Duminică, 23 decembrie 2018 – “Noi umblăm pă cum umblară Maica Sfântă într-o seară…” – colind, poezie şi rugă în ajun de Naşterea Domnului în parohie

S-a statornicit de mult obiceiul de a ne întâlni în biserica parohială spre a binevesti, după vechea tradiţie, Naşterea Mântuitorului şi pentru a da binecuvântarea pornirii colindatului în întreaga comunitate.

Crăciunul nu este o sărbătoare comemorativă, ci o întâlnire cu Hristos Mântuitorul, Prunc născut din Preacurata Fecioară Maria în Betleemul Iudeii.

Una din formele cele mai originale ale cinstirii Naşterii Domnului la noi este cea a colindului, timp în care devenim crainici ai bucuriei. Colindele sunt „Bunavestire” a Naşterii Domnului şi aduc aminte de corul îngerilor de la naşterea din Betleem.

O seară binecuvântată, pe care o vom ţine mult timp vie în amintirea noastră.