Europa Christiana. Făcătorii de pace în lumea de azi