Credință și Cultură. Asaltul ideologic asupra normalității