Credință și Cultură Azi. Fundamentalismul religios și secular