27 mai 2018 – Cincizecimea în comunitate. “Veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea… şi până la marginile pământului” (Fapte 1, 8)