Credință și Cultură Azi. Virtualitățile pacificatoare ale religiei