Credință și Cultură. Drogul intelectual al ideologiei