Credință și Cultură. Viața după moarte. Problematica morții