Credință și Cultură. Consecințele totalitarismului ideologic contemporan