Credință și Cultură Azi. Religia creștină ca vocabular al culturii europene