Vezi pe cineva că a greşit?…

5pml9iSă nu judeci pe nimeni, tată. Tare-i păcat să judeci. Vezi pe cineva că a greşit, să-ţi fie milă de el: “Doamne, săracu’, uite ce i-a făcut diavolul…” – şi să nu judeci pe nimeni. Şi să-i vezi pe toţi deopotrivă, să nu zici că unul e mai bun şi altul mai puţin bun. Să nu osândeşti pe nimeni. Să-i ai pe toţi mai buni decât tine. Şi nu mai purta grijă de ce fac alţii; ia seama la ce faci frăţia ta. Era un frate, Coprie, care văzând că nu se poate lupta cu ereticii, a început să se roage: “Doamne, ia pe cutare de pe pământ, că uite, face atâta rău, sminteşte atâta lume!” – şi tot aşa se ruga mereu. Şi a visat într-o noapte că S-a pogorât Iisus de pe cruce şi a întors obrazul spre Coprie şi i-a spus: “Loveşte, Coprie, loveşte… Dacă Eu sunt gata să Mă răstignesc a doua oară pentru sufletul acesta, cum te rogi tu să-l omor?” Iac-aşa… Ai văzut, tătucă?

Părintele Paisie Olaru, Părintele Paisie duhovnicul, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993