Credință și Cultură Azi. Depresia, dimensiunea ei spirituală