Credință și Cultură. Răul ideologic și manifestările lui