Adunarea parohială – prezentarea activităţii pe anul 2012

După ce s-au îndeplinit toate cele prevăzute de Statutul de Organizare şi Funcţionare al Episcopiei, privitor la convocarea Adunării parohiale, adică anunţarea acesteia în termen legal şi slujirea Sfintei Liturghii cu chemarea Sfântului Duh, membrii prezenţi ai Adunării s-au întrunit în biserica parohială cu hramul „Sfântul Nectarie Taumaturgul”, duminică, 27 ianuarie a.c., unde preşedintele Adunării, la ora 12.00, a deschis lucrările, dând citire prevederilor din Regulament şi anunţând scopul întrunirii, anume:

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului parohial;
2. Aprobarea Raportului de activitate al Comitetului parohial;
3. Aprobarea bugetului anual al parohiei;
4. Aprobarea Raportului anual al activităţilor parohiei;
5. Aprobarea bilanţului contabil al parohiei.

Detalii despre activităţile parohiei sunt prezentate în materialul de mai jos.