Δόξα τοῦ Τριῳδίου: «Πάτερ ἀγαθέ», Γεώργιος Χατζηχρόνογλου