Față către față între contemporani. Elita în carcera comunistă (18.03.2017)