Hagii în Ţara Sfântă, foarte departe de casă, foarte aproape de Hristos!

Un pelerinaj în Ţara Sfântă este întotdeauna o mare binecuvântare, este un dar nespus de mare, deoarece te duce să calci pământul pe care a coborât Dumnezeu, să iei contact cu locurile unde au trăit Iisus Hristos şi Preasfânta Fecioară Maria. Un pelerinaj în Ţara lui Iisus Hristos este şi un vis al oricărui creştin.

În perioada 1-7 septembrie 2011, un grup de 100 de credincioşi din Parohia “Sf. Nectarie Taumaturgul” – Coslada, doritori de a păşi pe urmele Mântuitorului şi ale Maicii Sale Preasfinte, pentru şapte zile au lăsat deoparte ocupaţiile obişnuite, pentru a deveni adevăraţi pelerini în Ţara Sfântă. Grupul a fost însoţit de parohul comunităţii, pr. George Cimpoca, şi dna preoteasă, Gina Cimpoca, organizatorul acestui pelerinaj, cărora s-au alăturat părintele David Pristavu din Ierusalim, dl Dragoş Coman şi dna Vasiliki Dorobanţu, din partea firmei Meteora-Bucureşti, care ne-au ajutat să descoperim frumuseţea locurilor sfinte, bogăţia lor istorică şi mai ales încărcătura lor creştină şi duhovnicească. A parcurge aceleaşi drumuri, a păşi pe aceleaşi locuri a însemnat pentru pelerini a trăi aceleaşi emoţii pe care le-au avut apostolii acum 2000 de ani, însoţindu-L pe Mântuitorul în diferitele locuri ale Galileii sau în drum spre Cetatea Sfântă a Ierusalimului sau momentele dramatice ale pătimirii Sale.

Acest pământ, cu munţii şi văile sale, cu pustiul şi câmpia fertilă a Galileii, Iordanul, Lacul Ghenizaretului, a fost „mângâiat” de privirea omenească a Fiului lui Dumnezeu. Nu există loc care să nu păstreze amintirea vreunui eveniment evocat în evanghelii, a vreunei întâlniri sau a vreunei învăţături a lui Hristos, Care, străbătând cărările prăfuite sau trecând prin cetăţile şi satele Palestinei, e imposibil să nu fi lăsat un semn al dumnezeirii Sale.

A fi pe aceste tărâmuri, înseamnă a citi şi a trăi Evanghelia „pe viu”, înseamnă a trece prin faţa ochilor şi prin inimă acele locuri şi acele emoţii pe care le-au avut odinioară mulţimile şi ucenicii Domnului, să te regăseşti printre mulţimile care L-au urmat pe Bunul Păstor pe ploaie sau cu cerul însorit, cu praful sau foamea prelungită de-a lungul zilei, pentru a spune în cele din urmă cu Petru: „Numai tu, Doamne, ai cuvintele vieţii veşnice”.

Cred că am trăit cu toţii o săptămână minunată, binecuvântată. Fotografiile făcute sau obiectele cumpărate în diferite locuri poate vor aminti unora ceva din emoţiile şi bucuriile sufleteşti trăite în Ţara Sfântă. Dar, cu siguranţă, momentele de pace şi seninătate sufletească trăite în aceste zile ne-au ajutat să ne simţim, cel puţin pentru câteva clipe, ucenici smeriţi ai Mântuitorului, liberi de preocupări, departe de orice zgomot lumesc şi mai dispuşi pentru rugăciune.

Ca şi Petru şi ceilalţi apostoli, l-am urmat pe Iisus-Domnul în călătoria Sa spre Ierusalim, am ascultat parabolele Sale, am rămas încântaţi de Muntele Fericirilor şi Tabor, de Nazaret, de Betleem, de Iordan, ne-am simţit cuprinşi de emoţie sfântă văzând Cetatea Sfântă a Ierusalimului, am plâns pe Via Dolorosa şi pe locul Răstignirii, pentru a ne adăpa în cele din urmă de bucurie la mormântul sfânt al Învierii lui Iisus.

Acum, când gândim că s-a terminat, cred că totul de-abia începe, pentru că am fost necunoscuţi între noi şi am devenit prieteni, am plecat încărcaţi de griji şi am revenit detaşaţi şi plini de bucuria întâlnirii cu Domnul, cu pământul sfânt. Am plecat oameni diferiţi şi ne-am întors o familie, o familie cu inima deschisă spre lume; o familie gata să împărtăşească totul, bune şi rele, bucurii şi necazuri; o familie în care celălalt este întotdeauna mai important.

Sămânţa a fost aruncată. Ea trebuie să încolţească în fiecare dintre noi. De noi depinde cât de repede va creşte! Apa credinţei, a rugăciunii, lumina şi căldura iubirii îi va da aripi şi se va înălţa, dăruind la rândul ei alte seminţe.

Mulţumesc tuturor pelerinilor! Aţi fost exemplari! Multumesc părintelui David! Minunat om! Mulţumesc ghizilor, Dragoş şi Vasiliki, firmei Meteora, dlui Sergiu Nica. Mulţumesc dnei preotese pentru felul în care le-a rânduit pe toate.

Orice călătorie te bucură, te înnobilează şi te îmbogăţeşte cu ceva. Doar pelerinajul este cel care te poate schimba cu adevărat.

Pentru toate: Îţi mulţumim, Doamne!

Fotografii se pot vizualiza pe contul Picasa al parohiei pentru fiecare zi a pelerinajului: ziua 1, ziua 2, ziua 3 , ziua 4, ziua  5, ziua 6, ziua 7.