Imnurile Triodului

Triodul este o perioadă de invitație la profundă asceză, căință și rugăciune, precum și de redescoperire a felului ortodox de a fi în lume. Acest timp liturgic este o pregătire spirituală pentru sărbătoarea Învierii Domnului.

În această perioadă de urcuş duhovnicesc, prin cântările ei, Biserica ne îndrumă la limanul pocăinţei prin aceste imnuri care ne însoţesc până la Florii: „Uşile pocăinţei deschide-mi mie, Dătătorule de viaţă, că mânecă duhul meu la Biserica Ta cea sfântă, purtând locaş al trupului cu totul întinat; ci, ca un Îndurat, curăţeşte-mă cu mila milostivirii Tale”. Sfântul Teofan Zăvorâtu explică astfel acest imn liturgic: „Uşile pocăinţei deschide-mi mie! – Dar cine le-a închis? Ele au fost deschise prin cruce: stau şi vor sta deschise pentru toţi oamenii, atâta vreme cât va dăinui lumea, şi pentru fiecare dintre noi, atâta vreme cât mai este suflare de viaţă în nările noastre. Bun; uşile milostivirii lui Dumnezeu sunt deschise – şi cine le-a închis? Să ştiţi că la aceste uşi se ajunge prin altele – uşile îndurerării şi frângerii inimii. Trebuie să trecem mai întâi prin acestea ca să ajungem la uşile milostivirii. Îndurerează-te şi frânge-ţi inima, şi Domnul te va primi! «Frânge-ţi inima» – iar inima nu se frânge: «îndurerează-te» – dar ea nu vrea să se îndurereze. Şi iată că omul este zăvorât în sine prin împietrirea inimii – şi neavând putere să se biruie pe sine, strigă către Milostivul Dumnezeu: «Uşile pocăinţei deschide-mi mie, Dătătorule de viaţă!» Uşa ta este întotdeauna deschisă, Doamne; a mea, însă, este închisă, şi nu am pe unde să ies! Deschide-mi mie, prin această frângere, uşa inimii mele împietrite, ca să ies la Tine şi să intru prin ușile milostivirii Tale!”

Din imnografia Triodului face parte și Psalmul 136, La râul Babilonului. „La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sion.” Tânguirea poporului evreu aflat în robia Babilonului ilustrează acum omul căzut în robia păcatului. Cel subjugat de patimi este înstrăinat de cetatea bucuriei – Sionul: este dus departe, ca și fiul risipitor, în Babilonul cel întunecat și în robie. Mesajul psalmului este asociat cu cel al Evangheliei Fiului Risipitor. Astfel, din ­ultimele versete ale imnului reiese că singura cale ce duce la casa părintească (la cetatea Sionului) este aceea de a hotărî ieșirea din întunericul păca­telor și întoarcerea la Tatăl ­ceresc.

Pr. Ciprian Apetrei

Sursa: ziarullumina.ro