Învierea Domnului în comunitatea noastră

În parohia noastră, credincioşii au participat la slujba Învierii şi la Sfânta Liturghie, organizate într-un spaţiu din cadrul Polideportivo El Olivo, oferit de către Primăria municipiului.

În cuvântul adresat credincioşilor, părintele paroh a spus: „ Cea mai tristă zi din istoria omenirii a fost ziua răstignirii Domnului, iar cea mai mare şi mai frumoasă sărbătoare, cea mai înălţătoare zi, a fost Ziua Învierii Domnului, ziua cea mai curată a bucuriei, ziua care a adus cele mai dulci mângâieri în lume, ziua în care s-a săvârşit cea mai mare minune, ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa.

Am cunoscut o mulţime de oameni nefericiţi pentru că nu au ceea ce au şi alţii. Deşi sănătoşi şi inteligenţi, sunt neliniştiţi că nu posedă maşina, mobila, trupurile sau hainele pe care alţii şi le permit. Însă nu ştiu mulţi oameni care să nu doarmă noaptea pentru că nu L-au cunoscut încă pe Dumnezeu, sau pentru că L-au supărat pe Cel ce le-a dat viaţă, sau pentru că nu au lacrimi pe care să le verse pentru păcatele lor! Până la urmă, întreaga istorie a omenirii şi a vieţii fiecăruia dintre noi este o mare dramă. Drama despărţirii de Dumnezeu, drama rătăcirii departe de Hristos, drama părăsirii Duhului Sfânt pentru păcatele şi desfrânările cele multe, drama unei libertăţi umane prost înţelese. Omul suferă din prima clipă a îndepărtării de Părintele său şi suferinţa i se adânceşte tot mai mult – şi, totuşi, persistă în această stare bolnavă din care nu mai vede cum ar putea ieşi… De ce să te desparţi de Cel ce te iubeşte? De ce să nu ceri ajutorul Celui ce te poate ajuta? De ce să nu-i mai vorbeşti Celui ce te poate asculta? De ce să suferi, când te-ai putea bucura? De ce să mori, când ai putea învia? Poate că par prea mari cuvintele acestea pentru a fi rostite într-o lume care nu mai înţelege cum ar putea trăi fără televizor şi internet, fără micile sau mai marile plăceri. Dar ele, credem, trebuie spuse şi repetate cu curaj în faţa unei lumi înspăimântate mai mult de criză decât de pedeapsa lui Dumnezeu, venită pentru păcatele noastre. Este, poate, una din ultimele clipe pe care ni le mai îngăduie Dumnezeu în faţa valului de apostazie care-l va aduce peste lume mulţimea păcatelor strigătoare la cer. Este momentul în care noi, cei ce am avut şansa să ne apropiem mai mult de El, trebuie să-I mărturisim Învierea. Hristos e viu! Hristos trăieşte! Hristos a înviat! Hristos este Dumnezeu adevărat pe care-L mărturisim împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt! Aceasta este temelia credinţei noastre ortodoxe. Pentru cel credincios, Hristos este învierea şi viaţa lui!

Primarul Municipiului Coslada, domnul Raúl López Vaquero, a transmis un mesaj celor prezenţi: “Fraţilor: Fiţi mereu bucuroşi în Domnul; vă repet: Fiţi bucuroşi! Fie ca bunătatea Lui să ajungă cunoscută tuturor oamenilor. Domnul este aproape. Nu vă neliniştiţi pentru nimic; mai degrabă, în orice situaţie, îndreptaţi către Dumnezeu cererile voastre prin rugăciune însoţită de recunoştinţa.” Epistola Sf. Ap. Pavel către Filipeni  

Rugăciunea este lumina sufletului; cuvintele unesc oamenii, popoarele, sufletele.  

Aş dori ca prin aceste umile cuvinte să vă felicit pe toţi cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului nostru care, după rânduielie dumneavoastră liturgice, ca Biserică Ortodoxă, este pe 15 aprilie anul acesta. Cei care credem în Hristos trebuie să ne felicităm într-un moment atât de special şi plin de speranţă, chiar şi în mijlocul problemelor vieţii de zi cu zi.

Ca Primar al Cosladei vă spun bun venit şi, cu umilele mele cuvinte, doresc să vă transmit dorinţa ca pacea, dialogul – în cuvinte şi rugăciune – şi entuziasmul să prezideze aceste evenimente astăzi şi mâine şi în fiecare zi, pentru că aceste sentimente dau căldură sufletului.

Coslada, oraş deschis, este format din oameni, persoane care au dorit să facă din nucleul lor de convieţuire un centru de înţelegere şi colaborare.

Aşa să fie, şi fie ca această bucurie de Paşti, pe care fiecare şi-o va exprima în mod personal şi intens în felul său, să nu plece niciodată din această comunitate, din acest oraş şi din fiecare locuitor al Cosladei.

Duminică dimineaţa, de la orele 11.00, a fost săvârşită slujba celei de A Doua Învieri, la care copiii şcolii parohiale au citit textul din Sfânta Evanghelie rânduit pentru această zi în mai multe limbi, ca semn al propovăduirii mesajului scripturistic la toate popoarele.

Mai multe foto în albumul online al parohiei noastre.