Credință și Cultură Azi. Manipularea. Strategii contemporane