Întruparea Fiului lui Dumnezeu – temei al înnoirii vieții omenești