Credință și Cultură. Falsificarea omului prin ideologie