„Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας”, Δοξαστικό των αίνων Κυριακής της Ορθοδοξίας, ήχος πλ΄. του β΄