Îmi pare rău, doamnă!

sb10063626ab001.jpg.CROP.rtstoryvar-mediumO doamnă bogată ce jucase un rol important pe pământ ajunse la poarta lui Petru. Petru o primi şi-i arătă o vilă măreaţă: „Aici este locuinţa slujitoarei dumneavoastră”. Atunci doamna se gândea în sinea ei: „Dacă slujitoarea mea are o locuinţă aşa de frumoasă şi măreaţă, atunci ce voi primi eu?” Imediat după aceasta, Petru îi arătă o altă casă, mai mică şi foarte sărăcăcioasă, şi-i spuse: „Acolo este locuinţa dumneavoastră”. Supărată, doamna îi spuse: „Dar în această locuinţă aşa de mică nu pot locui”. Petru îi răspunse: „Îmi pare rău, doamnă, dar cu materialul pe care ni l-aţi trimis n-am putut construi altceva”.