ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ – ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΖΩΝΑΚΙΑ, ΕΧΕ ΓΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ…