Duminică, 17 noiembrie 2013, după hram

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor şi a toată milostivirea, a Cărui milă este nemăsurată şi iubire de oameni adânc neajunsă, la a Ta slavă căzând, cu frică şi cu cutremur, ca nişte robi netrebnici, cu umilinţă aducem acum mulţumire bunătăţii Tale, pentru binefacerile ce au fost asupra robilor Tăi ajutători, miluitori, binefăcători ai comunităţii noastre, asupra robilor Tăi care cu râvnă neobosită au contribuit, după putere, la pregătirea după rânduială a tuturor celor necesare hramului parohiei, fiecare după numele său, cu toţi cei din cuprinsul casei lor; şi ca pe Domnul, Stăpânul şi Binefăcătorul, Te slăvim, Îţi cântăm şi Te lăudăm.

DSC_0118

Dipploma 1 - copiaŞi iarăşi căzând înaintea Ta, mulţumim, rugând cu umilinţă nemăsurata şi nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor Tăi şi cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, aşa şi de acum înainte învredniceşte-i a spori în dreapta credinţă, în dragostea cea către Tine şi cea către aproapele şi întru toate faptele cele bune şi a dobândi ale Tale binefaceri, împreună cu toţi credincioşii Tăi. Mântuieşte-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace şi linişte. Şi ne învredniceşte pe toţi, totdeauna a grăi şi a cânta Ţie şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de-viaţă-făcătorului Tău Duh, Dumnezeului celui slăvit întru o fiinţă. Slavă Ţie, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin!Diploma 2

Aşa am încheiat Sfânta Liturghie, cu rugăciunea de mulţumire pentru binefacerile pe care Dumnezeu şi Sfântul ocrotitor, Nectarie Taumaturgul, le-au revărsat asupra noastră cu prilejul sărbătorilor închinate hramului.

Diploma 3Toţi cei care, cu neobosită râvnă, şi-au împărţit timpul pentru familie, lucru, biserică, arătând o minunată dragoste pentru cele rânduite în biserică, au primit un cuvânt de laudă, de mulţumire şi de mângâiere din partea părintelui paroh şi o Diplomă de excelenţă, ca recunoştinţă pentru credinţa, hărnicia, înţelepciunea, priceperea şi ospitalitatea cu care s-au implicat în pregătirea sărbătorilor închinate Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul, ocrotitorul spiritual al enoriei noastre, pentru felul în care au înţeles că forţa unei comunităţi este dată de unitatea şi puterea jertfei şi că demnitatea de creştin se câştigă prin hărnicie şi dărnicie!

Din toată inima, sinceră preţuire!