15 aprilie 2018 – Paştile blajinilor în comunitate (sărbătoarea neuitării celor plecaţi în veşnicie). Nu v-am uitat dragi bunici, părinţi, fraţi, surori…! Odihniţi-vă în pace! Hristos a înviat!