Credință și cultură. Riscurile diluării identității