Hotărîre a Sinodului împotriva preoţilor divorţaţi, divorţaţi şi recăsătoriţi sau văduvi şi recăsătoriţi

Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a luat, în 10 – 11 februarie a.c., o hotărîre importantă, asupra căreia a păstrat discreţia. O decizie care urmăreşte să reglementeze situaţia preoţilor divorţaţi, divorţaţi şi recăsătoriţi, văduvi şi recăsătoriţi.

Probabil că această hotărîre va stîrni nemulţumiri şi proteste în rîndul preoţimii, cînd va fi aflată, pentru că taie în carne vie. Însă, ea lasă loc de negociere ierarhilor.

Într-un document al Sinodului se arată că, după 1990, numărul preoţilor divorţaţi, divorţaţi şi recăsătoriţi, văduvi şi recăsătoriţi a crescut, dar că aceştia nu au fost trataţi unitar pe cuprinsul Patriarhiei Române, fiecare episcop acţionînd după voia şi judecata sa. Aşa încît, Sinodul, ţinînd cont de canoanele, regulamentele şi legiuirile bisericeşti, a decis acum:

1. să-i caterisească pe preoţii care vor divorţa de-acum înainte,

şi

2. să le interzică preoţilor care erau pînă la data hotărîrii divorţaţi, divorţaţi şi recăsătoriţi, văduvi şi recăsătoriţi să mai ocupe funcţii în administraţia bisericească, inclusiv funcţia de paroh (excepţie făcînd preoţii de la ţară din parohii cu o situaţie specială), să fie promovaţi în alte parohii, să primească ranguri bisericeşti, să predea în învăţământul bisericesc şi să oficieze singuri Taina Cununiei (ci numai în sobor cu alţi preoţi, excepţia operînd tot în mediul rural unde nu poate fi întrunită această condiţie).

Totuşi, Sinodul lasă o portiţă deschisă: episcopul locului, după examinarea atentă a unui caz,de preot divorţat înainte de hotărîrea Sinodului, poate hotărî să-l folosească pe preotul respectiv în învăţămînt sau administraţie. Nu este însă îngăduită chiriarului vreo formă de pogorămînt în cazul celor care divorţează acum. Prin urmare, preoţii care divorţează de azi înainte, vor fi caterisiţi.

Sinodul aşteaptă ca, pînă la următoarea sa întrunire, să aibă o situaţie exactă a numărului de preoţi divorţaţi, divorţaţi şi recăsătoriţi, văduvi şi recăsătoriţi.

sursa: Claudiu Târziu