Credință și Cultură Azi. Corectitudinea politică sau marxismul cultural