Credință și Cultură. Opacitatea la adevăr și taină. Ispita puterii