Mitropolitul Serafim de Pireu:Despre manifestările interreligioase ale ecumenismului sincretist sub pretextul păcii

„Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul? Şi ce învoire este între Hristos şi Veliar sau ce parte are un credincios cu un necredincios? Sau ce înţelegere este între templul lui Dumnezeu şi idoli?” (II Corinteni 6: 14-16)

Între 11-13 septembrie 2011, a avut loc la München, în Germania, cea de-a 11 – a Întâlnire pentru „pace”, care este derulată de Organizaţia comunităţii romano-catolice Saint Egidio şi de comunitatea religioasă locală, unde se desfăşoară întâlnirea. La respectiva întâlnire au luat parte reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe şi ai comunităţilor creştine, precum şi reprezentanţi ai altor religii din lume.

Conform comunicatului reprezentanţei Bisericii Eladei la Uniunea Europeană: „O întâlnire interesantă a reprezentanţilor bisericilor şi ai religiilor, a politicienilor, a dascălilor academicieni şi a unor distinşi membri ai diferitelor sectoare sociale a avut loc la München, în Bavaria”. Responsabilitatea organizării a avut-o comunitatea „Saint Egidio”, mişcare care a început din 1986 la Assissi, în Italia, când precedentul „ighemon” al Vaticanului – din punct de vedere canonic inexistent – Ioan Paul al II – lea, a convocat o întâlnire mondială a liderilor religioşi, pentru a se ruga pentru „pace”. Invitat la întâlnirea de la München a fost Preasfinţitul Mitropolit de Ahaia, kir Athanasios, Directorul Biroului Reprezentanţei Bisericii Eladei în UE, Preafericitul Patriarh al României, kir Daniel, Înaltpreasfinţitul Mitropolit al Germaniei, kir Augustinos (Patriarhia Constantinopolului), Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Zimbabwe, kir Serafim (Patriarhia Alexandriei), Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Halepi, kir Pavlos (Patriarhia Antiohiei), Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Minsk, kir Filaret (Patriarhia Moscovei), Preasfinţitul Mitropolit de Constantia – Ammohost, kir Vasilios (Biserica Ciprului) şi Preasfinţitul Episcop de Kruga, kir Antonie (Biserica Albaniei).

În anul 2012, congresul va avea loc la Sarajevo. Anunţarea locaţiei următoarei întâlniri au făcut-o la fel de „emoţionaţi” „Episcopul” romano-catolic al actualei capitale a Bosniei – Herţegovina şi „Marele” Muftiu.

Pe perioada întâlnirii, care s-a deschis în prezenţa preşedintelui Republicii Federale Germania, domnul Christian Wulff, a vorbit cancelarul Germaniei, doamna A. Merkel, care a cerut rugăciunea tuturor religiilor pentru „a fi ajutate” toate guvernele europene.

Puţin mai la nord, în oraşul suedez Fisksätra, din districtul Nacka, lângă Stockholm, imamul Aguan Olguan împreună cu reprezentanţii comunităţii romano-catolice şi ai comunităţii luterane din Suedia, şi cu lozinca „Avem un Dumnezeu comun – De la intoleranţă la panreligie”, iniţiază o construcţie mixtă Guds Hus, care înseamnă „casa lui Dumnezeu”, ce va fi gata în anul 2015, care va adăposti sub acelaşi acoperiş – pentru credincioşii celor trei comunităţi religioase ale lor, o biserică creştină şi un templu musulman, având un centru comun pentru tineret şi un spaţiu comun pentru copii.

Nu există un succes mai mare al vicleanului balaur, al abjectului duşman al adevărului şi al mântuirii, al vechiului demon, ce ne loveşte acolo unde suntem vulnerabili, ca tragicele manifestări de mai sus ale ecumenismului sincretist, care, sub pretextul aşa-numitei păci, subminează şi anulează cu totul adevărul Revelaţiei în Hristos a Unicului şi Adevăratului Mântuitor al lumii. Cu măreţie, dumnezeiescul Pavel „prooroceşte” şi stigmatizează ruşinea şi crima canonică a ecumenismului sincretist, care constituie ultima rătăcire şi abjectul înaintemergător al lui Antihrist. Prin urmare, au perfectă dreptate cei care protestează, stau împotrivă şi au semnat şi semnează Mărturisirea împotriva ecumenismului izgonitor de Dumnezeu [antiteist], hidos şi criminal, această pan-erezie demonică.

Orice om cu capul pe umeri se întreabă: Oare există pace şi mântuire fără Hristos? Se poate ajunge la o societate irenică între oameni, atunci când în chip demonic ei neagă Înţelepciunea şi Iubirea Întrupată a lui Dumnezeu-Tatăl, elogiind demonica bătaie de joc a aşa-numitei înţelegeri reciproce în minciună şi rătăcire? Cum este posibil ca episcopii creştini să accepte rugăciunile în comun cu diabolicii adepţi ai falselor religii scornite de oameni, al căror mentor, inspirator şi lider autoritar este diavolul?

Şi-l imaginează măcar o dată vreunul dintre ierarhii ortodocşi participanţi pe dumnezeiescul Grigorie Teologul, rugându-se în comun ,,pentru pacea lumii” şi dialogând cu reprezentanţii ereziei ariene, care cuprinsese atunci întreg Constantinopolul? Cu ce se deosebeşte reprobabilul şi răufăcătorul Arie de falsul profet al islamului – Mahomed sau de nou-arătatul ereziarh Charles Russell al Companiei de broşuri ,,Turnul de veghere”, de vreme ce toţi trei au fost unelte demonice pentru subminarea Persoanei divino-umane a Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu Întrupat şi deformarea şi distrugerea mesajului Lui evanghelic.

Cum poţi să te rogi împreună şi mai ales unui aşa-zis dumnezeu comun inexistent, când mărturisirea principială a falsei religii a islamului este că nu există Dumnezeu Treimic şi că Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu cel Întrupat este o creatură şi un simplu vestitor al mesajului Lui? (Coran, Femeile 4:156-169). Cum poţi să te rogi împreună cu ticăloşii de rabini ai evreismului, care au transformat credinţa în Dumnezeul Vechiului Testament în luciferism şi satanolatrie, introducând în iudaism cabalismul şi talmudismul, care cu încăpăţânare şi îndărătnicie hulesc pe Preaneprihănitul Fiu al lui Dumnezeu Întrupat, aşteptând ca fals Mesia al lor pe Antihrist ce va să vină? Cum poţi să te rogi împreună cu comunitatea protestantă post-reformată din Olanda, al cărei preot paroh din Gorinchem, Klaas Hendrikse, a scris cartea cu titlul: ,,Crezând într-un Dumnezeu inexistent”?

Încălcarea nedisimulată, evidentă şi demonstrabilă a Dumnezeieştilor şi Sfintelor Canoane ale Bisericii celei Una, Sfinte, Universale şi Apostolice a lui Hristos constituie pentru cei de mai sus o ruşine şi o cădere pe care doar sângele muceniciei poate să o spele, pentru că în cunoştinţă de cauză şi în mod conştient trădează şi dispreţuiesc cuvântul Întemeietorului şi Mântuitorului lumii: „Cel ce nu cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl care L-a trimis” (Ioan 5: 23).

Indiferent de falsele flecăreli demonice despre falsa pace şi falsa coexistenţă ale groaznicei panerezii a ecumenismului sincretist, veşnicul, imuabilul şi inegalabilul cuvânt al Dumnezeului în-Trei-Sfânt, precum şi Ortodoxia şi ortopraxia martirilor şi eroilor neprihănitei noastre Credinţe ne cheamă să ne aliem nu cu slugarnicii şi de bună voie sclavi falsificatori ai adevărului, ci cu vitejii la cuget mărturisitori şi părtaşi ai căii crucii-învierii Începătorului şi Plinitorului Credinţei. Să nu uităm că pe perioada celor cinci secole de sclavie a neamului au existat conducători religioşi şi conducători ai neamului, dar şi ceata cea dumnezeiască şi slăvită şi de Dumnezeu-vestitoare a neomartirilor .

+ Mitropolitul Serafim de Pireu

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”)

sursa:  pelerin ortodox