Credință și Cultură. Toleranța fără discernământ, relativizarea tuturor valorilor