneori chiar monahii, dar mai ales mirenii, confundă aceste lucruri şi transformă Taina Spovedaniei într-o discuţie duhovnicească sau psihologică; nu spun păcate, ci caută o discuţie cu preotul. Şi acest lucru nu este rău, dar trebuie să înţelegem că aceasta nu este Taina Spovedaniei! Deci, dacă mă spovedesc, trebuie să spun concret cu ce fapte, vorbe sau gânduri am greşit faţă de Dumnezeu, dar nu să înșir tot ce-mi trece prin minte sau să discut problemele familiare sau personale. Şi acelea pot fi discutate cu preotul, dar într-un alt cadru…

A se spovedi cineva sistematic este bine, dar practica aceasta diferă de la o Biserică locală la alta. De exemplu, în Bisericile Rusă şi Română, cu mici excepţii, credincioşii trebuie să se spovedească înainte de fiecare împărtăşire. Este bine că oamenii sunt puşi în situaţia de a medita la viaţa lor şi de înţelege că nu te poţi împărtăşi fără pocăinţă, dar pocăinţa nu implică obligatoriu şi de fiecare dată spovedania. De multe ori, prin parohii, preoții nu reușesc să-i spovedească pe oameni în ajun şi sunt nevoiţi să-i primească în grabă chiar înainte de împărtăşanie. În acest ritm, penitentul abia dacă ajunge să spună două cuvinte, ia „biletul” pentru împărtăşire şi iese fără să înţeleagă nimic. Acest lucru este rău, pentru că golește spovedania de pocăinţă şi o formalizează. Pocăinţă fără spovedanie poate exista, dar spovedanie fără pocăinţă nicidecum! Deci, dacă nu avem păcate concrete de spovedit, nu trebuie să facem o spovedanie formală, pentru a ne linişti conştiinţa, ci ne pregătim şi mergem direct la împărtăşanie. Spovedania şi împărtăşania nu trebuie puse la pachet.

În Biserica Greacă, nu este obligatorie spovedania înainte de fiecare împărtăşire. Această practică ţine separate aceste două taine şi-l lasă pe credincios să se hotărască singur dacă are de mărturisit ceva; îi respectă libertatea. Deci fiecare merge la preot atunci când simte nevoia, e ceva care ţine de pocăinţa personală. Partea proastă a lucrurilor este că mulţi nu se mai spovedesc deloc, chiar dacă se împărtăşesc la marile sărbători. Unii au auzit de spovedanie abia când au ajuns în Sfântul Munte, deşi aveau păcate mari.

Cred că trebuie să ne întoarcem la vechea practică şi să mergem la spovedanie de fiecare dată când avem păcate grave care rup comuniunea noastră cu Dumnezeu, iar criteriul trebuie să fie conștiința noastră.

Mentalitatea omului modern diferă mult de cea a omului din trecut. Cum se reflectă acest lucru în practica spovedaniei?

Diferenţa de mentalitate implică în primul rând o altă percepţie a păcatului. Totul începe de la pedagogia pe care o face preotul cu credincioşii săi, ca să le trezească conştiinţa păcătoşeniei şi să le spună ce este păcat şi ce nu. De fapt e o problemă generală, valabilă cu toate Tainele Bisericii, fiindcă omul modern nu mai ştie şi nici nu este învăţat care este sensul şi scopul acestor Taine.

O altă problemă a omului modern este abordarea fie prea raţională, fie prea psihologică a spovedaniei. Şi observăm cum mulţi merg la preot ca la psiholog sau nu merg deloc, zicând că preotul e un om ca şi el… Într-adevăr, oamenii au astăzi multe probleme psihologice şi psihice, dar spovedania e altceva şi ea începe cu simţul responsabilității pentru mine însumi. Pot fi bolnav, necăjit, înjosit de alţii etc., dar trebuie să încep spovedania cu faptele şi vorbele concrete cu care am păcătuit, fără să mă îndreptăţesc sau să mă ascund după nişte stări ale sufletului. Duhovnicul stabileşte dacă acele stări sunt circumstanţe agravante sau atenuante, nu eu… Pot fi om problematic, dar în cazul acesta tac, nu vorbesc, pentru că voi spune o vorbă care jigneşte şi e păcat. Faptul că sunt complexat sau nervos este o problemă psihologică şi ea trebuie rezolvată, dar la spovedanie spun că am vorbit urât sau m-am mâniat, iar starea mea psihologică nu mă îndreptăţeşte să păcătuiesc, ci trebuie să fiu responsabil şi mai degrabă să-mi înfrânez limba şi să mă smeresc…

Deci, la spovedanie spunem doar păcatele şi primim iertarea, iar dacă vrei să-ţi rezolvi şi alte probleme cu duhovnicul, ar fi preferabil să le discuţi în afara Spovedaniei. Preotul poate da sfaturi omului în funcţie de situaţia şi maturitatea lui, iar dacă acest lucru se întâmplă în cadrul Spovedaniei, nu trebuie totuși să confundăm îndrumarea duhovnicească cu Taina Bisericii.

Din păcate, nu toţi preoţii sunt învăţaţi să dea sfaturi duhovniceşti omului. Ei toţi au aceeaşi putere de a dezlega păcatele, dar nu toţi au înţelepciune şi discernământ. Duhovnicilor li se dă Pidalionul cu toate Canoanele Bisericii, dar fiecare le aplică după cum ştie. Găseşti acolo câţi ani trebuie să opreşti de la împărtăşire pentru cutare şi cutare păcat, dar aceasta nu-i suficient. Pidalionul e un simplu criteriu după care înţelegi care păcat e mai grav şi care mai puţin grav.

Dacă eu merg la preot să mă spovedesc şi văd că acesta are alături Pidalionul, mă înfricoşez. Înseamnă că nu merg la medic, ci la judecător. Cum spunea şi Sf. Paisie Aghioritul, „canoanele (gr. kanones) devin tunuri (gr. kanonia)” în mâna celui care nu ştie să le aplice. Biserica are o lucrare vindecătoare, menită să-l apropie pe om de Dumnezeu, nu să-l îndepărteze. Preotul, ca un medic care are un depozit de medicamente, trebuie să înveţe să prescrie medicamentul potrivit, căci dacă greşeşte tratamentul, îl îmbolnăveşte pe om şi mai mult, iar uneori poate şi să-l omoare.

De exemplu, în trecut era o ruşine dacă cineva nu mergea la biserică sau nu se împărtășea. Iată de ce, oprirea de la împărtăşire nu era doar expresia teologică a ruperii păcătosului de Hristos şi de Biserică, ci şi o trezire a conştiinţei şi ruşinii, o „marginalizare pedagogică”. Acum însă, când pentru omul modern a devenit ruşinos să mergi la biserică şi să te împărtăşeşti, dacă-i vei spune că pentru cutare păcat este oprit 9 ani de la împărtăşanie, el se va îndepărta definitiv de Biserică, care nu mai este a celor mulţi, ci a celor puţini. La modul practic Biserica a devenit marginalizată! Acum penitentul trebuie să depăşească ruşinea în sens invers decât în trecut, şi să se rupă de cei mulţi, ca să se împărtăşească împreună cu cei puţini. Nu înseamnă că nu-i voi da nici un canon sau o epitimie, dar în acelaşi timp trebuie să înţeleg că a opri pe cineva de la împărtăşire pe termen lung nu este o soluţie, căci pe un tânăr acest lucru nu-l deranjează, ci îl menţine şi mai mult în lumea păcatului. Deci e nevoie de multă înțelepciune pastorală, pentru că putem să-l apropiem pe om de Hristos, dar putem şi să-l îndepărtăm…

Credeţi că o revizuire sau o sistematizare a Canoanelor l-ar ajuta mai mult pe preot să se orienteze la Spovedanie?

Nu cred. Canoanele sunt o moştenire a Tradiţiei şi ne dau doar criteriul de canonisire, dar nu şi specificul fiecărui caz în parte. Canoanele nu sunt sentinţe, ci indicatoare. Codificarea şi sistematizarea canoanelor făcută de romano-catolici a transformat viaţa Bisericii într-un sistem de reguli, iar acest lucru este străin Ortodoxiei. Canoanele pentru ortodocşi, ca şi dogmele, nu pot fi sistematizate. Noi nu-L excludem pe Duhul Sfânt din Tradiţia şi experienţa noastră. Da, avem nişte texte, care sunt mărturii ale adevărului dogmatic, dar acestea nu-l epuizează. Biserica este plinătatea harului şi adevărului, şi formulează o dogmă atunci când o impune situaţia, dar niciodată nu-şi propune să sistematizeze învățăturile de dragul unei ordini aparente. Acelaşi lucru e valabil şi cu Canoanele…

De exemplu, în secolul 4 nu se punea problema avortului aşa cum se pune acum. Avem unele referinţe canonice, dar ele sunt vagi şi ne oferă doar criteriul patristic, dar care trebuie adaptat la situaţia de astăzi. Care este acest criteriu? Că avortul este crimă, este ucidere de om! Dar asta nu înseamnă că trebuie să oprim femeile pentru 10 ani de la împărtăşire; unele se pot sinucide de deznădejde. Deci în toate este nevoie de înţelepciune, iar problema începe cu pregătirea preoţilor.

Cum credeţi că ar trebui pregătiţi viitorii duhovnici şi ce calităţi trebuie să aibă un duhovnic?

De multe ori atunci când viitorii preoţi învaţă despre spovedanie, fac un fel de „psihologie pastorală”; este bun şi acest lucru, dar nu-i suficient. Este important ca viitorii duhovnici să înveţe nu doar litera, ci mai ales duhul canoanelor. Pot să citească şi cărţi psihologice, dar mai ales să aibă ei înşişi experienţa duhovnicească a Bisericii, pe care o găsim expusă în cărţile părinţilor pustiei. Acestea trebuie studiate şi trăite, pentru că numai aşa duhovnicul va putea să aibă discernământ şi să ştie dacă cutare canon se potriveşte unui om sau nu; îi face bine sau rău… Nu va ajunge fiecare preot un Cuvios Varsanufie, dar va avea totuşi ceva din duhul părinţilor.

Bineînţeles, şi preoţii trebuie să aibă la rândul lor un duhovnic. Dacă preotul n-a fost niciodată un bun ucenic, nu va putea ajunge vreodată bun părinte. Dacă el însuşi nu ştie să se spovedească, niciodată nu va şti să spovedească pe alţii.

Totodată, preotul care spovedeşte nu trebuie să se pretindă a fi un stareţ, iar credincioşii nu trebuie să-l ia drept stareţ. La acest capitol, situaţia din mănăstire este total diferită de cea din lume. În mănăstire eu mi-am ales stareţul şi ascult de el în toate şi pentru totdeauna. Am lăsat lumea şi familia, şi-l urmez pe stareţ, care este pentru mine icoana lui Hristos, de aceea fac ascultare desăvârşită. Acesta e monahismul! Mireanul însă merge la preot ca prin el să fie în legătură cu Biserica. S-ar putea ca anumiţi preoţi să aibă trăire de stareţ sau să fie stareţii unor monahi, dar legătura pe care o are un mirean cu duhovnicul său nu pot fi după modelul monahal. Preotul nu-i poate cere unui mirean ascultare în toate aspectele vieţii, aşa cum ascultă un monah de egumenul său. Aceasta nu este corect! Mireanul are o altă libertate şi o altă responsabilitate faţă de familie şi societate, nu răspunde doar de el însuşi. Nu e corect ca cineva să-şi întrebe duhovnicul dacă poate sau nu să cumpere sau să vândă ceva, unde să meargă în vacanţă sau altele de genul acesta. Duhovnicul îi poate da fiului duhovnicesc nişte orientări generale în viaţa duhovnicească, pentru a evita păcatul, dar trebuie şi să-l înveţe să fie responsabil pentru deciziile pe care le ia în viaţă. Şi să nu confundăm toată această povăţuire cu Taina Spovedaniei. Uneori oamenii ar vrea să transfere toată responsabilitatea pe umerii preotului, dar un duhovnic adevărat îl va învăţa pe mirean să-şi folosească corect libertatea şi-i va spune că nu se poate implica în anumite aspecte ale vieţii lui, în dormitorul lui sau în afacerile lui… E altceva în mănăstire, unde stareţul cunoaşte şi hotărăşte fiecare detaliu al vieţii monahului, dar acest mod de viaţă a fost ales benevol şi el presupune alte condiţii de viaţă, care nu sunt aplicabile oamenilor din lume.

Aţi spus mai devreme că duhovnicul nu trebuie să se implice în dormitorul ucenicilor săi. În zilele noastre multe familii, deşi au fost binecuvântate la Cununie să nască copii, după unul sau doi, se protejează şi nu mai vor alţi copii. Unii duhovnici îi opresc pe aceştia de la împărtăşanie, iar alţii sunt mai indulgenţi. Cum vedeţi sfinţia voastră această problemă?

Orice relaţie trupească în afara căsătoriei este păcat, dar uneori se fac păcate şi în cadrul familiei, inclusiv păcate împotriva firii. Acestea trebuie spovedite, dar consider că nu-i corect ca preotul să-i întrebe pe oameni dacă au făcut aşa ceva sau să intre în careva detalii. Poate să le dea ceva să citească, poate să facă cateheze cu familiile din parohie şi să le spună la modul general că există aşa păcate, iar omul va înţelege singur dacă a păcătuit sau nu; iar când va veni la Spovedanie, preotul doar îl va asculta şi-l va îndruma cu înţelepciune. Dacă unul din soţi a spovedit un păcat împotriva firii, iar celălalt se ruşinează sau nu înţelege că trebuie să-l spună, preotul poate pune unele întrebări, dar fără să atenteze la libertatea şi intimitatea omului. De asemenea nu mi se pare corect ca preotul să le spună soţilor de câte ori şi cum să aibă relaţii. Noi le spunem ce recomandă Biserica în privinţa postului, dar fiecare cuplu are măsura şi vârsta sa duhovnicească…

Iar subiectul naşterii de copii e şi mai complicat şi cred că nu putem oferi soluţii generale, ci fiecare caz trebuie analizat în parte. Dacă cineva îl întreabă pe preot despre anticoncepționale, preotul trebuie să-i spună ce învaţă Biserica, căci dacă nu-i va spune, de unde va afla credinciosul? Dar oprirea de la împărtăşire cred că ar trebui să depindă de mai mulţi factori. Dacă o familie are 3-4 copii şi condiţiile lor materiale, spaţiul locativ şi altele probleme nu le permit să aibă mai mulţi copii, cred că se poate aplica iconomia, dar cu condiţia ca metodele de contracepţie folosite de ei să nu fie abortive; nu poţi să le spui să nu aibă relaţii, dar se stabilesc anumite limite.

Iar dacă cineva are doar un copil sau doi, au sănătate şi condiţii, dar nu vor să mai aibă copii, nu-i putem obliga, dar cred că aceştia trebuie să se împărtăşească mai rar, doar la marele sărbători, până vor înţelege că metodele de contracepție pot fi tolerate doar în anumite condiţii şi pentru o perioadă limitată de timp. Astfel, soţii nu vor fi îndepărtaţi de Biserică, dar, în același timp, vor înţelege că modul lor de viaţă nu corespunde chemării şi binecuvântării pe care au primit-o la Cununie, relaţia lor fiind marcată de slăbiciune, egoism, moda timpului etc. Deci nu putem stabili careva şabloane, pentru că şi condiţiile de viaţă ale fiecărei familii diferă de la un caz la altul. Preotul trebuie să aibă înțelepciune şi discernământ, nu doar să lege şi să dezlege.

Mulţumim mult, părinte Macarie. Domnul să ne ajute!

A intervievat ierom. Petru Pruteanu pentru teologie.net

Simonos Petras/07-09-2016

Notă: Părintele Macarie, de origine franceză, este stabilit de câteva decenii la mănăstirea athonită Simonos Petras. Este autorul sinaxarului ortodox, „Sinaxarul. Vieţile sfinţilor Bisericii Ortodoxe”. În România este cunoscut mai ales datorită lucrării sale de anvergură (552 pagini): „Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic”, în traducerea părintelui diac. Ioan I. Ica jr,  Editura Deisis, 2000 ed. I.

Sursa: sfantulmunteathos.wordpress.com

3 octombrie – Sfântul sfinţitul mucenic Dionisie Areopagitul

agiosdionysiosaeropagitis04Sfântul sfinţitul mucenic Dionisie Areopagitul a fost botezat de Sfântul Pavel în Atena şi s-a numărat prin cei Şaptezeci de Apostoli. Prăznuirea lui se face la 3 octombrie în Biserica Ortodoxă.

Dionisie provenea dintr-o familie bună din Atena şi a fost instruit în cele ale filosofiei vremii atât acasă, cât şi în celebrele şcoli ateniene, devenind membru (sfetnic) al Areopagului. A fost căsătorit şi a avut mai mulţi copii. După convertirea sa la creştinism, sfântul Pavel l-a făcut episcop. Mai apoi, Dionisie a lăsat pe soţia şi pe copiii săi pentru Hristos şi a plecat cu Pavel în călătorii misionare. Astfel, a mers la Ierusalim, unde a văzut-o pe Maica Domnului, şi a scris despre această întâlnire în una din cărţile sale. De asemenea, a fost printre Apostolii şi Episcopii prezenţi la Adormirea Maicii Domnului, de unde și prezența lui în Icoana Adormirii Maicii Domnului.

Văzând pe apostolul Pavel primind mucenicia (la Roma, în anul 67), Sf. Dionisie s-a umplut şi el de dorinţa de a fi mucenic pentru Iisus Hristos. A mers deci şi a predicat Evanghelia în Occident, în special în Galia (Franţa de azi), împreună cu ucenicii săi, Rustic preotul şi Elefterie diaconul. Aici a convertit pe mulţi barbari la creştinism, dar a şi avut multe de îndurat.

În sfârşit, în anul 96, sub domnia împăratului Domiţian, sfântul Dionisie a fost prins şi chinuit pentru credinţă, împreună cu Rustic şi Elefterie. Au murit toţi trei la Paris, tăindu-li-se capetele. Trupurile lor au fost părăsite de păgâni ca să fie mâncate de fiarele sălbatice, dar creştinii din oraş le-au ascuns un timp, până ce Catula, o creştină înstărită, le-a îngropat pe toate cum se cuvine, într-un cavou zidit cu cheltuiala ei. Aceasta s-a făcut într-o zi de 3 octombrie, care a şi rămas ziua pomenirii sfântului.

Dionisie Areopagitul a fost cu certitudine un personaj istoric. Faptele Apostolilor îl menționează cu prilejul predicii sfântului apostol Pavel în Areopagul din Atena (Fapte 17), la sfârșitul episodului: „Iar unii bărbaţi, alipindu-se de el, au crezut, între care şi Dionisie Areopagitul şi o femeie cu numele Damaris, şi alţii împreună cu ei” (Fapte 17, 34).

Către sfârșitul secolului al III-lea, într-o expunere despre prima succesiune a apostolilor, istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea spune că acest Dionisie a fost primul episcop al cetății Atenei: „… despre Areopagitul, care se numește Dionisie, […] unul din cei vechi, care a fost păstor al Bisericii din Corint, spune că el (Dionisie, n.n.) a fost primul episcop al Bisericii din Atena”. Deși era membru al Areopagului, adică judecător, ceea ce înseamnă că era un om foarte învățat, totuși tradiția bisericească până în secolul al VI-lea nu îi atribuie lui Dionisie nicio scriere. Abia în secolul al VI-lea apare un corpus de scrieri și scrisori, numit Corpus areopagiticum, de o mare importanță teologică, și care toate sunt puse sub numele și autoritatea lui Dionisie Areopagitul. În Orient aceste scrieri devin repede foarte cunoscute, atât datorită calității lor teologice proprii, cât și datorită „scholiilor” (explicații dezvoltate) făcute de mari teologi ai vremii, ca Ioan de Schitopolis și Maxim Mărturisitorul.

În Occident, Corpusul areopagitic ajunge în 586, adus de sfântul Grigorie cel Mare, care se întorcea din misiunea diplomatică și ecleziastică ce-i fusese încredințată de papă la Constantinopol. Totuși, se pare că în acel moment scrierile lui Dionisie aduse de Grigore cel Mare nu au avut un ecou imediat și nici răspândire cunoscută în afara Italiei.

În Franța însă, un sfânt mucenic, cu numele de Dionisie, episcop al Parisului, era însă venerat cu mult înainte de ajungerea scrierilor sfântului Dionisie Areopagitul aici. Sfânta Genoveva din Paris (423 – către 512), care avea o influență considerabilă în Paris și în Galia, a construit o biserică în cinstea episcopului mucenic Dionisie al Parisului. Viața sfintei Genoveva, Vita Genovefae, scrisă pe la anul 520, citează chiar o relatare mai veche a muceniciei sfântului episcop Dionisie, cunoscută sub numele de Gloriosae și datând de la sfârșitul secolului al V-lea. Ceva mai târziu, Grigorie de Tours (către 539 – 594) menționează și el o misiune a sfântului Dionisie în Galia și plasează în timp mucenicia sfântului în secolul al III-lea: «Printre acești episcopi, Dionisie, episcop al Parisului, a suferit multe chinuri pentru numele lui Hristos și, tăindu-i-se capul cu sabia, și-a încheiat viața în această lume.»

Operele sfântului Dionisie sunt cunoscute în literatura de specialitate sub numele de Corpus areopagiticum. Cele mai cunoscute texte ale sfântului Dionisie sunt aceste patru tratate:

Despre numirile dumnezeieşti sau Despre numele divine

Despre teologia mistică;

Despre ierarhia cerească;

Despre ierarhia bisericească.

Ediţia românească: Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete şi Scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, traducere, introducere şi note de Pr. Dumitru Stăniloae, ediţie îngrijită de Constanţa Costea, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.

Sunt  cercetători care consideră că autorul lucrărilor amintite mai sus nu ar fi însă ucenicul Sf. Apostol Pavel, ci un autor din secolul al V-lea care scrie sub pseudonimul Sf. Dionisie Areopagitul; acesta este numit de obicei în mod convenţional „Pseudo-Dionisie” (pentru a arăta faptul că autorul folosea numele Areopagitului doar ca pseudonim) sau „Dionisie Pseudo-Areopagitul” (sugerând că numele autorului ar fi putut fi chiar „Dionisie”, însă el nu era cel menţionat în textul biblic).

Despre lucrările amintite mai sus s-a mai afirmat şi că „se folosesc de un limbaj neoplatonician pentru a lămuri idei teologice şi mistice creştine”. În trecut, Pseudo-Dionisie a fost identificat cu diferite persoane.

Paternitatea areopagitică a textelor a fost pusă la îndoială pentru prima dată în perioada Renaşterii, de către filologul renascentist Lorenzo Valla (1405-1457) (cel care a demonstrat pentru prima dată faptul că documentul numit Donatio Constantini era un fals), în urma contactului cu manuscrise mai noi traduse din limba greacă, prilejuite de exodul intelectualilor bizantini în Occident.

O Scrisoare către Tit semnată de Sf. Dionisie Areopagitul este citată în Tratatul Sf. Ioan Damaschin, În apărarea Sfintelor Icoane, scris în timpul controverselor iconoclaste.

Succes studenţilor la început de an universitar! Nu vă opriţi niciodată să visaţi!

Two happy students in front of the campusGaudeamus igitur!

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus;
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus!

Să ne bucurăm, aşadar,
Cît încă suntem tineri
Fiindcă dup-o tinereţe agitată,
Şi-o bătrîneţe-ngreunată,
Ţărîna ne va avea pe toţi.

Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!

Trăiască şcoala!
Trăiască profesorii!
Trăiască fiecare-ntrebător!
Trăiască fiecare-ntrebătoare!
Fie ca ei să-nflorească de-a pururi!

Duminica a XIX-a după Rusalii, Luca 6, 31-36

823410_865849756774844_9177682377236876534_o31. Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea; 32. Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. 33. Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac. 34. Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. 35. Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. 36. Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv.  

Oamenii, inevitabil, fac greşeli. Cu toţii ştim acest lucru. Doar o clipă de neatenţie şi tricoul nou este pătat, ecranul telefonului spart, fişa îndoită. Cum reacţionezi când cel de lângă tine greşeşte? Probabil te simţi frustrat, chiar enervat. Te superi şi nu de puţine ori adresezi cuvinte tăioase. Uneori nici nu-ţi dai seama de consecinţele care urmează acestor manifestări. Celălalt va fi mai reţinut pe viitor de teama unei alte greşeli. Anumite persoane aleg totuşi să reacţioneze diferit, dând dovadă de compasiune. Experienţa a arătat că în astfel de cazuri, „vinovatul” căpătă încredere şi este la rândul lui mai puţin stresat. Atunci când alegem să răspundem cu răbdare şi compasiune celor care ne greşesc, ei învaţă o lecţie şi îşi doresc ca pe viitor să nu repete ce au făcut. Şi este normal – răspundem pozitiv celor care se poartă frumos cu noi.

De aceea, de ce să nu dăm dovadă de mai multă bunăvoinţă data viitoare când cineva nu procedează aşa cum ne-am dori? Iată câteva sugestii folositoare:

1. Opreşte-te un moment. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ţi recâştigi controlul asupra sentimentelor, în general neplăcute, pe care le încerci. Atunci când laşi mânia sau frustrarea să te domine, este mai puţin probabil să tratezi situaţia raţional. Încearcă să priveşti lucrurile detaşat. Dacă faci un pas înapoi şi-ţi iei un timp scurt pentru a reflecta, vei avea o reacţie potrivită.

2. Aşază-te în locul lui. Punctul diferit de vedere pe care îl capeţi atunci când te pui în pielea celuilalt este important. Fiind gata să empatizezi cu cel care ţi-a greşit, te vei bucura de rezultate mai bune în relaţiile cu cei din jur.

3. Iartă! După ce ai căpătat o nouă perspectivă asupra problemei, îţi este mai uşor să ierţi. Iertarea nu numai că-ţi întăreşte relaţia cu cei din jur, dar îţi face şi ţie mult bine. Resentimentele devin adeseori o greutate pentru inima ta. Dispoziţia de a ierta te face mai fericit şi reduce semnificativ stresul şi emoţiile negative.

Scriind aceste rânduri, nu am putut să nu-mi aduc aminte de bunica mea. De fiecare dată când făceam o greşeală din neatenţie şi mă uitam la ea cu teamă de ceea ce avea să zică, îmi zâmbea şi se grăbea să repare (sau să cureţe). Pentru mine a rămas un model de răbdare şi bunăvoinţă. Cred că fiecare dintre noi am avut astfel de experienţe. De aceea, fiecare poate face diferenţa între un răspuns mânios şi unul calm, plin de înţelegere. În definitiv, principiul „Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, face-ţi-le şi voi la fel” rămâne valabil.

Cineva spunea că nu există decât două tipuri de iubire: “te iubesc pentru că…” și “te iubesc în ciuda faptului că…”.

Oamenii zic de obicei: “Te iubesc pentru că faci mâncare bună, pentru că aduci salariul acasă, pentru că eşti frumoasă, pentru că ești deştept, pentru că asculți de mami sau de tati, pentru că îmi faci poftele de copil. Te iubesc pentru că mă iubești, pentru că-mi ești prieten, frate”. E ușor de zis “te iubesc” când ți se face un serviciu. O favoare. O poftă. Dar e o iubire negustorească. Ceva fifty-fifty.

Dumnezeu însă zice: “Te iubesc în ciuda faptului că ești păcătos, că nu trăiești cum doresc Eu, că mi-ai întors spatele”. Adică “te iubesc fără să-mi oferi nimic, fără să câștig ceva”. Pe oricine iubește, Dumnezeu e mereu în pierdere!

Iubiți, în ciuda faptului că cel iubit nu merită! Nici dumneavoastră n-ați meritat.

Sâmbătă, 1 octombrie 2016 – Coslada

Bucuria de a te bucura de o altă bucurie. Bucuria bucuriei, cu un “bucuros” molipsitor: părintele profesor, Constantin Necula!

Deo gratias!

dsc_6712

dsc_6727

dsc_6730

dsc_6746

dsc_6757

Părintele Prof. Dr. Constantin Necula, în conferință la Coslada; sâmbătă, 1 octombrie 2016, ora 19.00; intrarea liberă

Presentation3

Sfântul Antim Ivireanul

Credinţa şi cultura azi. Rostul lecturii în lumea de azi. (24.05.2015)

The Best Of YIRUMA (Piano)

Biserica Azi. Ioan Gyuri Pascu: Cum ne vindecăm de frică! (12.05.2015)

27 septembrie – Sfântul Antim Ivireanul

SAMSUNG CSCIstoria Bisericii noastre este un permanent izvor de modele. Spaţiul românesc ne‑a lăsat nenumărate mărturii referitoare la activitatea, înţelepciunea, echilibrul şi jertfa slujitorilor, preoți și ierarhi care au păstorit cu destoinicie sufletele credincioșilor în drumul lor spre mântuire. Prin cele două instituţii, Biserica şi Domnia, românii au rămas statornici în credinţă, în dragostea faţă de ţară, păstrând cu sfinţenie datoria faţă de înaintaşii lor. Unul dintre cei care au slujit Sfântul Altar şi neamul românesc a fost Sfântul Ierarh Antim Ivireanul.

Acesta s‑a născut în Iviria (Georgia), în preajma anului 1650, primind la botez numele Andrei. În împrejurări puţin elucidate a căzut în robie la Constantinopol, sau după unele cercetări mai noi, la Ierusalim. A ajuns în Ţara Românească în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu, în jurul anului 1690. Dragostea sa faţă de slove avea să se facă simţită încă din 1691, când a tipărit Învăţăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său, Leon. A continuat în anul următor cu slujba Sfintei Paraschiva şi a Sfântului Grigorie Decapolitul, în 1693 cu Evanghelia greco‑română şi în 1694 cu Psaltirea, dedicată lui Constantin Brâncoveanu.

Tipograf iscusit

Ascultător fiind de porunca celor mai mari, a mers la Snagov unde, în numai cinci ani (1696‑1701), a tipărit 15 cărţi: şapte în limba greacă, cinci în limba română, una în slavonă, una în slavo‑română, una în greco‑arabă. Dragostea faţă de cele sfinte a ieromonahului Antim avea să se arate și prin dorința de a‑i învăța și pe alții meșteșugul tiparului. I‑a avut ucenici pe Mihail Iştvanovici, Gheorghe Radovici şi pe ieromonahul Dionisie Flor.

Activitatea tipografică a ieromonahului Antim a continuat la Bucureşti unde, în perioada 1701‑1705, a tipărit 15 cărţi: două în limba română, una în slavo‑română, una în greco‑arabă şi 11 în limba greacă.

În 1705, din rânduială dumnezeiască, Antim a fost ales Episcop de Râmnic. A înfiinţat şi aici o tipografie şi a editat 9 cărţi: trei în limba greacă, trei în slavo‑română şi trei în limba română.

„Mă rog bunătăţii Lui să‑mi lumineze mintea ca să pot propovedui cuvântul adevărului…”

Anul 1708 a fost cel în care Mitropolitul Ungrovlahiei, Teodosie, a trecut la Domnul. Urmaşul său în scaun a fost Episcopul Antim al Râmnicului. Prin activitatea sa de până atunci, el însuşi a împlinit ceea ce predica, reliefând cele „patru bunătăţi ale sufletului”: vitejia, înţelepciunea, bunătatea, curăţenia şi cele „patru bunătăţi ale trupului”: tăria, întregimea, frumuseţea, sănătatea.

În cuvântul de la întronizarea sa ca Mitropolit al Ţării Româneşti, Antim se arată ca un smerit rugător către Domnul, pentru a putea împlini crucea pe care avea să o ducă: „Și mă rog bunătăţii Lui şi iubirii Sale de oameni să‑mi lumineze mintea ca să poci propovedui cuvântul adevărului şi să‑mi întărească inima întru frica lui, ca să poci păstori cuvântătoarea turma lui cea aleasă, care o au răscumpărat, cu preascump sângele Său, din mâna vrăjmaşului”.

Dornic să continue activitatea tipografică, a mutat tiparniţa de la Râmnic la Târgovişte. Acolo a editat 18 cărţi (5 în limba greacă, una în slavo‑română, una în slavo‑româno‑greacă şi 11 în limba română). În 1715 a continuat activitatea tipografică la Bucureşti, până în 1716. Cu răbdare, multă osteneală şi dragoste, a reuşit să tipărească cărţi de slujbă, Psaltirea şi Noul Testament, omilii, cărți atât de necesare clericilor, precum și lucrări profane.

Ctitor de biserici

Dorința de a sluji Domnului a fost încununată cu zidirea mănăstirii cu hramul Tuturor Sfinților (Antim), ridicată între 1713 şi 1715 la București. Mitropolitul Antim s‑a îngrijit de construirea chiliilor, precum și de asigurarea veniturilor necesare pentru a‑i ajuta pe cei în suferință. A rânduit ceea ce mărturisea în cuvântările sale: „Lesne iaste a înţelege ce pohteşte de la noi pricina aceştii sfinte vremi: pohteşte nevoinţa sfintelor rugăciuni, laude dumnezeeşti, mulţemite pentru binele ce am luat de la Dumnezeu, împărţirea milosteniei, posturi, împreunare adesea cu Preasfintele Taine, curăţeniia sufletului, carele acesteia toate gătesc sălaş întru inimile noastre, spre venirea Domnului şi ne îndeamnă spre faceri de bine”.

Sfârșit mucenicesc

După trecerea la cele veșnice a domnitorului Constantin Brâncoveanu, pe tron a venit primul domn fanariot, Nicolae Mavrocordat. Relația cu acesta avea să fie pentru Mitropolitul Antim o grea încercare. Pus în situația de a asculta de puterea politică sau de conștiința sa de arhiereu și păstor al turmei încredințate lui, a ales‑o pe cea din urmă, asumându‑și animozitatea domnitorului. Acesta din urmă l‑a aruncat în temniță și a cerut Patriarhului Ecumenic Ieremia III caterisirea blândului ierarh gruzin. De abia după aproape două veacuri Patriarhul Ecumenic Atenagora a făcut dreptate, ridicând caterisirea lui Antim. Sfârșitul bunului slujitor al lui Hristos a fost unul mucenicesc: a fost exilat, asasinat de otomani, iar trupul i‑a fost aruncat în apă.

Jertfa sa pentru Biserică și poporul român a fost recunoscută, iar Mitropolitul Antim a fost așezat în rândul sfinților de Sfântul Sinod din țara pe care a iubit‑o atât de mult, în 1992, ca o făclie luminoasă de la care își aprind lumina credinței creștinii aducând slavă lui Dumnezeu pentru un asemenea ierarh. Data prăznuirii sale, 27 septembrie, este un prilej de bucurie pentru credincioșii de pretutindeni, care umplu biserica zidită de el însuși.

Astăzi, când păcatul tinde să fie atotputernic și lipsa modelelor se simte acut, Sfântul Ierarh Antim este un exemplu de dragoste de neam și țară, de oameni și de slove, exemplu de jertfelnicie, răbdare în suferință și înțelepciune. Faptele sale nu au rămas fără ecou peste ani, iar oamenii păstrează cu bucurie numele lui în cuget și în inimi și îl au drept chip al nevoinței, rostind din tot sufletul: „Bucură‑te, mergere printre prăpastiile abrupte ale vremurilor!”

Diac. Dr. Dorin‑Demostene Iancu

26 septembrie – Sf. Voievod Neagoe Basarab

001,,Fiul meu, să nu te încrezi în fericirea pământească, în slava şi strălucirea acestei lumi, căci toate cele de pe pământ sunt mai înşelătoare ca visele. Precum zorii dimineţii alungă umbrele şi nălucirile somnului, tot aşa venirea ceasului morţii scutură toate închipuirile şi deşertăciunile cu care sufletul s-a îmbrăcat. Şi vai acelui suflet pe care moartea îl află lipsit de veşmântul ceresc al dragostei şi al credinţei în Dumnezeu! Ia aminte la ceasul de pe urmă, fiul meu, şi nu te înălţa atunci când vei fi cinstit de oameni, căci în această viaţă fericirea e trecătoare şi întotdeauna urmată de durere.

Nu te întrista peste măsură nici când cele de jale vor veni peste tine, ci mai mult întinde pânzele corabiei sufletului tău şi struneşte-ţi mintea ca pe un cârmaci bun către atotmilostivirea lui Dumnezeu. Nu-ţi lăsa sufletul doborât de tristeţe, chiar dacă pământul şi cerul se vor clătina, ci foloseşte-te de furtuna ce ţi-o trimite Dumnezeu pentru a te depărta de împătimirile vieţii pământeşti. Fiul meu, astăzi poate fi soare, mâine pot fi viscole, dar peste toate este Dumnezeu.”

Sf. Voievod Neagoe Basarab

Vinovăţia mediului

13100726_1174847169193033_2604819717190256560_nÎn urmă cu ceva vreme am avut ocazia să vorbesc cu o persoană al cărei fiu se încurcase cu drogurile. Cu tot efortul părinţilor şi cu toate bunele intenţii ale băiatului, acesta nu se putea elibera din robia narcoticelor. După fiecare tentativă, după fiecare internare la dezintoxicare, tânărul revenea în cercul său de prieteni, în acel mediu în care se şi deprinsese cu obiceiul de a se droga şi după o perioadă ceda iarăşi ispitei. Acesta este un exemplu puţin spus dureros, din păcate, din foarte multele ce s-ar putea da cu privire la influenţa nefastă a mediului asupra copiilor noştri şi chiar asupra noastră. Iar asta se întâmplă în ciuda educaţiei pe care ne străduim s-o oferim, aşa cum şi noi, la rândul nostru, am primit-o. De mic am auzit din gura părinţilor cuvinte de genul: Fii atent la anturaj, vezi în ce grup te învârţi, ai grijă în ce mediu stai! Şi probabil că majoritatea dintre voi aţi auzit astfel de îndemnuri, iar acum, când am ajuns părinţi, le transmitem şi noi copiilor noştri. Posibilitatea ca un anumit tip de mediu să-i înrâurească pe cei tineri este majoră. În discuţiile pe care le port cu prietenii, ajungem fără excepţie la aceeaşi concluzie: mediul este o mare plagă, trebuie să fim extrem de prevăzători, trebuie să-i ferim pe copiii noştri de „tovărăşiile rele care strică obiceiurile bune”.

Totuşi, undeva în adânc am o îndoială. De acord, mediul este rău. Dar din ce pricină este rău? Nu-i un picuţ ciudat? Dacă noi toţi sau cei mai mulţi dintre noi suntem buni – sau cel puţin bine intenţionaţi, cum se face totuşi că mediul e rău? Ce e mediul dacă nu suma iradierii inimilor noastre, a propriei noastre valori personale ce se manifestă în afară? Şi atunci, dacă noi iradiem bunătate şi frumuseţe, cum se face că mediul e viclean? Toţi ne credem buni sau cel puţin mai buni decât mediul general. Prin urmare, lucrurile sunt contradictorii: noi suntem buni, dar mediul în care trăim şi la care participăm e rău! Extrem de ciudat! Personal, nu văd aici vreo logică. Mă gândesc însă că undeva în raţionamentele noastre s-a strecurat o eroare. Aşa că, ce-ar fi să schimbăm un pic optica? Să ne asumăm şi noi măcar o parte de vină pentru că mediul este aşa cum este. Oare nu cumva suntem şi noi un pic vicleni? Dacă recunoaştem asta, ar mai fi o şansă ca mediul să se schimbe în bine. Cum? Schimbându-ne pe noi înşine şi afirmându-ne libertatea de creştini. Şi cum să ne afirmăm libertatea? Prin a nu sta pasivi şi a fi robiţi de mediu, ci a lupta cu viclenia din noi înşine şi implicit cu mediul. Altfel, a afirma doar că mediul e rău şi noi buni şi că lumea se duce de râpă nu reprezintă decât o evaziune, o abdicare de la statutul nostru de făpturi zidite după chipul lui Dumnezeu, apte să aleagă binele şi să refuze răul. Aşa cum remarca şi Dostoievski în Jurnalul său: „Făcându-l pe om responsabil, Creştinismul recunoaşte libertatea lui. Pe când, făcându-l pe om dependent de fiecare eroare în alcătuirea societăţii, doctrina mediului îl împinge pe om până la abdicarea totală de la personalitate, până la absoluta lui scutire de orice îndatorire personală…”

Şi cum mai concret s-ar impune să luptăm cu mediul? Desi­gur, nu cu bâta sau cu vreo mândră putere omenească. Dar cum? Fiecare va vedea în cazul său concret cum să facă, după puterea fiecăruia. Pentru a exemplifica această luptă vă voi da o pildă vie. Sfântul Porfirie Kavsokalivitul a slujit vreme de treizeci şi trei de ani la o bisericuţă din Piaţa Omonia, în mijlocul vacarmului Atenei. Chiar la începutul acestei perioade a avut o mare ispită. Peste drum de biserica lui avea prăvălia un vânzător de discuri de patefon, care, pentru a-şi face reclamă, proba respectivele discuri; muzica răsuna cu putere chiar în timpul Sfintei Liturghii, iar la uşa bisericii era un adevărat „tărăboi drăcesc”. Părintele era extrem de tulburat, nu se mai putea ruga; se gândea chiar să plece de la acea bisericuţă în care îşi dorise tare mult să slujească. A încercat să vorbească cu vânzătorul să oprească patefonul măcar în timpul Sfintei Liturghii, dar acesta a răspuns că nu poate renunţa la probarea discurilor, că din asta trăia etc. Atunci părintele s-a rugat lui Dumnezeu să-i arate o soluţie, pe care i-a şi descoperit-o într-o anumită împrejurare: „Intensitatea rugăciunii tale trebuie să fie mai mare decât intensitatea zgomotului lumii din afara bisericii; undele rugăciunii tale să aibă forţa să absoarbă undele lumii”. Aşa a făcut Cuviosul Porfirie şi de la următoarea slujbă, deşi afară gramofonul cânta furios, el nu-l mai auzea, era cu mintea lipită de Dumnezeu. Şi tot aşa s-a întâmplat la toate Liturghiile ce au urmat. Aşadar, fiecare are lupta lui cu mediul. Cuviosul Porfirie a avut-o pe-a sa şi a biruit.

Nicuşor Deciu

Sursa: ziarullumina.ro

Utilizarea Internetului şi scăderea performanţelor şcolare ale studenţilor

original„Cercetări recente efectuate la licee şi universităţi au arătat că performanţele şcolare ale elevilor şi studenţilor pot scădea din cauza folosirii excesive a Internetului. […] A fost efectuat un studiu asupra a 572 de studenţi de la una dintre marile universităţi publice. Rezultatele au arătat o corelaţie între folosirea în exces a Internetului şi scăderea performanţelor şcolare. Singurătatea, statul noaptea până târziu, oboseala şi lipsa de la cursuri au fost de asemenea intercorelate cu raportarea dizabilităţilor cauzate de Internet. Dependenţa de Internet şi scăderea performanţelor şcolare au fost asociate cu creşterea utilizării tuturor aplicaţiilor Internet, şi în special cu extinderea folosirii aplicaţiilor interactive de comunicare în timp real, cum ar fi camerele de chat şi MUD-urile , în opoziţie cu aplicaţiile asincrone ca e-mailul sau grupurile de discuţii.”[1]

„Folosirea Internetului ca resursă pentru educaţie se bucură de un sprijin aproape universal din partea studenţilor, părinţilor, profesorilor şi instituţiilor.”[2]  „Totuşi, un studiu a arătat că 86% dintre profesorii, bibliotecarii şi specialiştii în computere din instituţiile şcolare, care au fost chestionaţi în acest studiu, consideră că folosirea Internetului de către copii nu le îmbunătăţeşte performanţele şcolare[3] . Ei au argumentat că informaţia pe Internet este prea dezorganizată şi nu are legătură cu programa şcolară şi cu manualele pentru a-i putea ajuta pe elevi sau pe studenţi să obţină rezultate mai bune la teste. Punând şi mai mult sub semnul întrebării valoarea educaţională a Internetului, Young  a ajuns la rezultatul că 58% dintre studenţi au prezentat o scădere a obiceiurilor învăţatului, o scădere semnificativă a notelor, au lipsit de la ore etc. din cauza utilizării excesive a Internetului.[4]

Deşi meritele Internetului îl fac să fie o unealtă ideală de cercetare, studenţii navighează pe site-uri web nerelevante, se angajează în bârfe în camerele de chat, poartă conversaţii cu prietenii cunoscuţi pe Internet sau îşi consumă timpul cu jocuri interactive, toate în detrimentul activităţii productive. Decanul Universităţii Alfred, Richard Ott, a cercetat cauzele pentru care unii studenţi, care în mod normal aveau rezultate bune, fuseseră recent daţi afară din facultate din cauza rezultatelor slabe. Spre surpriza sa, cercetările sale au găsit că 43% dintre aceşti studenţi au avut eşec şcolar din pricina logării extensive la ore târzii din noapte la sistemul de computere al universităţii . Consilierii din centrele universitare şi-au dat seama că principala problemă a studenţilor consta din incapacitatea de a-şi ţine sub control utilizarea Internetului. Un studiu iniţiat de consilieri de la Universitatea din Austin, Texas, a obţinut că din cele 531 de răspunsuri, 14% îndeplineau criteriile corespunzătoare dependenţei de Internet. Aceasta a dus la crearea în campus a unui seminar intitulat „Este ora 4 dimineaţa, şi nu pot, of of of, nu vreau să închid computerul”, în scopul conştientizării factorilor de risc ai folosirii greşite a Internetului de către studenţi. Dr. Jonathan Kandell de la Universitatea Maryland a mers chiar mai departe, înfiinţând un grup de sprijin pentru dependenţii de Internet, atunci când a observat scăderea performanţelor şcolare şi a integrării studenţilor în activităţi extra-curriculare din cauza utilizării excesive a Internetului în campus [5].”

Kimberly Young, probabil autoarea celor mai multe materiale care au fost vreodată scrise în legătură cu problema dependenţei de Internet, consacră un articol special şi pentru analiza dependenţei de Internet a studenţilor care locuiesc în campusuri universitare . Mai întâi, autoarea prezintă cazul unei tinere studente la fizică, în anul al doilea, pe nume Kim. Iată relatarea ei:

„Cele mai plăcute momente pe care le petrec în şcoală sunt atunci când stau noaptea până târziu pe Internet. […] După un timp, Internetul a început să însemne pentru mine tot ceea ce vroiam să fac, tot ceea ce gândeam. Totul era atât de fascinant! În camerele de chat, am cunoscut o tânără din Ottawa, Canada, studentă la fizică la o universitate de acolo. Aici nu prea întâlnesc tinere care să fie studente la fizică. De asemenea am devenit prietenă apropiată cu un tip care locuieşte în Anglia, care era de fapt un student cu bursă din California.”

Kimberly Young comentează în continuare: „Kim a devenit atât de captivată de lumea ei de pe Internet încât a început să-şi neglijeze studiile. Dacă înainte de a deveni dependentă de Internet Kim era expertă în matematică şi în ştiinţe exacte şi avea ambiţii serioase în carieră, acum a permis notelor sale să se prăbuşească, înainte de a conştientiza că noua ei obsesie îi sabota ţelurile.

Cel puţin Kim îşi recunoştea problema. Din păcate însă cei mai mulţi studenţi nu o fac. Şi cum numărul studenţilor continuă să crească, facultăţile au devenit probabil terenul cel mai propice al dependenţei de Internet.”[6]

[1] R. Kubey, M. Lavin, J. Barrows, Internet Use and Collegiate Academic Performance Decrements: Early Findings, în: Journal of Communication, pp. 366-382, iunie 2001.

[2] Idem.

[3] A. Barber, Net’s Educational Value Questioned, în: USA Today, p. 4D, 11 martie 1997, apud: Kimberly Young, Internet Addiction: Symptoms, Evaluation and Treatment, în: Innovations in Clinical Practice, vol. 17, Sarasota, Florida, 1999.

[4] Kimberly Young, Internet Addiction: the Emergence of a New Clinical Disorder, 104th annual meeting of the American Psychological Association, Toronto, Canada, august 1996, apud: Kimberly Young, 104th Annual Meeting of the American Psychological Association, Toronto, Canada, august 1996.

[5] B. Murphey, Computer Addictions Entangle Students, The APA Monitor, p. 38, iunie 1996, apud: Kimberly Young, op. cit.

[6] Kimberly Young, Surfing Not Studying: Dealing With Internet Addiction on Campus, în: Student Affairs Online, 2001.

Curajul de zi cu zi

om-curajos-om-cu-friciÎn viața noastră publică nu se prea discută despre virtutea curajului. Așa cum, în discursul public actual, nu fac obiect de interes virtuți definitorii pentru condiția umană: politețea, cumpătarea, prudența, generozitatea, dragostea, compasiunea, blândețea, prietenia sau fidelitatea.

La prima vedere, această stare de fapt nu ar trebui să ne îngrijoreze. Dacă însă vom acorda mai multă atenție acestei evidente carențe, vom ajunge la concluzia că ea pune sub semnul întrebării nu doar ființa noastră morală, individuală, ci și existența noastră comunitară – de la familie la societate sau chiar neam.

Cum poți cultiva binele în tine sau în ceilalți – în sufletele copiilor tăi, spre e­xemplu – dacă nu te întrebi ce este binele, în ce scop săvârșesc oamenii fapte bune, care sunt cele mai eficiente mijloace de a înfăptui binele? Fără să te întrebi dacă nu există vreo legătură între a fi moral și a fi fericit?

Prin urmare, orice discuție despre valorile morale este bine-venită fiindcă finalitatea unei asemenea îndeletniciri intelectuale este una practică, morală, cu efecte benefice vizibile pentru noi, dar mai ales pentru ceilalți. De pe urma ei, întreaga comunitate umană, ai cărei exponenți suntem, are de câștigat, iar câștigul este unul de durată.

Trăsătură de caracter, dar și virtute

La nivelul simțului comun, curajul este capacitatea de a‑ți controla și depăși frica, de a‑ți învinge lașitatea, într‑un anumit context în care îți este primejduită integritatea ființei sub aspect fizic sau moral.

În domeniul eticii se face o distincție esențială între curaj ca trăsătură de personalitate, de caracter și curajul înțeles ca virtute. Cu înțelesul de calitate definitorie pentru o anumită persoană, curajul ca trăsătură psihologică se poate manifesta în contexte existențiale profund i­morale. Un hoț, de pildă, poate înfrunta cu mult curaj primejdiile care îi zădărnicesc scopul imoral de a‑i prădui pe ceilalți. De aceea, afirmația lui Voltaire, sub aspect strict psihologic, este adevărată: „Curajul nu este o virtute, ci o calitate, întâlnită și la scelerați, și la marii oameni”.

Pentru a deveni virtute, această trăsătură de personalitate trebuie să servească interesul semenului, al celuilalt. Omul curajos își depășește limitele strâmte ale ființei proprii, iese din sufocanta iubire de sine, uneori își ignoră instinctul de conservare în favoarea aproapelui său.

Virtutea curajului în societățile eroice

În societățile arhaice, cu precădere în Grecia și Roma antică, exista o legătură originară semantică între virtute și bărbăție sau putere. În limba latină, virtus provine din rădăcina vir, care însemna om sau bărbat. Curajul este virtutea definitorie a eroului, a cărei ființă se confundă fără rest cu fapta de vitejie.

În societățile eroice, curajul constituia o virtute centrală, care de multe ori se dovedea a fi vitală atât pentru persoana respectivă, cât și pentru comunitatea al cărei reprezentant era. O virtute care intra în relație activă cu alte virtuți. Virtutea curajului nu era doar o determinație individuală. Într‑o anumită situație critică, de cât curaj putea să dea dovadă un membru al comunității depindea însăși existența și continuitatea acelei comunități, indiferent dacă acea comunitate era, din punct de vedere cantitativ, una mai mică – de tipul familiei – sau mai extinsă – polis‑ul, cetatea.

Virtutea curajului, odată actualizată în ființa celui care o încarna, punea în lucrare alte virtuți, cum ar fi, de exemplu, încrederea. Omul curajos este o ființă în care se poate avea încredere. Într‑o prietenie, de pildă, este nevoie de încredere, dar și de fidelitate. Prietenul curajos este o garanție pentru securitatea mea, dar și a familiei mele. Iată cum de la virtutea curajului am ajuns la prietenie și la virtutea încrederii și a fidelității.

Este bravada curaj?

Pentru Aristotel, așa cum reiese din tratatul de etică dedicat fiului său, Nicomah, virtutea este situată întotdeauna între o lipsă și o exagerare. În acest cadru ideatic, atunci când curajul este o virtute, nu doar o trăsătură a caracterului unui individ, ea se poziționează la mijloc între lașitate și bravadă.

Acest amănunt este important și astăzi, la începutul secolului XXI, pentru viața noastră morală, întrucât noi tindem să confundăm spontan și necritic curajul cu îndrăzneala sau bravada.

Aristotel exprima în domeniul etic o venerabilă tradiție în interiorul căreia acțiunea morală, virtuoasă nu era un reflex impulsiv, accidental, dar nu era nici efectul conformării automate la o anumi­tă regulă. Omul devenea moral prin exercițiu și acționa dintr‑o dispoziție lăuntrică, cristalizată prin îndelunga cultivare a virtu­ților. A fi moral însemna să deliberezi în prealabil și să acționezi cum se cuvine la momentul oportun, în locul prielnic și alegând mijlocul cel mai potrivit.

O virtute fundamentală a sufletului creștin

Părintele Nicolae Steinhardt, într‑o predică ținută la Mănăstirea Rohia, le amintea credin­cioșilor veniți să îl asculte – și a­ceasta se petrecea în plină dicta­tură comunistă – că virtutea curajului este o însușire creștină esențială. „Fără de curaj – le spunea el -, existența Bisericii nu ar fi de conceput. A fost nevoie, ca să ia ființă, de curajul Înteme­ietorului ei; ca să dureze, de acela al discipolilor Săi.”

În sprijinul acestor idei, monahul Nicolae Delarohia evoca marile figuri ale istoriei Bisericii. În primul rând pe Mântuitorul Însuși Care, spune el, asemenea unui leu viteaz a urcat pe Cruce, asumându‑Și sacrificiul pentru întregul neam omenesc. Urmând exemplul Domnului, Apostolii au propovăduit în lumea toată Evanghelia, Vestea cea Bună a Întrupării Fiului lui Dumnezeu, înfruntând curajos ostilitatea lumii. În vremea prigoanelor dez­lănțuite de mai‑marii lumii, martirii din primele secole – dar și cei din secolul XX, am putea adă­uga noi – au ieșit cu îndrăzneală împotriva propriei morți, dovedind tuturor că, pentru creștini, moartea nu există. Au demonstrat, în același timp, libertatea absolută pe care o trăiesc creș­tinii. Într‑un alt loc, urmându‑l pe Brice Parain, Nicolae Steinhardt ne oferă una dintre cele mai frumoase definiții ale liber­tății: libertatea este curajul fizic în fața morții.

Jertfa martirilor stă la temelia Bisericii. Tertulian le scrie prigo­nitorilor din vremea sa: „Ori de câte ori suntem secerați de voi, ne facem și mai numeroși: să­mânța e chiar sângele crești­nilor! (semen est sanguis christianorum).

Sfânta Scriptură abundă în varietatea formelor sub care suntem îndemnați să îndrăznim, să nu ne lăsăm sufletele acaparate de frică, de lașitate, de tentația de a dezerta din lupta pe care – așa cum ne relevă Sfinții Părinți – fiecare creștin o dă și trebuie să o dea cu diavolul, cu lumea (ca sursă a păcatelor și a patimilor) și cu patimile care și‑au făcut sălaș în propriul nostru trup: „În lume, necazuri veți avea; dar îndrăz­niți. Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33); „Luptă‑te lupta cea bună a credinței, cucerește viața veșnică…” (1 Tim. 6, 12); Luptă îca un bun ostaș al lui Hristos Iisus” (2 Tim. 2, 3).

Curajul în cotidian

În dezbaterile etice din Antichitate și din Evul Mediu, curajul a fost definit ca acea trăsătură sufletească și morală care face posibile celelalte virtuți și le susține cumva din interior. Cultivarea oricărei virtuți presupune o atitudine de fermitate și statornicie.

În acest nou înțeles, de putere lăuntrică, virtutea curajului este conținută în celelalte virtuți, ea putând fi socotită și ca o condiție necesară pentru înfăptuirea lor. Într‑adevăr, în absența curajului, lașitatea nu poate hrăni lăuntric nici o altă virtute, ba dimpotrivă: lașul nu poate iubi, nici nu poate cultiva cumpătarea, nu poate fi generos, nici nu se poate dovedi întotdeauna fidel.

Curajul înțeles, sub aspect psihologic și etic, ca putere interioară orientată permanent spre bine luminează aspecte nebănuite din viața morală cotidiană a creștinilor din zilele noastre. Pentru un creștin, esențiale sunt acele acte care îl apropie de Dumnezeu, prin care intră în comuniune cu El.

Într‑o societate supusă, în ritm alert, secularizării, fiecare creștin se confruntă în viața sa de zi cu zi cu numeroase situații în care este nevoit să apeleze la acea putere lăuntrică, la acel curaj care îl ajută să își păstreze nealterată identitatea. Societatea secularizată le creează creș­tinilor un complex de inferioritate: sentimentul că ei sunt diferiți de majoritate și că această diferență ar trebui să îi facă să se rușineze pentru ceea ce fac și ceea ce sunt.

Există curajul eroic, dar mai există și acest curaj cotidian prin care îți înfrângi momentele de lașitate sau de inerție interioară. Să te închini atunci când treci pe lângă un sfânt locaș, să îți mărturisești public credința în Dumnezeu, atunci când este cazul, să îți faci semnul Sfintei Cruci înainte de masă, atunci când te afli într‑un local public, să mărturisești în fața colegilor „de la job” că tu frecventezi Biserica au devenit, astăzi, din nefericire, mici acte de curaj.

Ciprian Voicilă

Sursa: ziarullumina.ro

Duminica a XVIII-a după Rusalii, Luca 5, 1-11

10931235_1037010646325420_8739243911345627261_n1. Pe când mulţimea Îl îmbulzea, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, şi El şedea lângă lacul Ghenizaret, 2. A văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. 3. Şi urcându-Se într-una din corăbii care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat. Şi şezând în corabie, învăţa, din ea, mulţimile. 4.  Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să pescuiţi. 5. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. 6. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejele. 7. Şi au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se afunde, 8. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. 9. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îi prinseseră. 10. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni. 11. Şi trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El. 

Mă uit la apostolii din evanghelie şi rămân fascinat. Le-a spus odată doar atât: „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni” (Mc 1, 17). Şi ei s-au ridicat „îndată” şi au mers după El. Ce or fi înţeles ei atunci din acest cuvânt? Cum adică „pescari de oameni”? Încerc să-mi imaginez cum ar fi să mă trezesc cu cineva că trece pe lângă mine şi-mi spune aceste cuvinte, aşa, din senin. Şi asta fără să ştiu cine e şi cu ce se ocupă. Cum ar fi să mergi astăzi pe malul unui lac şi să începi să chemi oameni cu astfel de cuvinte? Cel mai probabil ai fi luat de nebun.

Nu ştiu ce au înţeles ucenicii, dar nu mă mai satur să-i admir pentru curajul lor şi pentru intuiţia pe care au avut-o de a merge după Iisus. Au simţit că e ceva mai bun, că merg spre o altfel de viaţă, o altfel de ocupaţie. Au lăsat îndată totul şi au plecat să devină „pescari de oameni”. Au plecat să adune oameni pentru împărăţia lui Dumnezeu. Au mers şi după un timp de pregătire au devenit ecoul acelui strigăt: „Timpul s-a împlinit; împărăţia lui Dumnezeu este aproape: pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Mc 1, 15). Şi ca mărturia lor să fie credibilă şi-au dat viaţa pentru acest adevăr. Spunea cineva că „am încredere doar în oamenii care sunt gata să moară pentru adevărul pe care-l mărturisesc”.

Încerc să-mi amintesc cum s-au petrecut lucrurile în viaţa mea şi să înţeleg cum am ajuns şi eu să merg după El în încercarea de a deveni „pescar de oameni”. Pe El nu l-am auzit niciodată şi nu mi-a adresat direct niciun cuvânt. Nu sunt şi nu am fost pescar şi nu prea am darul de a sta şi aştepta să prind peşte. Şi totuşi… m-a chemat. S-a folosit de oameni, de situaţii şi încet, încet (cu o admirabilă răbdare şi insistenţă!) m-a făcut ucenicul Său. Nu L-am înţeles niciodată de ce m-a ales. Nici acum nu-L înţeleg în totalitate. Este un dar pe care mi l-a făcut şi un mister care mă va însoţi toată viaţa. Caut printre chemările ucenicilor să găsesc una care să mi se potrivească. Cred că cel mai bine mă regăsesc în chemarea lui Natanael (In 1, 43-51). Au fost alţii care m-au dus la Iisus, alţii care au venit şi mi-au spus: „Există cineva care te va fascina! Vino să-L vezi”. Mi-a fost drag când L-am întâlnit, când am conştientizat ce a făcut pentru mine. Dar nu atât de drag pe cât ar fi meritat. A fost convingător, dar nu într-atât încât să nu mă mai îndepărtez niciodată de el. Cred că la rătăciri mă asemăn mai mult lui Petru (de fapt, nu prea avem în evanghelii menţionate rătăcirile apostolilor, momentele lor de îndoială, de trădare. Ştim doar de Iuda şi de Petru. Iar între cei doi, îmi place să cred că, fără niciun merit din partea mea, ci sprijinit tare de harul celui mult iubitor de oameni, nu am ajuns atât de jos ca Iuda).

Asemenea lui Petru m-am aventurat deseori în tot felul de fapte şi expresii de genul: „Dacă toţi se vor sminti întru Tine, eu niciodată nu mă voi sminti. … Şi de ar fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine.” (Mt 26, 33.35). Şi la puţin timp mă comportam de parcă nu L-aş fi întâlnit niciodată pe „Omul acela”, de parcă eu şi El nu ne-am fi cunoscut, de parcă Omul-Dumnezeu nu ar fi exista, nu m-ar fi chemat, nu mi-ar fi oferit prietenia şi ajutorul Său. Cred că şi rătăcirile îşi au rostul lor. Deşi poate ar fi fost mai bine să nu cunoaştem rătăcirea. Dar poate că aşa am învăţat să preţuim mai mult iertarea şi iubirea Lui. Poate aşa i-am înţeles mai mult răbdarea şi statornicia. Poate aşa am înţeles că parabola fiului risipitor şi a tatălui milostiv nu e doar o parabolă, ci este o relatare a vieţii noastre ce tocmai se desfăşoară: pe de o parte noi, fiii risipitori şi răzvrătiţi, plecaţi să prăpădim bunurile Lui (harurile Sale!) şi apoi dezamăgiţi de viaţa noastră; iar de cealaltă parte El, Dumnezeu Tatăl, mereu cu privirea îndreptată spre noi, în aşteptarea zilei în care ne vom întoarce, gata să ne alerge în întâmpinare, să ne copleşească cu darurile Sale, El bucuros că ne-a recăpătat, noi hotărâţi să-I slujim şi mai ales hotărâţi să-I înţelegem iubirea. Da, eu şi Dumnezeu vom rămâne pentru totdeauna o întâlnire interesantă, fascinantă, plină de imprevizibil.

Acum îmi vine în minte un tablou pe care l-am văzut într-un album. Artistul (Giovanni Francesco Barbieri) a redat întâlnirea dintre Preacurata Fecioară Maria şi sfântul Petru care-şi plângea trădarea. Este expresiv chipul lui Petru, dar mângâietoare este şi privirea iertătoare a Mamei. Este ceea ce notează evanghelistul despre Petru după momentul trădării: „Şi, ieşind afară, a plâns amar” (Mt 26, 75). Dar după acele lacrimi a fost mereu doar pescari de oameni. Ceea ce-mi doresc şi eu, ceea ce trebuie să facem şi noi: să atragem oamenii la Hristos, Cel care ne-a chemat şi care strigă omului: „Vino după Mine!”. Astăzi Hristos trece prin viaţa noastră şi ne cheamă să-L urmăm. Trece chiar pe acolo pe unde noi muncim, învăţăm, ne plimbăm, alergăm, scriem, dormim, visăm, iubim… Chiar şi prin locurile în care ne-am refugiat din cauza păcatelor noastre. Ne întinde mâna şi ne ridică, încurajându-ne ca pe cei din evanghelie: „Ridică-te şi mergi şi nu mai păcătui”.

Domnul să vegheze asupra noastră ca să întâlnim şi noi privirea Sa iertătoare şi totodată să beneficiem de chipul duios al Preacuratei. Domnul să ne ajute să facem pocăinţă pentru păcatele noastre pentru că timpul s-a împlinit şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.

Și pe noi Domnul ne invită, ne cheamă, ne atrage. Duminică de duminică mergem la biserică. Zi de zi încercăm să ne rugăm. Clipă de clipă încercăm să fim atenți și generoși, disponibili și gingași cu cei de lângă noi. Însă, dincolo de chemarea Domnului, care este forța care ne pune în mișcare spre biserică și spre oameni? Frica sau iubirea?!

Răspunzându-ne sinceri la această întrebare, găsim drumul necesar de străbătut pentru a trece de la frică la iubire. De prea multe ori ne mișcăm din frică. Sau de prea multe ori teama ne ține pe loc și nu ne lasă să ne împlinim drumul spre iubire. Așadar, care este forța principală a (ne-)acțiunilor noastre: frica sau iubirea?

Concret vorbind: mergem la biserică pentru că Îl iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce este sau mergem la biserică pentru că ne este teamă că ni se poate întâmpla vreun rău, că ne putem îmbolnăvi noi sau cei dragi ai noștri? Îngenunchem în rugăciune pentru că iubim binecuvântările sau pentru că ne temem de accidente? Mergem la biserică pentru că iubim cerul sau pentru că ne temem de iad? Ne rugăm pentru că ne este „teamă” să nu-L uităm pe Domnul sau de fapt frica de a fi uitați ne îndeamnă să ne rugăm?! Așadar, iubim sau ne temem? Dacă teama face parte din viața noastră, înseamnă că suntem departe, înseamnă că avem încă un lung drum de parcurs, înseamnă că iubirea a reușit „să miște sori și stele”, dar nu și inima noastră. Oare ne dăm seama de greutatea și împietrirea inimii noastre dacă nici măcar o forță care poate mișca universul întreg, pe Însuși Dumnezeu, nu reușește să miște inima noastră? Prea des inima noastră este un fir de nisip scufundat  într-un ocean de teamă, un fir de praf împietrit într-un univers de frică. Doar iubirea ne poate scoate la suprafață, doar iubirea ne poate pune în adevărata mișcare spre centrul universului în care se află Dumnezeu și omul.

Noi, creștinii, propovăduim că prezența lui Dumnezeu se aseamănă cu lumina. Și este real. Unde e El prezent întunericul lipsește. E zi ce crește în intensitate. Continuă. Îmi place însă că Boreham spune că prezența lui Dumnezeu se aseamănă cu o pasăre. “Când o candelă se stinge, zice scriitorul englez, lumina ei dispare. Dar când o pasăre este izgonită dintr-un loc, ea zboară și se așează în altul unde începe să cânte!”.

Istoria Bisericii ne arată că oridecâteori a fost izgonit Dumnezeu dintr-un loc, El și-a cântat trilurile sfinte în altul! Ierusalimul nu L-a mai primit, dar a cântat nou în Roma și Atena. Americanii și europenii de azi L-au izgonit pe Hristos din familie, din școli, din biserică. Dar El s-a dus și cântă prin America de Sud, prin Africa, prin India și China… Doamne, să nu pleci! Oricât s-ar chinui seculariștii și ateii, gay și lesbienele, hedoniștii sau habarniștii, să stingă Cântecul Golgotei nu vor reuși. Pasărea Cerului se va muta pe alte ramuri să-și fredoneze inegalabilul tril. Ea își cântă aria. Ca s-o auzim melodia trebuie cântată în inima noastră!

Dacă vi se pare cumva că glasul Cerului e înăbușit de broscărimea telurică, că Golgota e gata să rămână pierdută în întunericul ce se îngrașă nesătul lângă noi, stați liniștiți: bătălia nu e a noastră, ci a Tatălui nostru! Dumnezeu își acordează instrumentele, vorba cuiva. Iar El nu cântă niciodată fără audiență! Cântați și răspândiți lumină! De restul se ocupă Dumnezeu…

Voia Domnului

intrebari-www-fiimplinit-ro_Una dintre marile întrebări cu care se confruntă fiecare creștin onest care încearcă să își găsească un loc în această lume este: care este voia lui Dumnezeu pentru mine și cum să fac să mă supun ei?

Viețile sfinților și experiența Părinților confirmă această căutare prin foarte multe istorisiri. Între acestea, un loc aparte îl au cele care privesc primirea Preo­ției, această Taină încărcată de responsabilități, dar și de ispite și dificultăți remarcabile. Între asceții din deșert nu au fost foarte mulți preoți. Dintre cei care au primit Hirotonia, mulți au avut istorii foarte interesante, pilduitoare. Acesta este și cazul Avvei Isaac, preotul de la Chilii. Când au venit să îl facă preot, „a fugit în Egipt, pe un câmp și s-a ascuns într-o căpiță de fân. Părinții s-au dus după el să îl prindă. Ajungând la câmpul acela, s-au oprit să se odihnească, pentru că era noapte și au dat drumul măgarului să pască. Măgarul s-a depărtat și s-a oprit chiar în locul unde stătea ascuns bătrânul. A doua zi dimineață, când au vrut să aducă măgarul, l-au găsit și pe Avva Isaac și s-au minunat. Au dat să îl lege, dar el nu i-a lăsat, zicându-le: «Nu mai fug, căci este voia lui Dumnezeu; oriunde aș fugi, dau peste ea»”.

Într-o povestire ca aceasta avem de toate, de la umor la înțelepciune, plaja este acoperită. Părinții pustiei au un umor specific, surâsul este la el acasă în multe dintre apoftegme. Pe de altă parte, Dumnezeu Însuși are umor, după cum reiese din felul în care sunt conduse multe situații. Avva Isaac fuge, din râvnă pentru Dumnezeu și din smerenie, de preoție, dar ascunzătoarea lui este descoperită de un măgar, iar de aici Avva înțelege că nu se poate fugi de voia lui Dumnezeu. Că Domnul îți întinde „capcane” în care să te prindă, că El lucrează mereu pentru mântuirea noastră, mai mult chiar decât o facem noi.

Voia Domnului pentru fiecare dintre noi este binele cel mai presus de orice așteptări. Dar, ca să ajungem la binele acela, trebuie să sacrificăm în primul rând așteptările și proiecțiile noastre; să renunțăm la voința proprie, pentru a putea primi ceea ce Domnul voiește a ne trimite. Dumnezeu este mai aproape de noi înșine decât ne suntem noi. Este nevoie să ne coborâm în adâncul nostru, să depășim zona senzațiilor superficiale, a zgomotului dorințelor și al patimilor, pentru a putea să Îl întâlnim pe Dumnezeu. Iar mai apoi este necesară disponibilitatea, să fim mereu gata, împotriva noastră, să urmăm lui Dumnezeu. Chiar atunci când Domnul găsește căi surprinzătoare, dintre cele mai diverse, prin care să ne atragă atenția asupra căii pe care suntem chemați să o urmăm.

Paul Siladi

Sursa: ziarullumina.ro

„Educarea copiilor începe din clipa zămislirii lor”

14141744_1771489486426058_6533995811444328764_nCând începe educarea copiilor? Din punct de vedere patristic, educarea își are începutul încă din perioada când aceștia se formează trupește în pântecele mamei. În acest sens, Cuviosul Porfirie Kavsokalivitul ne oferă câteva mărturii cutremu­ră­toare care ne demonstrează cât de important este să avem pace, liniște și dragoste în propriile familii pentru a începe așa cum trebuie educarea copiilor noștri. Embrionul uman simte, încă de la începutul vieții intrau­terine, sentimentele, trăirile și reacțiile mamei sale, care se impregnează asupra lui într‑un mod hotărâtor și care îl vor urmări întreaga sa viață.

Viața Sfântului Porfirie Kavsokalivitul a fost dedicată în întregime ajutării oamenilor și rezolvării problemelor acestora. De fapt, viața fiecărui creștin nu constă numai în rezolvarea și reglarea propriilor probleme și neputințe, ci și în ajutorul oferit celor din jur. Însă, înainte de a se implica în activități caritabile pe termen lung, fiecare creștin care își întemeiază o familie trebuie să poarte de grijă casnicilor săi și, în special, propriilor copii, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Dacă însă cineva nu poartă grijă de ai săi şi mai ales de casnicii săi, s‑a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios” (1 Timotei 5, 8). Educarea copiilor nu se rezumă la discursuri morale, nici la corecții fizice sau la cateheze despre rugăciune și post, ci constă în a fi un model pentru aceștia în fiecare zi a vieții tale ca părinte. Și cât de departe suntem uneori de a reprezenta modele vrednice! Ne enervăm ușor, țipăm la propriii copii, tunăm și fulgerăm atunci când fac o greșeală și le reproșăm pe ton dur orice încălcare a regulilor casei noastre, uneori absurde, pe care nici măcar noi nu vrem să le respectăm. Însă faptul cel mai grav, de care nici nu ne dăm seama, este că, în timpul în care soția este însărcinată, nu ne rugăm, nu postim și nici nu ne gândim să încetăm conflictele conjugale, iar copilul aflat în pântecele ei suferă odată cu mama sa. Sfântul Porfirie Kavsokalivitul ne spune: „Educarea copiilor începe din clipa zămislirii lor. Embrionul aude și simte în pântecele mamei sale. Într‑adevăr, aude și vede cu ochii mamei. Îi percepe mișcările și sentimentele, chiar dacă mintea nu‑i este dezvoltată. Se mâhnește mama, se mâhnește și el. Se înfurie mama, se înfurie și el. Toate simțămintele mamei (de tristețe, durere, frică, stres ș.a.m.d.) sunt și simțămintele lui. Dacă mama respinge embrionul, dacă nu‑l iubește, el simte și în suflețelul lui apar răni care‑l vor însoți pe toată durata vieții. La fel se întâmplă și cu simțămintele sfinte ale mamei. Sentimentele de bucurie, pace, dragoste față de embrion îi sunt transmise acestuia într‑un chip tainic, așa cum se întâmplă cu copiii după nașterea lor” (Sfântul Porfirie Kavsokalivitul, Sfaturi despre creșterea și educarea copiilor, trad. pr. Gabriel Mândrilă, Bucu­rești, Ed. Sophia / Metafraza, 2016, pp. 17‑18).

Ce trebuie făcut în timpul sarcinii?

Medicii recomandă ca femeile însărcinate să nu depună eforturi mari, să nu se enerveze și să aibă o alimentație echilibrată, toate acestea urmând să conducă la nașterea normală a unui copil sănătos. Însă, la toate acestea, Biserica adaugă rugăciunea, sentimentele de bucurie și pace, precum și împărtășirea cu Sfintele Taine. „De aceea mama trebuie să se roage mult în perioada sarcinii și să iubească embrionul, să‑și mângâie abdomenul, să citească psalmi, să cânte tropare, să ducă o viață sfântă. Acest lucru îi va aduce folos și ei înseși, dar va fi o jertfă și de dragul embrionului, ca să devină copilul sfânt, să fie binecuvântat cu o moștenire de viață sfântă” (Sfântul Porfirie Kavsokalivitul, Sfaturi despre creșterea și educarea copiilor, p. 18). Adăugăm aici faptul că orice femeie însărcinată se poate împărtăși cu Sfintele Taine chiar dacă se află sub canon, desigur, după ce s‑a spovedit, pentru ca pruncul din pântecele ei să fie sănătos și apărat astfel de Dumnezeu. De aceea, în parohii este bine să se recomande adesea acest lucru pentru ca toate femeile gravide să nu fie lipsite de binecuvântarea Sfintelor Taine, iar copiii lor să urmeze, atunci când vor crește, o viață cu adevărat sfântă și bineplăcută Domnului. De asemenea, recomandarea trebuie extinsă asupra tuturor familiilor care au copii mici, pentru ca aceștia să fie împărtășiți cu Sfintele Taine săptămânal, cel puțin până la vârsta la care va trebui să fie spovediți.

Rugăciunea părinților înmulțește binefacerile pentru copii

Sfântul Porfirie Kavsokalivitul observa următoarele: „Copilul are nevoie de oameni fier­binte‑ru­gători în preajma sa. Mama să nu se mărginească doar la a‑și mân­gâia copilul pe creștet, ci să‑i ofere totodată și mângâierea rugăciunii. În adâncul sufletului, copilul simte mângâierea duhov­ni­cească pe care i‑o trimite în taină mama, și este atras de ea. Se simte ocrotit, în siguranță când mama își îmbrățișează în chip tainic copilul prin rugă­ciu­nea neîn­ce­tată, stăruitoare și fierbinte, ajutându‑l să scape de încordare” (Sfântul Porfirie Kavsokalivitul, Sfaturi despre creș­terea și educarea copiilor, p. 33). Rugăciunea pă­rinților înmul­țește binecuvân­tă­rile pe care Dumnezeu le trimite asupra copiilor. De aceea, în fiecare dimineață și seară, părinții sunt datori să se roage pentru copiii lor, pentru ca Dumnezeu să‑i zidească sufletește, să‑i păzească sănătoși și să le dea înțelepciune la școală și în viața pe care o vor duce. Atunci când părinții își blestemă copiii și îi fac să sufere prin comportamentul lor nemilos, aceștia ajung chiar la situații în care deznădăjduiesc sau sunt cuprinși de temeri. Copiii aceștia sunt vătămați sufletește și au foarte mult de suferit apoi în viață. De aceea, în încheierea acestui material redăm Rugăciu­nea părinților pentru fii și fiice, pentru ca fiecare părinte să aibă posibilitatea de a o rosti cât mai des cu putință spre sporirea duhovni­cească a copiilor cu care Dumnezeu l‑a binecuvântat: „Doamne, Dum­nezeul nostru, Cel ce cu înțe­lep­­ciunea Ta ai zidit pe om din țărână și ai suflat în fața lui suflare de viață și, binecuvân­tân­du‑l, ai zis: «creșteți și vă înmulțiți și umpleți pă­mân­tul»; iar la Cana Galileii, prin Unul‑Născut Fiul Tău, ai binecuvântat nunta și, deci, naște­rea de fii, cu multă umilință rog marea Ta bunătate, ca neîncetat să reverși harul Tău și să Te milostivești asupra copiilor mei, pe care ai binevoit să mi‑i dăruiești. Umple‑i de înțelep­ciune și pricepere. Apără‑i de toate cursele vrăjmașilor văzuți și nevă­zuți. Poruncește îngerilor tăi ca totdeauna să le fie călăuze și povă­țuitori spre toate faptele cele bune, ca de‑a pururea să Te poată lăuda și preamări în veci. Amin” („Rugă­ciunea părinților pentru fii și fiice”, în: Cartea de rugăciuni, Bucu­rești, EIBMO, 2013, pp. 27‑28). În materialul următor ne vom concentra asupra sfaturilor Sfântului Porfirie Kavsokalivitul legate de comportamentul potrivit al părinților față de copiii lor atunci când aceștia sunt la vârsta adoles­cenței, poate cea mai dificilă dintre toate perioadele maturi­ză­rii ființei umane.

Pr. Adrian Agachi

Sursa: ziarullumina.ro