Cursuri online

Anexa Circulara nrLuni, 20 ianuarie, 2014, a început perioada de înscriere pentru programul de Introducere în Teologia Ortodoxă oferit de Centrul de Studii și Cercetare„Dumitru Stăniloae”, din Paris.

Înscrierile se fac exclusiv prin completarea formularului electronic de pe prima pagină a sitului www.teologie.eu și vor rămâne deschise până pe 20 februarie 2014. Pentru anul acesta sunt disponibile 95 de locuri.

În perioada 10 martie – 25 iunie 2014, se va desfășura programul de Introducere în Teologia Ortodoxă. Acest ciclu de 28 de cursuri este destinat exclusiv persoanelor fără studii teologice anterioare și este conceput în așa manieră încât să ajute la fixarea cunoștințelor teologice de bază, necesare înscrierii într-un ciclu academic la nivel de licență, care va fi oferit de Centrul nostru în anii următori. Sunt disponibile 95 de locuri.

Cursurile vor avea loc săptămânal, în serile de luni și miercuri, începând cu ora 20.00 și vor avea o durată de 2h, din care 30 min. vor fi rezervate întrebărilor din partea cursanților. Programul va debuta luni, 10 martie 2014, cu un curs inaugural, și se va încheia miercuri, 25 iunie 2014, cu o întâlnire concluzivă. Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul unei platforme pentru conferințe și cursuri online care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți.

Cele 28 de prelegeri vor fi împărțite astfel:

1. Biblia în Biserică – o serie de 4 prelegeri focusate asupra fixării locului, rolului și autorității Sfintei Scripturi în cadrul vieții ecleziale răsăritene. Se va face o introducere în cuprinsul canonului biblic tratându-se apoi câteva probleme actuale din domeniul studiilor biblice (ex: scrieri apocrife, metode exegetice, cu premisele, avantajele și neajunsurile lor etc.).

2. Patrologie – o serie de 5 prelegeri având ca obiectiv asistarea cursantului în dobândirea unei familiarități elementare cu marile nume ale patristicii creștine, încadrate în epocile și contextele lor. Se va opta pentru o tratare în strânsă legătură cu mersul istoric al Bisericii și cu provocările și exigențele de care părinții au trebuit să țină seama în articularea lucrării lor de mărturisire și apărare a învățăturii de credință și de păstorire al poporului binecredincios. Această trecere în revistă va oferi premisele necesare tratării unor teme precum temeiul autorității Părinților în Biserica Ortodoxă, inspirația divină, receptarea eclezială a unui autor etc. – toate acestea reprezentând concepte fundamentale pentru o articulare a acestei discipline într-o manieră bine întemeiată în exigențele academice contemporane, dar și în specificitatea vieții noastre bisericești.

3. Istorie și organizare bisericească – o serie de 6 cursuri care îl vor ajuta pe cursant în a se orienta dea lungul parcursului istoric al Bisericii, oferindu-se însă o perspectivă teologică asupra acestuia, adică având constant în vedere adevărul prezenței și lucrării necontenite a lui Dumnezeu dea lungul secolelor. Două cursuri vor fi dedicate unei introduceri în articularea canonică a organizării instituționale și a vieții bisericești în lumina acestei abordării teologice.

4. Teologie dogmatică – o serie de 6 cursuri vor trata, la nivel de bază, principalele teme de teologie dogmatică: cunoașterea lui Dumnezeu, Sfânta Treime, crearea lumii, Întruparea etc.

5. Teologie liturgică – o serie de 5 cursuri de familiarizare cu noțiunile fundamentale ale acestei ramuri teologice: anul liturgic, cele șapte laude, Sfintele Taine și ierurgii, arta bisericească etc.).

Evaluarea în urma programului de Introducere în Teologia Ortodoxă se va face în cadrul unei întâlniri față către față a cursanților cu profesorii, programată a avea loc la Roma, în luna septembrie 2014. Cele trei zile de lucru ale acestei întâlniri vor cuprinde o sesiune de comunicări în plen din partea profesorilor asupra unei teme date (o zi), o serie de seminare ținute de fiecare dintre profesori pe o temă anunțată anterior (1/2 zi), evaluarea cursanților (1/2) și vizitarea câtorva obiective de pelerinaj din Roma.

Evaluarea cursanților va consta într-un examen oral și în prezentarea unei lucrări de aprofundare a unei teme, întocmite sub îndrumarea unuia dintre profesorii Centrului „Dumitru Stăniloae”. În urma acestei evaluări, participanții vor fi declarați admiși sau respinși pentru programele de formare ulterioare propuse de Centrul nostru.