Credință și Cultură. Cincizecimea, sărbătoarea nașterii Bisericii