Patria „recunoscătoare”

Semne, 14.11.2009, TVR 1, ora 7.55

Reportajul documentar readuce în atenţie faptele de vitejie ale unor eroi români din cel de-al doilea război mondial. Faptele lor de arme, necunoscute publicului larg, sunt pilduitoare pentru o generaţie care a sacrificat totul pentru păstrarea demnităţii armatei române, pentru credinţă şi pentru ţară.

Participă: Radu Mărculescu, autorul cărţii „Patimi şi iluminări din captivitatea sovietică”, Gabriel Constantinescu, director al revistei „Puncte Cardinale” din Sibiu, Maria Constantinescu, fost deţinut politic, general de aviaţie Ion Di Cezare, , general de aviaţie Dan Stoian, Costion Nicolescu, cercetător la Muzeul Ţăranului Român, dr. Florin Mătrescu, autorul cărţii „Holocaustul Roşu”.

Patria „recunoscătoare”

Realizator Rafael Udrişte

Imaginea: Ion Cristodulo

Producător: Dan Micu

sursa: Rafael Udrişte