Cuvânt pentru suflet. Pilde de viață ale Părintelui Arsenie