Învierea în comunitatea noastră – 2013

Procesul Domnului Iisus a fost unic şi prin faptul că Cel condamnat a fost găsit vinovat nu pentru ceea ce a făcut, ci pentru ceea ce a fost El. Aparenta înfrângere a morţii Domnului Iisus a culminat cu reala victorie a Învierii. Dacă totul s-ar fi terminat fără înviere, viaţa ar avea astăzi un alt sens, iar veşnicia ar fi un infern. Cine ar şterge astăzi lacrimile văduvei, ale orfanului şi ale celui lovit de valurile vieţii, dacă nu ar fi înviat Iisus? Cine ar iubi pe cei neiubiţi, cine ar ierta pe cei neiertaţi, cine ar hrăni pe cei nehrăniţi, cine ar mângâia pe cei nemângâiaţi… dacă nu ar fi înviat Iisus? Cine ar răspunde rugăciunilor disperate, cine ar şterge lacrimile fierbinţi, cine ar ierta păcatele dacă nu ar fi înviat Iisus? Cui s-ar închina milioanele de oameni, cui i S-ar dedica imnurile şi adorarea dacă n-ar fi înviat Iisus? Dar Iisus a înviat şi învierea Lui este speranţa muritorilor. Există un mesaj în Învierea lui Iisus care traversează veacurile şi cheamă pe oameni la dragostea şi iertarea divină. Învierea celui Înviat pune în evidenţă câteva adevăruri universale:

DSC_0015

Dumnezeu este mai tare decât Diavolul

Diavolul a fost învins de Dumnezeu şi în cer, şi pe pământ. În cer a fost învins înainte de creaţie, când sclipitorul înger Lucifer, împreună cu a treia parte dintre îngeri, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Drept pedeapsă, el a fost aruncat în văzduh şi din înger al luminii a devenit înger al întunericului, din Lucifer (purtător de lumină) a devenit Diavolul (Vrăjmaşul). Pe pământ a fost învins la Golgota, când Iisus, părăsit de oameni, l-a învins prin cruce. Mormântul sigilat, gărzile imperiale, complotul mai marilor poporului corupţi, trădarea lui Iuda… nu L-au putut ţine în mormânt – a înviat!. Către Adam şi Eva, Dumnezeu face o promisiune, care s-a împlinit la cruce: ,,Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu Îi vei zdrobi călcâiul” (Genesa 3, 15). Mântuitorul a zdrobit capul Diavolului pe cruce şi în felul acesta a înfrânt păcatul şi moartea. Dumnezeu este iubire, Diavolul este ură. Dumnezeu este mai tare decât Diavolul.

Dragostea este mai tare decât ura

Dumnezeu este personificarea iubirii, Diavolul este personificarea urii. Din ură s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, din ură a instigat pe primii oameni, din ură a vrut să-L distrugă pe Iisus. Ura oamenilor, acumulată de-a lungul mileniilor, sfida justiţia divină chemând judecata şi mânia lui Dumnezeu. Ura lor L-a aruncat pe Iisus pe cruce şi L-a coborât în mormânt. Ce preţ aveau oamenii păcătoşi în faţa sfinţeniei lui Dumnezeu? De ce meritau oamenii să vină Fiul lui Dumnezeu pe pământ şi să moară pentru ei? Cu ce L-am obligat noi pe Dumnezeu să ne iubească şi să-Şi jertfească singurul Fiu pentru răscumpărarea noastră? Motivaţia Mântuitorului de a veni pe pământ a fost iubirea, iubirea pentru oameni, pentru suferinţa şi durerile lor. Dragostea a luat asupra ei şi vinovăţia umană, plătind dreptăţii lui Dumnezeu prin moarte. A urmat apoi Învierea şi Dragostea a ieşit afară, aducându-ne vestea iertării. Dragostea este veşnică, ura este vremelnică. Dragostea este mai tare decât ura.

DSC_0019

Binele este mai tare decât răul

Dumnezeu este personificarea binelui, Diavolul este personificarea răului. Toată viaţa, Domnul a făcut numai bine, fiind ca un Miel în mijlocul lupilor. Ştia că are la dispoziţie 12 legiuni de îngeri, însă nu a vrut să facă rău nici chiar duşmanilor Săi. Răul a fost biruit prin bine, nu prin rău, căci Mântuitorul nu a folosit metodele Diavolului. ,,Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine”. Finalul a dovedit şi în acest caz că binele triumfă, pentru că Dumnezeu este de partea binelui. Binele este atmosfera cerului şi a sufletelor mântuite de cel Înviat. Binele este veşnic, timp în care răul este trecător. Binele este mai tare decât răul.

Viaţa este mai tare decât moartea

Dumnezeu este personificarea vieţii, Diavolul este personificarea morţii. Viaţa aduce bucurie, moartea aduce lacrimi; viaţa aduce primăvară, moartea aduce iarnă; viaţa aduce speranţă, moartea aduce resemnare. Firicelul de iarbă va sparge întotdeauna asfaltul, ghiocelul se va ridica întotdeauna deasupra zăpezii. Este de neînţeles faptul că Mântuitorul ne-a adus viaţa prin moartea Sa şi a învins prin slăbiciune. Când Domnul a fost pus în mormânt, nici măcar ucenicii nu au mai crezut că se poate face ceva şi au rămas dezamăgiţi şi fără speranţă. Prin moarte, Domnul a distrus boldul morţii (1 Cor. 15, 55-57), adică păcatul care ne despărţea de Dumnezeu. Viaţa este veşnică, moartea este temporară. Viaţa este mai tare decât moartea.

DSC_0173

Adevărul este mai tare decât minciuna

Dumnezeu este personificarea adevărului, Diavolul este personificarea minciunii. Domnul în viaţa de pe pământ a fost şi este Adevărul, El ne-a adus adevărul din partea lui Dumnezeu. Bucuria oamenilor de la Florii s-a transformat în ură la Paşte, iar minoritatea a devenit majoritate. Oamenii au omorât Adevărul, dar El n-a rămas în mormânt, ci a înviat, dovedind că este invincibil şi veşnic. În El poţi avea încredere, este Dumnezeu în cer şi pe pământ. Oamenii L-au omorât pentru că faptele lor erau rele şi, iubind păcatul, n-au vrut adevărul (Ioan 3, 19-21). Cei de atunci au preferat să spună că Hristos nu a înviat. S-au cheltuit bani pentru a răspândi această minciună. Minciuna ostaşilor romani puşi la cale de preoţii vremii nu a rezistat. Astăzi toţi oamenii ştiu că Iisus a înviat, că este Dumnezeu viu şi veşnic. Lupta dintre adevăr şi minciună continuă şi astăzi (Matei 28, 11-15), însă Adevărul va învinge mereu, pentru că adevărul este veşnic. Adevărul este mai tare decât minciuna.

DSC_0196

Speranţa este mai tare decât disperarea

Dumnezeu este personificarea speranţei, Diavolul este personificarea disperării. Scopul păcatului, al bolilor, al morţii este să aducă disperarea în inimile oamenilor. Destinul oamenilor născuţi din nou este în mâna străpunsă de cuie a Mielului lui Dumnezeu. În lucrarea mântuitoare există speranţă, disperarea nu mai are efect, Iisus ne-a plătit datoria. Speranţa este mai tare decât disperarea. Indiferent care îţi este starea sufletului la sărbătoarea de Paşte, adu-ţi aminte de aceste adevăruri universale probate de istorie. Ele au scopul să-ţi aducă dragostea lui Dumnezeu, să te încurajeze, să te ridice, pentru că Dumnezeu este mai tare decât Diavolul, dragostea mai tare dacât ura, binele mai tare decât răul, viaţa mai tare decât moartea, adevărul mai tare decât minciuna, speranţa mai tare decât disperarea. Aceste adevăruri nu au scopul doar să te informeze, ci şi să-ţi spună că Dumnezeu te iubeşte, Îi pasă de tine, destinul tău este în mâna Sa!

DSC_0218

Mai multe fotografii puteti vizualiza pe contul picasa al parohiei.