Șoimul leneș

Unui rege i-au fost dăruiți cu prilejul zilei sale de naștere din partea unui șeic doi pui de șoim. Acesta i-a încredințat maestrului care se ocupa cu dresajul lor pentru a-i antrena. După câteva luni, instructorul îi comunică regelui că unul dintre șoimi era perfect instruit. Celălalt, nu știu din ce cauză, nu se mișca deloc de pe ramura pe care fusese așezat în ziua când sosise la palat. Chiar mâncarea trebuia să-i fie adusă acolo.

Regele a poruncit să fie convocați vraci și oameni cunoscuți pentru dibăcia lor în dresarea șoimilor, însă nimeni nu a putut să facă să zboare acel șoim. De la ferestrele palatului său, regele observa cu durere cum șoimul cu pricina rămânea nemișcat. În cele din urmă, conducătorul regatului dădu de veste că oferă o recompensă substanțială celui care va reuși să facă șoimul să zboare.

La scurtă vreme după aceea, într-o dimineață, regele privind de la fereastra palatului său rămase surprins văzând cu mare bucurie cum șoimul cel încăpă­țâ­nat în a zbura se înălța acum în tăriile cerului. Vru să-l cunoască pe autorul acelui miracol. I-a fost adus înainte un țăran. Intrigat, îl întrebă: Tu l-ai făcut pe șoim să zboare? Cum ai reușit?

Măria-Ta, a fost foarte simplu. Singurul lucru pe care l-am făcut, a răspuns țăranul, a fost să tai ramura pe care ședea pasărea, iar ea, pentru a evita lovitura căderii, a deschis aripile și a zburat.

Hristos, atunci când a venit pe pământ, nu a promis oamenilor că vor scăpa de greutăți. Ba dimpo­tri­vă, i-a avertizat pe cei ce vor crede în El că vor avea parte de necazuri în lume. Dumnezeu nu înlătură toate greutățile din viața noastră, ci ne ajută să le depășim. Mai mult, ne taie legăturile de care noi ne prindem și care ni se par siguranțe, când în realitate sunt piedici. Aceasta o face chiar dacă uneori nu înțelegem și nici nu ne convine. (Augustin Păunoiu, preluare din volumul De vorbă cu Iisus, Agustin Filguieras Pita, Sapientia, 2014)

Sursa: ziarullumina.ro