Credință și Cultură. Sărăcie materială și sărăcie spirituală