Credință și Cultură. Noblețea și Curajul credinței. Femeile mironosițe