26 mai 2018 – Moşii de vară în comunitate. Va veni şi pentru noi ziua când îl vom vedea pe Cel în Care credem acum, pe Cel Căruia, plini de speranţă, Îi încredinţăm pe cei dragi ai noştri: vrem ca ei să se bucure de vederea feţei Sale, de lumina cea veşnică.

12. Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este înviere a morţilor? 13. Dacă nu este înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. 14. Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră. 15. Ne aflăm încă şi martori mincinoşi ai lui Dumnezeu, pentru că am mărturisit împotriva lui Dumnezeu că a înviat pe Hristos, pe Care nu L-a înviat, dacă deci morţii nu înviază. 16. Căci dacă morţii nu înviază, nici Hristos n-a înviat. 17. Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credinţa voastră, sunteţi încă în păcatele voastre; 18. Şi atunci şi cei ce au adormit în Hristos au pierit. 19. Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în viaţa aceasta, suntem mai de plâns decât toţi oamenii. 20. Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi. 21. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. 22. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia.

1 Corinteni, 15, 12-22