Împăraţii cei întocmai cu Apostolii

Întocmai cu Apostolii este epitetul sau numirea pe care Biserica o dă câtorva sfinți a căror lucrare de propovăduire a Evangheliei este considerată asemănătoare cu cea a Sfinţilor Apostoli. Cum este cazul sfinţilor pe care îi cins­teşte astăzi Biserica şi pe care îi găsim în calendar sub numele de Sfinţii Împăraţi şi întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa, Elena. Ei au primit acest apelativ pentru că lucrarea lor de sprijinire, de răspândire a creştinismului în Imperiul Roman este la fel cu cea a Apostolilor.

Sfântul Împărat Constantin cel Mare este cel care a dat la începutul anului 313 un edict în oraşul Mediolanum (Milano de astăzi) prin care creştinii aveau libertatea de a-şi manifesta public credinţa pe teritoriul Imperiului Roman. Din acel moment, Creştinismul, care era o religie persecutată şi care îşi desfăşura activitatea în clandestinitate a devenit o religie liberă, ieşind în spaţiul public al oraşelor şi satelor Imperiului Roman. Însă el nu numai că a oferit libertate creştinilor, ci, mai mult, a avut grijă de Biserică pentru dreapta mărturisire, convocând Sinodul I Ecumenic de la Niceea din 325. Astfel, Sfântul Împărat a scutit Biserica de taxe, i-a înapoiat tot ceea ce îi fusese confiscat, i-a dat dreptul de a primi donaţii, a ridicat biserici, a acordat ajutoare clerului din tezaurul imperial, a dat Bisericii dreptul de a elibera sclavii şi a asigurat unitate Bisericii creştine, făcând din această unitate elementul de viaţă şi rezistenţă al Imperiului Roman. Acordând libertate, ajutor şi privilegii creştinismului, el a făcut din minoritatea prigonită, dispreţuită, persecutată, instituţia cea mai însemnată a imperiului.

Pentru meritul său deosebit de a fi pus Biserica creştină pe drumul libertăţii în istorie, Împăratul Constantin cel Mare este considerat întocmai cu Apostolii. Sfânta Împărăteasă Elena este cinstită ca cea întocmai cu Apostolii pentru descoperirea Sfintei Cruci de pe dealul Golgotei, precum şi pentru ridicarea numeroaselor biserici din Palestina, Cipru şi Occident, dar mai ales pentru rolul pe care l-a jucat în viaţa fiului ei Sfântul Constantin cel Mare şi influenţa pe care a avut-o în deciziile acestuia de sprijinire a creştinismului.

Pr. Ciprina Florin Apetrei