Ziua mitropolitului Policarp, binefăcătorul parohiei noastre

Astăzi, 23 februarie, este ziua onomastică a ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit grec Policarp al Spaniei şi Portugaliei, unul dintre binefăcătorii parohiei noastre, care ne-a dăruit de curând o părticică din moaştele Sf. Ierarh Nectarie, ocrotitorul comunităţii noastre.

La Sf. Liturghie prezidată de ÎPS Sa, în Catedrala “Sfântul Andrei” din Madrid, i-am transmis, în numele credincioşilor urările noastre:

Înaltpreasfinţia Voastră,

Este o deosebită plăcere şi bucurie pentru noi să vă transmitem, la sărbătoarea ocrotitorului spiritual, Sfântul Policarp, Episcopul Smirnei, dragostea filială şi sincerele felicitări pentru acest special eveniment, împreună cu urările noastre de sănătate şi noi împliniri pentru binele ortodocşilor de pretutindeni.

Ne încredinţăm sfintelor Voastre rugăciuni, Vă dorim ajutor şi întărire de la Dumnezeu în slujirea de Întâistătător şi rămânem al Eminenţei Voastre supus fiu duhovnicesc.

Su Eminencia,

Es un verdadero placer y una gran alegría para nosotros transmitirle, con motivo de la fiesta de su protector espiritual, San Policarpo, Obispo de Esmirna, amor filial y sinceras felicitaciones para este especial momento, junto con nuestros deseos de salud y de muchos proyectos cumplidos, para el bien de los ortodoxos de todo el mundo.

Nos encomendamos a sus santas oraciones, le deseamos goce de la ayuda y el empoderamiento de Dios, en cuyo servicio está, y nos quedamos por siempre humilde hijo espiritual de Su Eminencia.

De asemenea au fost transmise mulţumiri pentru darurile făcute credincioşilor din Coslada:

Înaltpreasfinţia Voastră,

Aş dori să îmi exprim prin aceste câteva rânduri, încă o dată, sincerele mele mulţumiri, ale familiei mele şi ale tuturor credincioşilor Sfântului Ierarh Nectarie din Coslada, pentru minunata ocazie de a vă fi avut  în mijlocul nostru, de a ne binecuvânta şi adresa cuvânt de învăţătură, prilej cu care ne-aţi oferit în dar şi un preţios odor: o părticică din sfântul trup al ocrotitorului nostru, Sfântul Ierarh Nectarie.

M-am aşteptat la momente minunate şi înălţătoare, dar am fost cu toţii copleşiţi de lucrarea şi binecuvântarea lui Dumnezeu!

Admir înţelepciunea, curajul şi capacitatea de mare misionar ale Eminenţei Voastre care, în aceste timpuri grele, de încercare a credinţei, ştie să propovăduiască Evanghelia în limba timpurilor pe care le trăim, să se apropie părinteşte de oameni, să fie un autentic apostol.

Vă doresc din suflet bogată binecuvântare de la Dumnezeu, spre continuarea frumoasei lucrări pastorale pe tărâm iberic, spre bunăstarea turmei cuvântătoare încredinţate şi spre slava lui Dumnezeu şi a Bisericii Sale!

Al Eminenţei Voastre supus fiu duhovnicesc,

Pr. ic. stavrofor George Cimpoca şi familia sa

Su Eminencia,

Quisiera expresar una vez más, a través de estas breves líneas, mi sincero agradecimiento, el de mi familia y el de todos los feligreses del Santo Jerarca Nectario de Coslada, por la maravillosa oportunidad que nos brindó de tenerlo entre nosotros, de recibir su bendición y de escuchar sus palabras de enseñanza, motivo con el cual nos ofreció además un valioso regalo: una pequeña parte del santo cuerpo de nuestro protector, el Santo Jerarca Nectario.

Estaba preparado para vivir momentos maravillosos y enaltecedores, pero nuestras expectativas fueron superadas por los designios y la bendición de Dios.

Admiro la sabiduría, el valor y la capacidad de gran misionero de Su Eminencia quien, en estos tiempos tan difíciles, que ponen a prueba nuestra fe, sabe predicar el Evangelio en la lengua de los tiempos que corren, sabe acercarse  a la gente como un padre, sabe ser un auténtico apóstol.

Le deseo de todo corazón que goce de la plena bendición de Dios para poder continuar el amplio trabajo pastoral en tierras ibéricas, por el bienestar del rebaño encomendado y por la alabanza de Dios y Su Iglesia.

De Su Eminencia fiel hijo espiritual,

Sacerdote ic. stavroforo George Cimpoca y su familia

Foto puteti viziona în rubrica: Viaţa parohiei 2011