Credință și cultură. Atenția – între formă și fond