Credință și Cultură. Necesitatea reafirmării valorilor creștine