Cuvântul lui Dumnezeu. Fără Sfânta Scriptură nu putem urma lui Hristos