februarie 2018Când unirea doare

Atunci când mă gândesc la Unire îmi vine în minte imaginea Bisericii așa cum este ea zugrăvită într-o carte numită Păstorul lui Herma. Biserica este înfățișată acolo sub chipul unui turn construit din foarte multe pietre, fiecare pusă la locul ei în zidirea aceea uriașă. Pietrele care stau în zid sunt legate una de alta…


Pocăința și schimbarea lumii

A purta o discuție despre pocăință în cadrul lumii prezente reprezintă un demers extrem de subtil și de dificil în același timp. Mai întâi, întrucât termenul s-a demonetizat din cauza conotațiilor sale înguste de tip neoprotestant, și apoi pentru că cel care abordează această temă vizează nu lămurirea unei noțiuni sau a unei idei abstracte,…


Ortodoxia ne-a unit!

Pentru noi, românii, Ortodoxia mai înseamnă ceva: îndemnul de a fi una. Da! Ortodoxia ne-a unit! Ortodoxia ne-a deșteptat dorința de unire, ea ne-a menținut acest dor al unității și tot ea ne-a dat putere să suferim atâtea răstigniri cu necurmata nădejde în bucuria Învierii. În prima duminică din Postul Mare, după o veche rânduială…


Postul şi înfrânarea

În descrierea elementelor constitutive ale programului ascetic practicat de Stareţul Iosif, rolul trupului în săvârşirea acestuia (al programului), în ceea ce priveşte participarea şi limitele lui, sunt minuţios analizate. Trupul reprezintă, pentru Cuviosul Iosif, un element foarte important (indispensabil chiar) în realizarea progresului duhovnicesc, chiar dacă el asigură doar suportul pentru manifestarea puterilor sufleteşti. Grija…


Postul Mare

Postul, ca înfrînare de sine în numele lui Dumnezeu, este o armă puternică pe calea mîntuirii şi împotriva diavolului. Hristos Însuşi a postit 40 de zile în pustia Carantaniei, biruind cele trei mari ispitiri (cf. Matei 4, 1-11, şi Luca 4, 1-13). Cele mai de seamă sărbători ale anului bisericesc sînt precedate de perioade de…Calitățile păstorului iscusit

Păstorirea preotului în mijlocul credin­cio­șilor se bazează atât pe fapte, cât și pe îndrumarea duhovnicească prin intermediul predicilor, catehezelor și cuvântărilor ocazionale. Întotdeauna Sfinții Părinți au luat în considerare atât scrierile timpului în care au trăit, limbajul adecvat, dar și puterea sufletească a cre­din­cioșilor în fața cărora predicau. În prezent, timpul redus avut la dispoziție,…
Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2018

Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler şi Preaiubiţilor credincioşi din cuprinsul Patriarhiei Române, Har, bucurie și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, iar de la noi părinteşti binecuvântări!  Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Iubiți credincioși și credincioase,  Prima Duminică a Postului Sfintelor Paști este dedicată biruinței credinței ortodoxe asupra ereziilor. Sfinții Părinți care s-au reunit în…


Duminica Ortodoxiei

Privind la oamenii care s-au întâlnit cu Iisus, avem de învăţat de la Hristos cum să vorbim altora despre El. De data aceasta, vom scrie în special despre prejudecăţi, atunci când Îl împărtăşeşti pe Hristos. Ştim că întotdeauna operăm cu prejudecăţi. Când cineva spune despre altcineva ceva, tu ştii imediat anumite lucruri despre acea persoană…
Duminica Lăsatului sec de brânză

Că de veţi ierta oamenilor greşealele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; 15. Iar de nu veţi ierta oamenilor greşealele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşealele voastre. 16. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă,…

Atenția la sine

Între păcatele cărora nu le acordăm nici o importanță, ba de multe ori nici nu-l socotim ca păcat, se află și neatenția. Cum se manifestă neatenția? Lipsa prezenței duhovnicești la rugăciune, neputința de a vedea limpede cum ne comportăm, incapacitatea de a privi dincolo de obsesiile noastre personale, încețoșarea pe care ne-o aduce autosuficiența. Toate…


Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

În ziua de 15 februarie 2018, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea Arhiereului-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și a Arhiereului-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei…


Au fost aleși doi arhierei vicari pentru diaspora

Doi arhierei vicari au fost aleși în cadrul ședinței Sfântului Sinod de joi, 15 februarie 2018: Arhim. Atanasie (Tudor) Rusnac, arhiereu vicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, cu 42 voturi. Noul arhiereu vicar va purta titulatura Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania. Arhim. Teofil (Petru) Roman, arhiereu vicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei…


De la plânsul pentru păcate la bucuria restaurării în Hristos

De-a lungul celor 10 săptămâni ale perioadei numite „a Triodului”, pe care o străbate acum întreaga Biserică, textele liturgice se concentrează asupra a două aspecte duhovnicești: pregătirea individuală a credinciosului pentru a-l ajuta să se apropie cu vrednicie de sărbătoarea Sfintelor Paști și instruirea sa printr-o imnologie cu un bogat conținut teologic. În această atmosferă…
„Cerșetorul pentru Hristos” a trecut la cele veșnice. Pentru ce aduna bani Bunicul Dobri

Patriarhia Bulgară a anunțat marți, 13 februarie 2018, că Bunicul Dobri Dobrev, supranumit „Cerșetorul pentru Hristos”, unul dintre cei mai iubiți și cunoscuți oameni din Bulgaria, a trecut la Domnul, la vârsta de 103 ani. El cerșea în apropierea Catedralei din Sofia, iar din banii adunați făcea donații bisericilor și mănăstirilor din Bulgaria. Trupul său…Lanțul smereniei

Una dintre cele mai remarcabile povestiri despre smerenie și despre manifestările ei concrete o găsim la Avva Matoes din Patericul egiptean. Acolo smerenia este ca un lanț care‑i ține pe oameni, verigă cu verigă, într‑o legătură a cinstirii reciproce, în care întâietate are mereu celălalt. Istorisirea este unică și surprinzătoare. Avva Matoes s‑a mutat din…Rețete miraculoase

Frecvent apar pe piață, iar în anumite momente ale anului cu mai multă insistență, rețete miraculoase abundente. Trăsătura comună a tuturor este rezultatul fabulos în comparație cu efortul minim care se cere: cu foarte puțin se asigură sănătate, frumusețe și succes. Viața religioasă nu scapă nici ea de acest tip de rețete. Iar în cutiile…Eșec? Nu! Doar o amânare temporară

Să vezi lucruri în sămânță, asta înseamnă geniu. (Lao-Tzu) Dacă mi-ai face o vizită în biroul meu din California, ai găsi aici într-unul din colțurile încăperii un dozator frumos de băuturi răcoritoare decorată cu faianță spaniolă și cu mahon, înconjurată de nouă scăunele acoperite cu piele (din cele care erau folosite cândva în farmacii). Ți…
Tufa de spini

Dumnezeu ne surprinde întotdeauna. El își arată slava unde și cum vrea. Măreția Lui poate străluci în persoanele umile, necunoscute sau în lucrurile socotite de unii vrednice de dispreț. Gândurile Mele nu sunt precum gândurile voastre și nici căile Mele nu sunt ca ale voastre”, spune Domnul în cartea prorocului Isaia la capitolul 55, versetul…


Săptămâna brânzei

Potrivit rânduielii bisericeşti, înainte de începerea Postului Mare, parcurgem o săptămână pregătitoare, de trecere, numită în popor Săptămâna brânzei. Începând de astăzi, în această săp­tămână nu se mai consumă carne şi se face dezlegare la ouă, lapte, brânză şi peşte, inclusiv în zilele de miercuri şi vineri. Rânduiala liturgică a acestei perioade pri­meşte unele conotaţii…


Lăsatul secului

În calendarul bisericesc, Lăsatul secului are două etape care conduc treptat către Postul Sfintelor Paşti: Duminica Înfricoșătoarei Judecăţi – când se lasă sec de carne, şi Duminica Izgonirii lui Adam din Rai – când se lasă sec de brânză. Lăsatul secului de carne pentru Postul Mare are loc în Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi. După această duminică…Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi

Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. 32. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. 33. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga….


10 februarie 2018 – Moşii de iarnă în comunitate; „Cei morţi continuă să trăiască pe pământ, în amintirea celor vii, prin faptele lor bune! Morţii sunt cu adevărat morţi atunci când nu-i mai aminteşte nimeni!” (Sfântul Grigorie de Nazianz)

Moartea nu contează. Am trecut pe malul celălalt, Nimic mai mult. Am rămas tot eu, așa cum tu ești tot tu. Unul pentru altul suntem ceea ce am fost mereu. Vorbește-mi, chemându-mă pe nume, așa cum mi-ai spus mereu. Nu-ți schimba tonul vocii: nu-mi vorbi nici solemn, nici trist. Râzi așa cum râdeam împreună… Roagă-te,…


Mâini de zăpadă

Închide ochii, mi-ai spus, ca să te pot spăla pe cap! I-am închis, și părul mi s-a făcut alb de la săpun. Și-n timp ce stăteam cu ochii închiși, am adormit. Și-n timp ce dormeam, s-a făcut iarnă afară. Tu mă spălai mai departe pe cap în vreme ce eu făceam un om de zăpadă,…


Între duhul lumii şi Duhul lui Dumnezeu

„În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii, spunând: «Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor». El este acela despre care a zis Prorocul Isaia: «Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui»”. Matei 3:1-3 Şi a venit tot poporul la Iordan şi s-a botezat, spune Scriptura….


Importanța lecturii în viața copiilor noștri

De cincisprezece-douăzeci de ani, părinții și educatorii au constatat cu îngrijorare tendința generală a copiilor de-a citi tot mai puțin. Îmi permit să adaug, cu toată răspunderea, că această tendință se manifestă şi la majoritatea adulților, chiar și la o mare parte dintre adulții intelectuali care, din pricina volumului mare de muncă, nu mai reușesc…


Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita, în frunte cu părintele Vasile Mihoc, cere Ministerului Culturii și Ministerului Educației „oprirea propagandei homosexuale din instituțiile de cultură și din educație”

Federația Pro-Vita solicită Ministrului Culturii, Ministrului Educației Naționale, inspectorilor școlari, cadrelor didactice, părinților și tuturor factorilor de decizie, „oprirea propagandei homosexuale din instituțiile de cultură și educație.” Astfel, Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita din România își exprimă îngrijorarea cu privire la difuzarea, în instituțiile de cultură și artă din România, a unor producții cinematografice care promovează…

Fiul şi tatăl

De câte ori vorbim despre părinți simțim un fior în trup. Și asta fiindcă pe unii i-am pierdut, iar pe alții îi vizităm atât de rar. Dacă vrem să aflăm câtă umanitate a mai rămas în noi să ne cercetăm atunci când ne aducem aminte de părinți. Când gândul la ei ne lasă insensibili e…
Mărgăritare pentru suflet

  „Lasă-te răstignit şi nu răstigni. Lasă-te bârfit şi nu bârfi. Fii blând şi nu fi zelos în rău… Veseleşte-te cu cei ce se veselesc şi plângi cu cei ce plâng, căci acesta este semnul curăţiei. Fii bolnav cu cei bolnavi. Plângi cu cei păcătoşi. Fii prieten cu toţi oamenii, dar fii singur în cugetul…


Abordarea vieții noastre de zi cu zi

Sunt unii oameni care nu iubesc deloc filosofia, și pe bună dreptate, dacă aceasta se reduce la speculații despre viață, oricât ar fi ele de sofisticate și de spectaculoase. Pe mine mă interesează viața mea zilnică, viața reală, poate să spună cineva. Cum să fac eu față cotidianului care mă copleșește? Viața de astăzi pare…


4 februarie 2018: Se împlinesc 93 ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române

Se împlinesc astăzi 93 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române. În data de 4 februarie 1925, Sfântul Sinod, întrunit la Bucureşti, hotăra înfiinţarea Patriarhiei Ortodoxe Române. Însă, procesul care a dus la această ridicare în rang a Bisericii noastre a început imediat după Marea Unire din anul 1918. Această idee a fost formulată pentru…
Cum se întocmește o cerere către Dumnezeu

Herma, Păstorul, Porunca IX – 39, 1-9, în PSB, vol. 1, pp. 257-258 „Alungă din tine îndoiala și nu te îndoi deloc când ceri ceva de la Dumnezeu, zicând în sine: Cum pot să cer de la Dumnezeu și să primesc, când am păcătuit atât înaintea Lui? Nu gândi așa, ci întoarce-te din toată inima…
Duminica fiului risipitor

De ce pleacă oamenii? De ce ne părăsesc și aleg altceva sau pe altcineva? Pentru că vor mai mult: mai multă iubire, mai multă libertate, mai multe fericire. Când iubirea pe care o primești ți se pare prea puțină, pleci. Când celălalt nu-ți mai este izvor de fericire, pleci. Când Dumnezeu nu-ți mai ajunge, pleci….


Ochii bunicii, Ştefan Mitroi

Duceți-mă la un geam­giu de ochi, le-a cerut bunica fiilor săi. Dar nu s-a obosit nici unul s-o ducă. Iar atunci când au dus-o, era prea târziu, orbise. Cu toate astea, vedea ca-n palmă drumul spre cimitir, unde mergea la tămâiat, înainte să se crape de ziuă. Nouă, celor mici, ni se părea că auzim….