Credință și Cultură. Deconstruirea și reconstruirea ideologică a omului